EMDR Terapi Nasıl Uygulanır

EMDR Terapi Nasıl Uygulanır

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun rahatsızlık verici düşüncelerin şiddetini göz hareketleri ile azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesi üzerine gelişmeye başlamıştır. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelen EMDR, birçok farklı tanı üzerinde etkinliği kanıtlanmış, bütüncül bir psikoterapi yöntemidir.

EMDR Terapi Hangi Durumlarda Uygulanabilir?

EMDR terapisi, özellikle travmatik olayların olumsuz etkilerini azaltmakta oldukça etkilidir. “Travmatik olay” denildiğinde, genellikle büyük “T” olan; hayati tehlike taşıyan veya fiziksel bütünlüğü tehdit eden olaylar (doğal afetler, trafik kazası, kayıp, cinsel istismar vb.) akla gelse de, küçük “t” travmalar (çocuklukta aşağılanma, ihmal edilme vb.) dediğimiz, olumsuz yaşam olayları da EMDR ile çalışılmaktadır. Kaygı bozuklukları, depresyon, fobiler, öfke sorunları, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları da EMDR ile çalışılan başlıca psikopatolojik rahatsızlıklardır.

EMDR Terapi Neyi Amaçlar?

Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne göre beynimizde, her yeni deneyimle kendisine ulaşan bilgiyi işleyerek, işlevsel hale getiren bir Bilgi İşleme Sistemi bulunmaktadır. Duyum, duygu, düşünce ve inançlarımızı içeren bu bilgiler, Bilgi İşleme Sistemi sayesinde işlenip, ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir ve o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir.

Bilgi İşleme Sistemi’nin sekteye uğraması halinde travmatik anılar, işlevsel olarak depolanamadıklarından, anı ağlarında bulunan bağlantılar (görüntü, ses, koku, tat, bedensel duyum, duygu, düşünce ve inançlar) algılanınca, tetiklenme meydana gelir ve kişi, tetiklenme ile birlikte olayı geçmişte değil şu an yaşıyormuş gibi tepki verir.

EMDR yönteminin amacı; işlevsel olmayan, işlenmemiş anıların işlenerek işlevsel hale gelmelerini sağlamaktır.

EMDR Terapi Nasıl Uygulanmaktadır Aşamaları Nelerdir?

EMDR terapisi, sekiz aşamalı ve üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokolden oluşur. Protokolün teknik kısmını içeren aşamalarda çift yönlü uyarımdan faydalanılır.

Çift yönlü uyarım; göz hareketleriyle, iki kulağa sesli uyaran vererek ve/veya çift yönlü dokunuşla gerçekleşmektedir. Bu uyaranlar sayesinde, beynin iki yarım küresi arasında geçiş sağlanarak anıların işlenmesi sağlanır.

Danışan, anı ve kendisi ile ilgili olumlu inançları arasında bağlantı kurup, anıdan daha az rahatsızlık duyuncaya kadar işleme sürdürülerek, duyarsızlaşma sağlandıktan sonra diğer aşamalara geçilir.

Neden Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ni Tercih Etmelisiniz?

Birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumunun etkili olduğunu belirttiği EMDR terapisinden azami derecede istifade edilebilmesi, terapiyi yapan uzman psikoloğun klinik beceri ve donanımı ile de ilişkilidir.

Psikolojik Danışmanlık bünyesindeki uzmanlar, ülkemizde akredite edilmiş EMDR eğitmenlerin yer aldığı tek kurumlardan eğitimlerini alarak EMDR uygulayıcısı olmaya hak kazanmışlardır. Psikologlar, çeşitli psikopatolojik rahatsızlıklarla başvuran danışanlarına EMDR terapisi uygulayarak bu süreçte sizlere yardımcı olmaktadır.

EMDR terapisinde sekiz aşamadan her biri ayrı önem taşımaktadır. Uzman psikoloğun, danışanını tanıması, travma geçmişi hakkında detaylı bilgiye sahip olması, danışana yeterli psiko-eğitim vererek, EMDR terapisi hakkında bilgilendirmesi, danışanın ihtiyaçlarını iyi gözlemleyerek, hazırlık aşamasını hassas bir şekilde tamamlaması ve EMDR protokol ve tekniğine hakim olması gibi faktörler terapi süreci üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Uzmanlar, nefes-gevşeme egzersizleri, güvenli alan egzersizi, kaynak yükleme vb. uygulamalarla danışanlarının güçlenmesini ve baş etme becerileri geliştirmesine, çift yönlü uyarımla doğru müdahalelerde bulunarak, danışanların travmatik anılara karşı duyarsızlaşmasına ve kendilerine dair negatif inançlarının değişmesine destek olurlar.

Söz konusu aşamalar gerçekleştikten sonra uzmanlar, danışanlarını gelecekte çıkabilecek potansiyel güçlüklerle baş edebilmeleri için hazırlar. Danışan, süreci sonlandırmaya hazır olduğunda bir bitirme seansı planlanarak, danışanın psikoterapi sürecine başladığı ilk günden şu ana kadarki kazanımları gözden geçirilir, danışana kapsamlı geribildirim verilerek psikoterapi süreci sonlandırılır.

“Siz de online terapi ile EMDR hizmetimiz sayesinde kişisel geçmişinizi yeniden yazabilirsiniz.”

Sevgilerimizle…

Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/kardes-kiskancligi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler