Evlilik Öncesi Stres Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlilik Öncesi Stres Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlenmeye karar veren çiftlerin büyük bir bölümü evlilik öncesi stres sorunu yaşar. Aslına bakarsanız evlilik kararı zor bir karardır. Ancak daha büyük zorluklar evlilik sürecinde başlar. Evlenmeden önce çiftlerin karşılaştıkları sorunlar yaşadıkları stresi arttırır. Evlenecek kişilerin içinde bulunduğu koşullar evlilikle ilgili kaygı ve endişelerini etkiler. Evlilik öncesi stres süreci iyi yönetilmediği zaman evlilik hazırlıkları hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Veya evlilik öncesi stresi kalıcı hale gelerek evlilik stresine dönüşebilir.

Günümüzde mutsuz evliliklerin oranı hızla artarken boşanma oranlarının da arttığı bilinen bir gerçek. Oysa evlilik öncesi stresi hakkında farkındalıklar arttıkça mutlu evliliklerin oranı artar. Çünkü stresin doğası gereği kişileri değişimlere daha kolay adapte etmek gibi bir etkisi vardır. Evlilik öncesi stresinin esas nedenlerini ve bunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilen çiftler daha mutlu bir evlilik gerçekleştirebilir.

Evlilik Öncesi Stres Süreci Nedir?

Kısaca ifade etmek gerekirse evlilik öncesi stres süreci, çiftin evlilik kararı almasıyla başlayıp evliliğin tamamlanmasına kadar geçen süreçte yaşadığı stresi ifade eder. Stres en temelde, vücudun tehlike anında verdiği tepkilerin tümüdür. Doğası gereği stres, kişileri tehlikelerle baş etmek için gerekli değişimlere hazırlar. Bu bağlamda evlilik öncesi stres süreci de aslında evliliğin yaratacağı değişimlere kişinin daha kolay uyum sağlaması için gerekli fizyolojik dönüşümleri ifade eder. Bu stresle kişi, evlendikten sonra yaşayabileceği değişimlere kendisini hazırlar. Zorlukların üstesinden gelmek için kendi kendisini motive eder. Ne var ki stres yönetimi konusunda farkındalıkların yetersiz kalması durumunda evlilik öncesi stresi tam tersi sonuçlar doğurur. Hatta çoğu zaman evlilik kararının sona ermesine bile neden olur.

Tarihin hangi döneminde ve hangi toplumda olursa olsun evlenmeye karar veren çiftler evlilik öncesi stresi az veya çok yaşar. Bu stres kadınlarda ve erkeklerde çeşitli bakımlardan farklı etkiler gösterir. Bununla birlikte evlilik kararı alan tüm çiftler aslında benzer nedenlerle bu stresi yaşar. Evlenmek için gerekenleri karşılamada zorluk çeken çiftlerde bu stres daha yoğun şekilde ortaya çıkar. Benzer ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarda yetişseler bile kadınların ve erkeklerin yaşayacağı stres, evliliğe hazırlık sürecini farklı şekilde etkiler. Üstelik farklı sosyo-ekonomik koşullarda yetişen kişilerin yapacakları evliliklerde daha büyük bir stres yaşamaları da mümkündür. Oysa bu stresle nasıl başa çıkacağını bilen çiftler, evlilik öncesi stresini etkin şekilde yönetirler. Bu sayede mutlu bir evlilik gerçekleştirebilirler.

Evlilik Öncesi Stres Süreci Nedenleri Nelerdir?

Yüzlerce yıldır insanlar aile kurmak için evlilik kararı alıyor. Bu kararla birlikte sadece çiftlerin değil, ailelerinin de hayatları değişmeye başlıyor. Evlilik kararının ekonomik, sosyal, kültürel ve bireysel etkileri evlilik öncesi stres süreci nedenlerini ortaya çıkarıyor.

  • Ekonomik Nedenler

Evlilik öncesinde oluşan stresin nedenleri içinde en önemlisinin ekonomik nedenler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim hayat şartlarının giderek zorlaşması, evlenmek için doğru zamanın gelmesini sürekli geciktiriyor. Evliliğin maliyeti arttıkça evlilik stres ile giderek daha iç içe geçen bir konu haline geliyor. Evlilikten önce çiftlerin maddi imkanları kısıtlıysa ekonomik nedenlerden kaynaklı stres yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir.

Evlilik teklifi yapan bir kişi, henüz söz veya nişan yüzükleri seçiminde bile maddi zorluklarla karşılaşmaya başlar. Evlenme maliyeti konusunda imkanları kısıtlı olan kişiler, filmlerde gördüğümüz romantik evlilik teklifi sözlerini aklından bile geçirmez. Çiftin evlilik masraflarını nasıl karşılayacağı, evlendikten sonra nerede yaşayacakları, ev ihtiyaçlarını nasıl sağlayacakları gibi konular evlilik öncesi stres süreci nedenleri içinde ekonomik nedenler arasında en önemlileridir.

  • Sosyal Nedenler

İnsanın sosyal bir varlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Modern insanın sosyal ihtiyaçları bazı durumlarda stres kaynağı olabiliyor. Nitekim insanın sevme ve sevilme, iletişim kurma, eğlenme, güvenlik gibi sosyal ihtiyaçları evlilikle nasıl sağlayacağı önemli bir sorundur. Modern insan, sosyal çevresi tarafından kabul ve beğeni görmek ister. Evlenmeden önce çiftlerin birbirlerini her bakımdan tanımaları zordur. Evliliğin ardından oluşacak sosyal değişimlere ne kadar uyum sağlayacaklarını kestirmeleri de zordur. Bu gibi zorluklar evlilik öncesinde oluşan stresin en önemli sosyal nedenlerini meydana getirir.

  • Kültürel Nedenler

Evlilikle ilgili tüm toplumlarda bazı kültürel normlar vardır. Sırf düğün için bile her toplumda sayısız gelenek ve görenekten bahsetmek mümkün. Hayatını birleştirecek kişiler arasındaki kültürel farklılıklar da evlilik öncesi stresini tetikleyebilir. Kültürlerarası evliliklerde bu stres çok daha belirgindir. Hatta bazı durumlarda kültürel farklılıklar evlilik kurumu için kritik bir önem kazanır. Kültürel normlara aykırı bazı davranışlar evlilik öncesinde bireylerin ve ailelerin evlilik kararını gözden geçirmelerine yol açar. Bu tür gelişmeler de evlilik öncesi stres süreci içinde olumlu ya da olumsuz etkiler gösterir.

  • Bireysel Nedenler

Evlilik konusunda küçük yaşlardan itibaren zihnimizde birçok düşünce oluşuyor. Anne ve baba rolleri küçükken oynadığımız oyunlarla zihnimize yerleşiyor. Evlilik öncesi stresinin ardındaki bireysel nedenler, kişinin belleğinde evlilikle ilgili duygu ve düşüncelerinin yansımalarıdır. Daha önce mutsuz bir evlilik yapmış kişilerin evliliğe bakışı, ilk kez evlenecek kişilerin bakışından farklıdır. Kişinin mükemmeliyetçi bir karaktere sahip olması da yaşayacağı stresi arttırır. Yolunda gitmeyen en küçük şey bile stresi arttırır. Başta erken yaşta evlilikler olmak üzere kişilerin zihinsel olgunluğa, ekonomik ve sosyal refaha ulaşmadan yapacakları evlilikler stresle mücadeleyi zorlaştırır.

Evlilik Öncesi Stres Süreci İle Nasıl Başa Çıkılır?

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yaşadıkları stresle başa çıkmaları için yapabilecekleri birçok şey vardır. Bunlardan birkaçını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Her şeyden önce evlilik kararını doğru şekilde almak gerekir. Bir anda verilen evlilik kararları filmlerde ve romanlarda çok romantik görünür. Oysa bu tür kararlar çok stresli süreçleri beraberinde getirir. Çiftlerin öncelikle zihinsel açıdan evliliğe hazır olmaları gerekir.
  • Evlenmeye karar veren çiftler, bu kararlarını aileleriyle doğru bir iletişim diliyle paylaşmalıdır. Evlilik planlanırken tüm aşamalarda aileden destek görmek stresi azaltır.
  • Ailelerin onay vermediği evlilik kararını hayata geçirmek için çiftlerin birbirleriyle güçlü bir dayanışma içinde olması gerekir. Evlilikle ilgili endişeleri paylaşmak çiftlerin stresle mücadelesini kolaylaştırır.
  • Düğün öncesi stres ile mücadelede olumlu düşünmek faydalıdır. Olumsuzu ihtimal dışı tutmak çiftlerin endişelerini azaltır.
  • Evlilik hazırlıkları konusunda çiftlerin mükemmeliyetçi yaklaşım sergilememesi gerekir. Her şeyin tam ve kusursuz olmasını istemek hayal kırıklığı yaratır. Bu bağlamda evlilik sürecini planlamak faydalıdır. Ancak bir şeylerin aksayabileceğini de hesaba katmak gerekir.
  • Düğün hazırlıklarını hiçbir zaman hayatınızın merkezine yerleştirmemelisiniz. Hayatınızdaki diğer işler de devam etmeli. Bu işlerde aksama olursa evlilik öncesi stres süreci içinde daha olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Evlilik Öncesi Stres Süreci ve Online Terapi Hizmetleri 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle birlikte online terapi hizmetlerine ilgi arttı. Özellikle evlilik terapilerine ve aaile terapilerine ilgi oldukça yüksek düzeyde. Evlilik öncesi stres süreci ile mücadelede dilerseniz siz de online terapi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Terapi hizmetlerine online katılımın en önemli avantajı, hizmetten yararlanma kolaylığıdır. Nerede olursanız olun dilediğiniz zaman yetişkinler için psikolog hizmeti alabilirsiniz. Böylelikle uzman psikologlar eşliğinde bu süreci daha sağlıklı şekilde sürdürebilirsiniz.

Önceki yazımızı https://www.mutluyasam.com.tr/psiko-onkoloji-kanser-psikolojisi-hakkinda-her-sey/ linkinden inceleyebilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler