Capgras Sanrısı Sendromu Nedir?

Capgras Sanrısı Sendromu Nedir?

Sahtekarlık sendromu ya da Capgras sanrısı olarak da bilinen Capgras sendromu kişinin günlük yaşamını etkileyen ciddi bir psikolojik rahatsızlık durumudur. Capgras sanrısı sendromu yaşayan kişiler, yakın çevrelerindeki bir kişinin yüzünü o kişinin yerine geçmek isteyen sahtekar ve yalancı biri ile değiştirdiğine inanırlar. Bu sendrom terapi ile tedavi edilebilir. Capgras sanrısı, beynin yüz tanıma ile ilgili sistemindeki bir rahatsızlıktan meydana gelir ve beynin lezyonları ile alakalı hastalıklarla bağlantılıdır.

Capgras sanrısı yaşayan biri eşlerini gerçek eşlerini taklit eden sahtekar biri olduklarına dair suçlayabilirler. Kişinin yaşadığı bu sanrılar iletişimde problemlere yol açar. Bu sendrom zaman içerisinde kişinin sosyal ilişkilerini tamamen zedeler. Sahtekarlıkla suçlanan kişi yalnızca insan değildir; bazen bir hayvan, nesne ya da bir ev olabilir. Kişinin sağlıklı düşünebilmesi ve sosyal çevresi ile problem yaşamasının önüne geçmesi adına terapi alması kritik önem taşır. Çevreye karşı duyulan ekstra güvensizlik bir psikologla iletişime geçmeyi güçleştirebilir. Online terapi desteği ile mekan değişikliği yapmak zorunda kalmadan terapi desteği alabilir, Capgras sanrısının hayatınızdaki olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz.

Capgras Sanrısı Sendromu Görülme Sıklığı

Capgras sanrısı çoğunlukla kadınlarda rastlanan bir psikolojik rahatsızlıktır. Belirgin bir yaş söylemek mümkün olmasa da yaş aralığı olarak yetişkinlik sürecinden başlayarak yaşlılığa uzanan süre ele alınabilir. Beyinde küçük proteinlerin birikmesinden meydana gelen bunama durumu Lewy cisimcikli demansı hastalığına sahip olan kişilerin %16’sında, Alzheimer hastalığına sahip kişilerin ise yaklaşık %15’inde Capgras sendromu ile karşılaşılır. Parkinson hastalarında görülme sıklığının daha az olduğu bilinmektedir. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde Capgras sanrısı sendromu görülme riski diğer kişilere oranla 10 kat daha fazladır.

Capgras Sanrısı Sendromu Belirtileri

Bu sendromu yaşayan kişilerde en yaygın olarak görülen belirti sevdiği kişilerin sahtekar olduğuna dair inancıdır. Hiçbir akıl yürütme yöntemi onları bu düşünceden geri döndüremez. Bazı yanılsama halleri kişinin çevresinde dahi bulunmayan, uzak mekanlardaki insanlar, evcil hayvanlar ve nesnelerle ilgili olabilir. Bilhassa bunama sorunu ile baş başa olan hastalarda sanrılar gidip gelebilir. Kişinin yaşadığı bu belirtiler beyin hasarı ya da Alzheimer hastalığı gibi bir hastalığın semptomları da olabilir. Capgras sanrısı sendromuna dair belirtiler birkaç madde altında değerlendirilebilir:

  • Herkesin sahtekar olduğunu düşünme ve herkesin ona zarar vereceğine dair kuvvetli inanç: Bu korku, Capgras sanrısının temel belirtisidir. Kişiler, kendilerine zarar vereceklerini düşündükleri yalancı suratlı kişilerden fazlasıyla korkarlar.
  • Beklentileri karşılayamamaktan kaygı duyarlar: Capgras sanrısı yaşayan pek çok kişi, müdürlerinin ve meslektaşlarının onlardan çok fazla şey beklediğini düşünür ve korkar. Bu nedenle kendilerini yetersiz hissetme eğilimleri vardır.
  • Ekstra sorumluluk almak istemezler: Bu sendromu yaşayan kişiler, yetenek ve becerilerini gösterebilecekleri ek görev ve sorumluluklar üstlenmeyi tercih etmez, hatta bu durumdan özellikle kaçınırlar. Kendilerini spesifik bir işe adama eğilimi gösterirler. Dikkat dağıtıcı her türlü ekstra sorumluluk onlarda korkuya sebep olur.
  • Bir sahtekar döngüsü içerisinde yaşarlar: Capgras sendromu yaşayan kişiler başarılı olduklarında kendilerinden şüphe duymaya başlarlar. Bir şeyler başardıkları her an, başka kişilerin yetenekleri ile ilgili gerçeği fark etmelerinden endişelenirler.
  • Başarıyı dış etmenlere atfederler: Bu sendromu yaşayan kişiler yetenekli oldukları alanları reddederler. Elde ettikleri başarıların arasında şansın ya da dış etmenlerin etkili olduğunu düşünürler. Çevrelerindeki çoğu insandan daha çok çalışmaları gerektiğine inanırlar.
  • Öz sabotaj yapabilirler: Capgras sanrısı eğilimi olan kişiler başarısızlık korkusuna sahiptir ve düşük özgüvenle hareket ederler. Başarılı olmak ile fark edilmekten kaçınma arasında devamlı olarak bir iç mücadele halindedirler. Yaşanan bu mücadele, pek çok kişinin potansiyeline ulaşmasını önler.
  • İş konusunda tatminsizlik yaşarlar: Sendromu yaşayan kişiler işlerinde mutsuz hissederler. Başarısızlık korkusu ve keşfedilme korkusu ile ekstra sorumluluk ya da terfi istemezler.
  • Hedef belirleme noktasında aşırıya kaçabilirler: Şiddetli başarısızlık korkusu ve en iyisi olma isteği, kişilerin spesifik görevleri tamamlarken çok başarılı olmasını sağlayabilir. Capgras sanrısı sendromu yaşayan kişilerin kendilerine aşırı zorlu hedefler koydukları ve sonrasında bu hedefe ulaşamadıklarında düş kırıklığına uğradıkları gözlemlenir.

Capgras Sanrısı Sendromu Nedenleri

Capgras sendromu Alzheimer hastalığı ya da demans ile yakından ilişkilidir.  Bu rahatsızlıklar beyin fonksiyonlarını ve hafızayı etkiler. Gerçeklik duygusunu yoğun bir şekilde etkileyen bir rahatsızlık ise şizofrenidir. Şizofreni rahatsızlığı görülen kişilerde Capgras sendromları gözlemlenmiştir. Nadiren de olsa serebral lezyonlara sebep olan bir beyin rahatsızlığı da Capgras sendromuna sebep olabilir.

Nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi de Capgras sanrısı sendromuna neden olabilen tıbbi bir durumdur. Bu durumların yanı sıra, beyinde gerçekleşen hücre ölümlerinin, fonksiyon bozukluklarının, anormal birikintilerin de Capgras sendromuna sebep olduğu düşünülmektedir. Tedavi ve terapi sürecinin başlayabilmesi için uzman kontrolünden geçilmesi gerekir. Online psikolog desteği alarak yaşadığınız süreci anlamlandırabilir, gerekli terapi ve tedaviye en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

Capgras Sanrısı Sendromu Teşhisi

Capgras sanrısı teşhisini koyabilmek adına ailenin hastalık öyküsü incelenebilir. Bu durumun özelinde şizofreni ya da Alzheimer gibi rahatsızlıkların olup olmadığı da sorgulanır. Teşhis koymadan evvel doktorlar fiziksel ve ruhsal muayeneler yapar. Demans ve diğer koşulları kontrol etmek adına zihinsel beceri testi, lezyonları ve diğer beyin fonksiyonlarını inceleyen MRG ve EEG gibi beyin görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. MRG olarak kısaltılan manyetik rezonans görüntüleme işlemi ile beyinde meydana gelen ekstra oluşumların görüntülenmesi mümkündür. Çoğunlukla demansta spesifik olarak radyolojik bulgular görülebilir.

EEG olarak kısaltılan elektroensefalografi ise uyku ve uyanıklık durumunda beynin içindeki dalgaları görüntüleyerek kaydedilmesi işlemine verilen isimdir. Anormal seyreden beyin dalgaları bazı rahatsızlıkların belirtisi olarak kabul edilebilir. Kişinin psikolojik rahatsızlık geçmişi ve ailesinde bu rahatsızlığa sahip birinin olup olmayışı da hastalığın teşhisini koyarken önemlidir.

Tüm bulgulardan sonra kişiye özel bir tedavi yöntemi sürdürülebilir. Capgras sendromu fiziksel temelli de gerçekleşse kişinin sosyal yaşantısını sekteye uğrattığından psikolojik destek almak, süreci daha konforlu geçirmenize yardımcı olabilir.

Capgras Sanrısı Sendromu Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Capgras sanrısı sendromu tedavi edilmediğinde istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Bu sendromu yaşayan kişi ailesinde ve çevresinde yanlış anlaşılabilir. Etrafındaki insanlara sahtekar gözüyle bakması ailesinde ve çevresinde dışlanmasına sebep olabilir. Bu durum sosyal ilişkilerinde yıkıma sebep olabilir. Hastalığın teşhisinden sonra kişinin tedavi görmesi sosyal yaşantısı açısından oldukça önemlidir. Sahtekarlık sendromuna sahip kişilerin profesyonel anlamda başarı elde etmesi fazlasıyla zor olabilir.

Capgras sanrısı ile yaşayan kişilerin başarıyı algılama biçimleri farklıdır ve bu sebeple başarısızlık yaşama ihtimalleri yüksektir. Kendilerine ulaşılmaz hedefler koyan bu kişiler, koydukları hedeflere ulaşamadıklarında hüsrana uğrarlar ve depresyona girmeleri muhtemeldir. Sahtekarlık sendromu yaşayan kişilerin bu süreci atlatabilmesi adına çevresinden destek alması önemlidir.

Etrafındaki insanlar, onu seven ve sabırlı kişilerden oluşmalıdır. Birlikte çalıştığı insanlardan performans raporlarını kaydetmesi talep edilebilir, raporlarla gelişim ve ilerleme takip edilebilir. Böylece, yetersizlik ve tatminsizlik duygusu azalabilir. Sahtekarlık sendromu yaşayan kişi duygularını ve her şeyi kontrol edemeyeceğini kabul ettiğinde süreci kolaylaşır ve rahatsızlığın etkileri hafifleyebilir.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/cocuklarda-kaka-tutma-davranisi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

İçerikler