Evlilikte Yaşanan Problemler Mutluluğunuzu Etkilemesin

Evlilikte Yaşanan Problemler Mutluluğunuzu Etkilemesin

Evliliğin temeli birçok farklı duygu ve düşünce ile oluşturulur. Zaman içerisinde bu temel pek çok sebepten sarsılmaya başlar. Son yıllarda evlilikte yaşanan problemler sebebiyle terapiye başvuran kişi sayısı günden güne artmaktadır.

Terapi, birçok kişi için ilişkinin bitme noktasında başvurabileceği bir noktadır. Problemler baş gösterdiğinde ya da belirgin bir şekilde var olduğunda terapiye başvurmak, terapiden alınan verimi artırabilir. Kişi pek çok bireysel sebep yüzünden ilişki içerisinde başarısızlık yaşayabilir. Yetişkinlik sürecinde terapi almak, kişinin kendi kararlarına dışarıdan bakabilmesi ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilmesi için gereklidir.

Yetişkinler için Online Psikolog – Mutlu Yaşam Danışmanlık üzerinden yetişkinlik sürecinde psikolojik destek almanın önemi hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Mutlu Yaşam farkıyla mekandan bağımsız olarak online psikolojik destek alabilirsiniz.

Evlilikte Yaşanan Problemler Nelerdir?

Her iletişimin kendine has dinamikleri mevcuttur. Sorunlar farklı kaynak ve sebeplerden doğabilir. Ancak evlilikte yaşanan problemler birkaç temel başlık altında incelenebilir. Çiftler arasındaki sorunlar iletişim kaynaklı sorunlar, cinsellik kaynaklı sorunlar ve duygusal kaynaklı sorunlar olarak üç başlıkta incelenebilir.

Hiçbir problem birden ortaya çıkmaz. Kademeli bir şekilde büyüyerek sosyal yaşantıya yayılır. İkili ilişkilerde problemin fark edilmesi ilk aşamadır. Bir problem olduğunu düşünüyorsanız ve bu iletişimin içerisinde çözülemeyen bir hale geldiyse profesyonel yardım alabilirsiniz.

Mutlu Yaşam’ın sunduğu online psikolog desteği ile evlilikte yaşanan problemlerin üstesinden gelebilirsiniz.

Evlilikte İletişim Kaynaklı Sorunlar

Evlilik içerisinde yaşanan sorunlar genellikle iletişim kaynaklıdır. Evlilik sürecinde eşler sürekli olarak iletişim halindedir. Bu sürekli iletişim bazen çatışma ve kavgaları da doğurabilir.

Özellikle yeni evlenen çiftler, evliliğin başında çatışma ve kavganın olmayacağını düşünürler. Bu yanılsama bazen kişilerin hayal kırıklığına uğramasına sebep olabilir. Çünkü çatışma, sürekli iletişimde kalmanın kaçınılmaz sonuçlarından bir tanesidir ve insan doğasında bulunur. Çatışmasız iletişim yoktur. İnsan ilişkilerinden önemli olan bu çatışma ve kavga halini karşılıklı olarak iletişim kurarak, birbirini dinleyerek ve anlayışla yaklaşarak çözmeye çalışmaktır.

Evlilikte yaşanan problemlerin temelinde iletişim kopukluğu yatar. Eşler arasında yaşanan ve çözülmeyen iletişim problemleri ego merkezli davranan, birbirini dinlemeyen, karşılıklı olarak iletişim kurmaktan kaçınan insanları ortaya çıkarır. Bu noktadan sonra sorunu evlilik içerisinde çözmek olanaksızlaşır. Sağlıklı iletişim ortamından uzaklaşan çiftlerin iletişimleri zayıflar ve kopma noktasına gelir. Uzlaşmak isteyen ancak kendi aralarında bunu yapamayan çiftler uzman psikolog desteği almalıdır. Evlilik içerisinde sorunlar pek çok sebebe bağlı olarak çeşitlenebilir.

Ancak iletişimdeki sorunların merkezinde çoğunlukla güç savaşı bulunur. Kişiler birbirlerine egemen olmaya çalışmaktan kaçınmalı, eşitlikçi bir tavır sergilemelidirler. Bilhassa erkeklerin ataerkil tavır göstermemelidir. Yaygın iletişim sorunlarından biri kıskançlık hissinin getirdiği baskı ve engellemelerdir. Eşler birbirini desteklemeli ve birbirleri ile gurur duymalıdırlar. Kıskançlık ve kısıtlamanın hüküm sürdüğü iletişimler kopmaya mecburdur.

İletişim sorunlarının oluşmasının sebeplerinden biri kişinin karşı tarafa tahammülü kalmayıncaya değin anlaşılmayı beklemesidir. İlişkilerde kişi kendini net bir şekilde ifade etmelidir. Beklenti ve istekler açık bir şekilde konuşulmalı, duygular ertelenmemelidir. Çiftler çoğunlukla kendilerini anlatamamaktan, eşi tarafından anlaşılmamaktan yakınır. İletişim problemi yaşayan kişiler karşı tarafı suçlar, anlayışsız tavırlar sergileme eğilimi gösterir.

Yaşanan iletişim probleminin temel sebebi çiftlerin birbirleriyle kaliteli vakit geçirmeyişidir. Birbirlerine özel vakit ayırmayan kişiler, birbirlerini tanımak konusunda eksik kalırlar. Bu da birbirlerine nasıl davranacaklarını noktasında kararsız kalmalarına sebep olur.

Beraberinde dinleme, anlama, anlayış gösterme ve birlikte geçirilen vakit azalır. Evlilikte yaşanan problemleri saptamak ve doğru bir şekilde yönetmek için online psikolog desteği alabilir, yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Evlilik İçi İletişimde Kendini Tanımanın Önemi

Evlilikte yaşanan problemler çoğunlukla iletişim kaynaklıdır ancak iletişimde yaşanan problemler de çoğunlukla kişinin kendini yeterli ölçüde tanımamasından kaynaklanır. Kişi karşı taraftan bir talepte bulunmadan önce ne istediğini ve içinde bulunduğu hisleri bilmelidir.

Bir iletişimde taraflar kendini ne kadar iyi tanırsa davranışları da o ölçüde tutarlı olur. Böylece kendini daha doğru ve net bir şekilde ifade edebilir. Kendini tanıyan ve duygularının farkında olan kişi, duygularını bastırmaz, duygularını ertelemez. Sorunları konuşulmayan meseleler haline dönüştürmez. Problemleri biriktirerek içerisinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemez. Yerinde ve zamanında yaşanan duyguların ölçülü olduğunun bilincindedir.

Kişinin kendini tanıması hem evliliğinde hem de sosyal yaşantısında iletişimini iyileştirir. Mutlu Yaşam’dan online psikolog desteği alarak kendinizi daha iyi anlayabilir, daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu sayede hem evlilikte yaşanan problemleri hem de sosyal yaşamda karşılaştığınız sorunları daha kolay atlatabilirsiniz.

Evlilikte Cinsellik Kaynaklı Yaşanan Sorunlar

Evlilikte yaşanan problemler arasında cinsellikten kaynaklanan sorunlar önemli bir yere sahiptir. Ten uyumsuzluğu, cinselliğe karşı farklı yaklaşımlar kişiler arasında cinsel sorunlara neden olabilir.

Cinselliğe gerekli özeni göstermeyen, ikinci plana atan, toplumsal baskılar vb. sebebiyle cinselliği tabu haline getiren çiftler, evlilik içerisinde problem yaşayabilirler. Çiftlerin hem ruhlarına hem bedenlerine temas etmeleri sağlıklı bir evlilik için gereklidir. Sağlıklı bir evlilik sürecinde çiftler birbirlerine her anlamda hitap etmelidir.

Çiftler özellikle cinsellik konusunda yeniliklere açık, uyumlu ve daha anlayışlı bir şekilde birbirilerine yaklaşmalıdır. Sergileyecekleri ılımlı ve uyumlu tavır cinsel isteksizliğin azalmasına yardımcı olur. Kişisel hijyenin yetersizliği ya da eksikliği çiftler arasında cinsel isteksizliğe sebep olabilir.

Diş, ağız temizliğinin yanı sıra vücut temizliği ve kişisel özen cinsel birlikteliğin sağlıklı bir şekilde yaşanması için gereklidir.

Çiftler birbirlerinin isteklerine açık olmalıdır. Birliktelik içinde istekler açık bir şekilde ifade edilmelidir. Ayrıca, eşlerin biyolojik saatleri de birbiri ile uyumlu olmalıdır. Farklı uyku düzenlerinde cinsel isteksizlik yaşanabilir. Eşlerden birinin partnerine dair geçmiş cinsel yaşantılardan kaynaklı olumsuz düşüncesi cinsel hayatı etkileyen konulardandır.

Ayrıca, duygusal sorunlar da cinsel çekim hissedilmemesine neden olabilir. Duygusal temelli cinsel problemlerin çözülmesi için psikolog desteği alabilirsiniz.

Evlilikte Duygusal Sorunlar

Çok yönlü bir ilişki olan evlilik, mantığın yanında aktif olarak duyguların da yer aldığı bir iletişim şeklidir. Çiftler birbirlerine dair çeşitli beklentilere sahiptir. Evlilikte yaşanan problemler arasında duygusal sorunları meydana getiren ilk şey beklentilerdir. Çiftler birbirinden sevgi, ilgi, güven bekler.

Kişi bu beklentilerin karşılanmadığını hissettiği noktada uyumsuz davranma eğilimi gösterir. Beklediğini göremeyen taraf hırçınlaşır ve çatışmalar oluşur. Kişinin geçmişe dair duygusal boşlukları evlilik süresince ortaya çıkabilir. Kişiler, anne- babaları ile yaşadıkları duygusal travmalarını evliliklerine taşıyabilir, eşi ile olan iletişimine karıştırabilir.

Evlilik süresince kişiler kendi iç huzurlarını bulduklarında ve kendilerini mutlu edebildiklerinde partnerlerini de doğal bir biçimde bu mutluluğun bir parçası haline getirirler.

Duygusal zekanın gelişimi sorunların çözümü ile orantılıdır. Çiftler birbirlerine yarar sağlamak, sağlıklı iletişim kurmak ve duygusal anlamda birbirine yetebilmek için kendilerini geliştirmelidir.

Online psikolog desteği alarak duygusal sorunlar daha hızlı anlaşılabilir ve çözüm üretilebilir.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/ertelemecilik-erteleme-hastaligi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

İçerikler