Kategori Genel

Üniversite Tercihlerinde Aile Tutumunun Önemi

Üniversite Tercihlerinde Aile Tutumunun Önemi

İnsanlar yaşantıları boyunca pek çok tercih yapar. Meslek seçimi bu seçimler arasında en kritik yere sahip seçimlerden biridir. Bir kişinin hayatını kazanmak amacıyla yaptığı, genel hatları ve kuralları toplum tarafından belirlenmiş, teorik bir eğitim sonrasında pratik becerilerle öğrenilen etkinlikler bütününe…

Johari Penceresi Nedir?

Johari Penceresi Nedir

İnsan ilişkilerinde kişinin bilerek paylaştığı veya kişinin kendinin bilmediği, paylaşmadığı iletişimi inceleyen bir yöntem olan Johari Penceresi, Amerikalı psikologlar Joseph Luft ve Harry Ingram tarafından 1955 yılında ortaya atılır. İki ya da daha fazla kişi arasında bu kişilerin birbirleri hakkında…

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı

Attentioner ile 15 Seansta Dikkatimi Topluyorum Programı

Dikkat, doğduğumuz andan itibaren sosyal uyum, öğrenme, başarı, tehlikelerden kendimizi koruma ve ilişkilerde sağlıklı sınırlar çizebilme gibi hem sosyal hayatımız boyunca hem de okul hayatı süresince kullanılan en önemli bilişsel becerilerden biridir. Ancak kaygı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya…

Ayrılık Anksiyetesi Geleceğinizi Nasıl Etkiler?

Ayrılık Anksiyetesi Geleceğinizi Nasıl Etkiler?

Psikolojik problemler günlük hayatın içine kanalize olduğunda kişi hayatını idame ettirmekte güçlük çeker. Gün içerisinde basit kararlar almakta ya da yapmakla yükümlü olduğu eylemleri yapma noktasında sekteye uğrayan kişi, panik ve kaygı duyar. Psikolojik bir problem yaşarken yeni endişeler edinmek…

Anksiyete ve Panik Atak Farkı Nelerdir?

Anksiyete ve Panik Atak Farkı Nelerdir?

Benzer semptomlar gösterdiği için anksiyete ve panik atak farkını anlamak pek çok kişi için zorlayıcıdır. Fakat her iki durumda farklı dinamiklere sahip psikolojik hastalıklar olduğundan, yaşanan rahatsızlığın anlaşılabilmesi adına anksiyete ve panik atak farkını bilmekte yarar vardır. İki rahatsızlık arasındaki…

0-6 Yaş Dönemi Erken Çocuklukta Ekran Kullanımı

0-6 Yaş Dönemi Erken Çocuklukta Ekran Kullanımı

Teknolojinin yaşamın tüm alanlarında yaygınlaşmasıyla beraber herkes gibi çocukların da televizyon, tablet, bilgisayar, telefon gibi ekranlar üzerinden harcadığı süreler daha çok artmaya başlamıştır. Ekrana maruz kalmak yediden yetmişe herkesi etkilese de erken çocukluk dönemi; bilişsel, dil, sosyal, duygusal, öz bakım…

Kişisel Alan Oluşturmanın Önemi

Kişisel Alan Oluşturmanın Önemi

Kişiler arasındaki iletişimin coğrafi boyutu daha açık bir ifade ile insanların yüz yüze iletişim halindeyken birbirlerine olan uzaklıkları ve birbirlerine karşı olan konumları kişisel alan kavramını oluşturur. İnsanlarda ve hayvanlarda belirgin olarak kendini gösteren kişisel alan kavramının yaşamsal süreç içerisindeki…

Evlilikte Adaptasyon Dönemi İçin Tavsiyeler

Evlilikte Adaptasyon Dönemi İçin Tavsiyeler

Evlilikle birlikte çiftler birbirlerinin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini karşılama vaadinde bulunur. Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte çiftlerin birbirlerine yönelik sorumlulukları ve beklentileri artar. Evlilik hayatı pek çok bakımdan çiftin yaşamını değiştirir. Bu değişimlere uyum sağlamak ilk günlerde hem kadınlar hem…

Evlilik Öncesi Stres Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlilik Öncesi Stres Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlenmeye karar veren çiftlerin büyük bir bölümü evlilik öncesi stres sorunu yaşar. Aslına bakarsanız evlilik kararı zor bir karardır. Ancak daha büyük zorluklar evlilik sürecinde başlar. Evlenmeden önce çiftlerin karşılaştıkları sorunlar yaşadıkları stresi arttırır. Evlenecek kişilerin içinde bulunduğu koşullar evlilikle…