Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı

Dikkat, doğduğumuz andan itibaren sosyal uyum, öğrenme, başarı, tehlikelerden kendimizi koruma ve ilişkilerde sağlıklı sınırlar çizebilme gibi hem sosyal hayatımız boyunca hem de okul hayatı süresince kullanılan en önemli bilişsel becerilerden biridir.

Ancak kaygı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya da strese bağlı odaklanma problemleri gibi bazı durumlar yüzünden dikkat alanıyla ilgili bilişsel beceriler zayıf kalabilir ve kişi istenilen düzeyde bir performans gösteremez.

Bu durum ise çocukların hem okul hayatında başarısız olmalarına hem de arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal ortamlarda uyum sağlamada güçlük yaşamalarına neden olmaktadır.

Bu nedenle dikkat ve davranış uyumlanması üzerine zorlanan çocuklara ve ebeveynlerine yardımcı olmak amaçlı sizleri Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programına davet ediyoruz.

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı Hangi Bilimsel Kaynaklara Dayanmaktadır?

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı Almanya Bremen Üniversitesi’nde öğrenme psikolojisi ve nöropsikolojik temellere dayanarak geliştirilmiş bir eğitim programıdır.

Öğrenme psikolojisi yapısı gereği; öğrenmenin nasıl meydana geldiğini, öğrenmeyi sağlayan ve etkileyen çeşitli etkenleri incelemektedir. Kısacası öğrenme psikolojisi ile öğrenmenin doğası detaylı biçimde incelenir.

Öğrenme psikoloji kapsamında yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verilerle, daha etkin öğrenme davranışsal ve psikolojik açıdan nasıl desteklenebilir sorusunun cevapları araştırılır.

Nöropsikoloji ise davranışın yapı taşlarını beyin temelli olarak incelemektedir. Nöropsikolojide beyindeki sinir sisteminin düşünce, duygu, davranış ve öğrenmeyi nasıl etkilediği üzerinde durulmaktadır.

Beyinde meydana gelen değişimlerin öğrenme sistemlerindeki aksamalara olan etkiside nöropsikoloji kapsamında incelenmektedir.

Kısacası Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı öğrenme psikolojisi ve nöropsikoloji bulgularına dayalı olarak geliştirildiğinden beyin gelişimini sinirsel, psikolojik ve davranışsal yönden destekleyen bilimsel kaynaklara dayanmaktadır.

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı Kimlere Uygulanır?

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı ilk olarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuluğu (DEHB) olan 7-18 yaş gurubu çocuklarına yönelik olarak geliştirilmiştir.

Ancak programın psikolojik, davranışçı ve nörolojik temellere dayalı olarak bilimsel veriler ışığında oluşturulan çalışma metotları sayesinde 7-18 yaş grubunda olan tüm çocukların dikkat becerilerini destekleyerek beyinlerindeki sinirsel gelişimin hızlanması amaçlanmaktadır.

Bu sebeple 7-18 yaş grubunda olan ve dikkat becerileri geliştirilmek istenen tüm çocuklara Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum programı uygulanabilir.

15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programından Hangi Durumlarda Faydalanabilirsiniz?

Çocuğunuz;

 • Bir işe veya etkinliğe dikkatini vermekte zorlanıyorsa,
 • Dikkati yaş düzeyinin gerektirdiğinden daha hızlı biçimde dağılıyorsa,
 • Başlandığı işi veya görevi istenilen sürede tamamlayamıyorsa,
 • Eşyalarını sık sık kaybediyorsa,
 • Ödev, proje ve sınav gibi zorlayıcı zihinsel işlerden kaçınıyorsa,
 • Basit hataları sık sık yapıyorsa,
 • Görevlerini planlamakta güçlük yaşıyorsa,
 • Görevlerini ve sorumluluklarını sıklıkla unutuyorsa,
 • Kendisi ile konuşulurken dinlemiyor gibi görünüyorsa,
 • Yaş düzeyinin gerektirdiğinin üzerinde hareketli bir yapıya sahipse,
 • Kendini zararlı olabilecek durumlardan sakınmakta zorlanıyorsa,
 • Davranışlarını kontrol etmekte güçlük çekiyorsa,
 • Bulunduğu ortama aykırı düzeyde çok fazla veya sürekli konuşuyorsa,
 • Sürekli hareket halindeyse,
 • Konuşmada sırasını bekleyemeden hemen yanıt veriyorsa,
 • Sakin etkinlikleri sevmiyor veya sakin etkinlikleri devam ettirmekte zorlanıyorsa,
 • Var olan potansiyelinin altında akademik başarı gösteriyorsa,
 • Sorunlarını şiddete başvurarak çözümlemeye çalışıyorsa,
 • Ders planını devam ettirmede güçlük çekiyorsa,
 • Dikkat becerilerini geliştirmek istiyorsa ve bunun gibi durumlarda Attentioner programından faydalanabilirsiniz.

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programının Uygulanma Amacı Nedir?

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı dahilinde çocukların sistemli bir biçimde kolaydan zora doğru artan uyaranlara maruz kalmaları hedeflenir.

Zihinsel olarak uygun ölçüde ve düzenli aralıklarla zorlanan çocukların zihinsel fonksiyonlarının var olan seviyelerinde gelişme sağlanır.

Program dahilinde beynin hedef uyarana dikkati verip, hedef olmayan uyaranlara karşı oluşabilen tepkilerini engellemesi olarak ifade ettiğimiz beynin ketleme işlevi bu program içerisinde yoğun olarak çalıştırıldığından, program sonucunda çocuklarda duygu ve davranış düzenleme becerilerinde de gelişmeler gözlemlenmektedir.

