Default image

Mutlu Yaşam Psikoloji

0-6 Yaş Dönemi Erken Çocuklukta Ekran Kullanımı

0-6 Yaş Dönemi Erken Çocuklukta Ekran Kullanımı

Teknolojinin yaşamın tüm alanlarında yaygınlaşmasıyla beraber herkes gibi çocukların da televizyon, tablet, bilgisayar, telefon gibi ekranlar üzerinden harcadığı süreler daha çok artmaya başlamıştır. Ekrana maruz kalmak yediden yetmişe herkesi etkilese de erken çocukluk dönemi; bilişsel, dil, sosyal, duygusal, öz bakım…

Kişisel Alan Oluşturmanın Önemi

Kişisel Alan Oluşturmanın Önemi

Kişiler arasındaki iletişimin coğrafi boyutu daha açık bir ifade ile insanların yüz yüze iletişim halindeyken birbirlerine olan uzaklıkları ve birbirlerine karşı olan konumları kişisel alan kavramını oluşturur. İnsanlarda ve hayvanlarda belirgin olarak kendini gösteren kişisel alan kavramının yaşamsal süreç içerisindeki…

Evlilikte Adaptasyon Dönemi İçin Tavsiyeler

Evlilikte Adaptasyon Dönemi İçin Tavsiyeler

Evlilikle birlikte çiftler birbirlerinin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılama vaadinde bulunur. Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte çiftlerin birbirlerine yönelik sorumlulukları ve beklentileri artar. Evlilik hayatı pek çok bakımdan çiftin yaşamını değiştirir. Bu değişimlere uyum sağlamak ilk günlerde hem kadınlar hem…

Evlilik Öncesi Stres Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlilik Öncesi Stres Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlenmeye karar veren çiftlerin büyük bir bölümü evlilik öncesi stres sorunu yaşar. Aslına bakarsanız evlilik kararı zor bir karardır. Ancak daha büyük zorluklar evlilik sürecinde başlar. Evlenmeden önce çiftlerin karşılaştıkları sorunlar yaşadıkları stresi arttırır. Evlenecek kişilerin içinde bulunduğu koşullar evlilikle…

Psiko-Onkoloji (Kanser Psikolojisi) Hakkında Her Şey

Psiko-onkoloji (Kanser Psikolojisi) Hakkında Her Şey

İdrarda kanama, ısrarlı bir şekilde geçmeyen öksürük, göğüste fark edilen bir kitle, değişik şekilli bir ben sebebiyle doktora başvuran kişiye kanser teşhisi konduğunda hasta pek çok duyguyu bir arada yaşar. Anın şokunu atlatmaya çalışır, yaşadığını inkar eder, öfkelenir, üzülür, korkar…

Psikotik Bozukluklar ve Belirtileri

Psikotik Bozukluklar ve Belirtileri

İnsanların hastalıklar ya da bazı özel durumlar sebebiyle gerçeklikle olan bağını yitirme durumu psikoz olarak adlandırılır. Ciddi zihinsel bozukluk belirtisi olan psikoz, kendi başına tıbbi bir durum olarak değerlendirilmez. Psikotik bozukluklar yaşayan bir kişinin algısı bozulur. Gerçek ve gerçek olmayanı…