Çalışma planı içerisinde yer alan şifre ve görevlerle de zihnin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığından günlük hayattaki problem çözme becerileri doğal olarak desteklenebilmektedir.

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programıyla Dikkatin Hangi Alanlarında Çalışmalar Yapılır?

Attentioner Dikkat Programı ile zihinsel olarak gelişme sağlanması hedeflenen alanlar; seçici dikkat, bölünmüş dikkat, odaklanma ve zamanlama başlıkları altında toplanabilir.

Seçici Dikkat: Pek çok farklı uyaran içerisinden sadece hedef olarak seçilen uyarana dikkati verebilme kapasitesidir.

Bölünmüş Dikkat: Aynı zaman içerisinde dikkat gerektiren birden fazla işi aynı anda sürdürebilme işlevidir.

Odaklanma: Çevrede oluşan ses, görüntü gibi dış uyaranlar veya düşünce, duygu, istek gibi içsel uyaranlar olmasına rağmen dikkati hedef uyaranda tutabilme düzeyidir.

Zamanlama: Gerçekleştirilmesi beklenen görevi uygun zaman içerisinde bitirebilme seviyesidir.

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı Nasıl Uygulanır?

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı 15 seanslık bir paket programdır. Nöropsikoloji bulguları gereği beyin gelişimini destekleyebilmek adına haftada bir veya iki seans olarak uygulanması gerekir.

Daha seyrek veya daha sık aralıklarda gerçekleştirilecek seanslar programdan alınacak verimi düşüreceğinden tercih edilmemektedir.

Çocukla yapılacak seanslar ortalama olarak 40-60 dakika sürmektedir. Çocuğun hızı, ortam, uzman psikolog ile çocuğun ortak dinamikleri, aktivite zamanları gibi çeşitli faktörler dahilinde seans süreleri değişkenlik gösterebilmektedir.

Seanslar çocuğun ihtiyacına yönelik olarak ailenin ve uzman psikoloğun uzlaşmasıyla bireysel veya grup seansları şeklinde düzenlenebilmektedir. Bireysel seanslarda çocuğun birebir etkileşim içerisinde olduğu uzman psikologla uyumlanması keyif ve motivasyonu artırabilen bir faktördür.

Aynı zamanda grup uygulamalarında da oluşan sağlıklı rekabet ortamı beraberinde çocuklarda sürece dair keyif ve motivasyon artabilmektedir. Bireysel seanslar veya grup seansları fark etmeksizin program dahilinde yapılan çalışmalar sonrasında günlük yaşamda gerekli olan sosyal beceriler ve problem çözme becerilerinde gelişmeler gözlemlenebilmektedir.

Ancak grup deneyimi farklı sosyal dinamikleri bir arada barındırdığından sosyal beceri geliştirmede grup seansları daha etkili olabilmektedir.

Programda kullanılan ödül sistemi sayesinde çocuklar başarı duygusunu tadabilmekle birlikte uygun olmayan davranışları düzenleyebilmek için ise kendilerine alan bulabilmektedirler. Bu sayede çocuklarda özgüven ve özsaygı desteklenirken problem çözme ve davranış düzenleme becerileri arttırılabilir.

Seanslarda yapılan çalışmalar oyun ve etkinlik odaklıdır. Görseller, materyaller, görevler, şifreler, ipuçları, ödüller yoğun olarak kullanıldığından çocukların eğlenerek ve istekle bu çalışmalara dahil olma olasılıkları yüksektir.

Çocukla gerçekleştirilen çalışma seansları dışında aile ile de gerekli görülen sayıda görüşme seansları planlanır. Bu seanslar dahilinde uzman psikolog; çocuk ve aile hakkında detaylı bilgi almakta, daha sonrasında ise aileyi Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programını evde nasıl destekleyecekleri hakkında bilgilendirmektedir.

Aynı Zamanda uzman psikolog aileye seans içerisinde motivasyonu arttırmak amacıyla kullanılan ödül sistemini günlük hayatta nasıl sürdürülebileceği hakkında da bilgilendirmektedir.

Uzman psikolog program dahilinde çocuğun seanslarının nasıl ilerlediği hakkında aileye geri bildirim vermekte ve sağlıklı ebeveyn tutumları hakkında psiko-eğitimsel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca ailenin ihtiyacına yönelik olarak çalışılması gereken konular uzman klinik psikolog eşliğinde aileyle birlikte süreç içerisinde belirlenebilmektedir.

Kurumumuzda Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programını Nasıl Uygulamaktayız?

Kurumumuzda; Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programına başlamadan önce ve program bittikten sonra Moxo d-CPT Sürekli Performans testi uygulamaktayız.

Program öncesinde yapılan Moxo d-CPT Sürekli Performans testi ile çocuğun var olan dikkat becerilerini tespit ederek çalışma sürecinin uygun biçimde planlanmasını hedeflemekteyiz. Moxo-CPT Sürekli Performans Testi ile dikkat becerileri altında çocuğun; dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik, zamanlama alt becerileri hakkındaki mevcut durumu ortaya konulmaktadır.

Çocukla düzenli aralarla 15 seans boyunca uygulanan Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı sonrasında bir kez daha Moxo d-CPT Sürekli Performans testi uygulamaktayız.

Dikkat programından sonra uyguladığımız Moxo d-CPT Sürekli Performans testi ile de çocuğun dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite durumlarındaki iyileşme ve ilerlemelerini ilk günkü Moxo d-CPT sonucu ile kıyaslayarak gözle görülür hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Program hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve bu konu hakkında sorularınızı sormak için Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinden ya da web sitesi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/ayrilik-anksiyetesi-geleceginizi-nasil-etkiler/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler