ihanet nedir

İhanet Nedir? İhanetin Acı Yüzü: Aldatma

İhanet davranışı, kültürden kültüre değişkenlik gösterse de dünyanın her yerinde kişiyi üzen, öfkelendiren, hayal kırıklığına uğratan bir davranış biçimidir. Bu yazımızda size ihanet nedir ve aldatma hakkında bilgi vereceğiz.

İhanet nedir kavramı ihanete uğrayan kişinin verdiği duygusal tepkiyle gösterdiği davranış bulunduğu coğrafi kültüre göre değişkenlik gösterir. Örneğin; poligami yani çok eşlilik dünyanın bazı ülkelerinde yasal olurken, bazı ülkelerde bu durum tam tersidir. Çok eşliliğin kabul gördüğü bir ülkede evde birden fazla eş olması normal karşılanırken, tek eşliliğin benimsendiği bir bölgede bu durum kabul edilemez olarak görülür.

Tek eşlilikte kadın veya erkek, partnerinin kendisi gibi başka bir eşi daha olduğunu gördüğünde ihanete uğradığını düşünüp hayal kırıklığı yaşayabilirken, çok eşlilik kabul edilen evde bu durum kadın tarafından normalleştirilmiştir. Bunun yanı sıra kuma getirme, birden fazla eşle evlenme,  kadının baskılandığı ve geri planda bırakıldığı kültürlerde de ihanet, erkek egomanyasının baskınlığını devam ettiren kültürel bir gereklilik gibidir. 

İhanet Nedir? 

İhanet nedirin cevabı; en az iki kişiden birinin diğerine yönelik kandırma, dolandırma, aldatma, duygusal veya cinsel sömürü yapma gibi olumsuz duygu, düşünce, davranışların kötü niyete hizmet etmesi sonucunda ortaya çıkan yıkıcı ve yakıcı bir durumdur.  İhanet nediri kelime anlamı olarak açıklarsak romantik ilişkilerde partnerlerden birinin diğerini başkasıyla duygusal, cinsel, fiziksel aldatması anlamında kullanılsa da aslında ihanet nedirin cevabı sadece aldatma demek değildir. Aldatma, ihanet sayılabilecek davranışlardan sadece biridir. 

İhanet, ilişki yaşayan partnerleri iki yönlü ilgilendirdiği için ihanet eden ve ihanete uğrayan kişiler duygularını birbirinden farklı uçlarda yaşayabilirler.   İhanet eden kişiler ihanet sonrasında pişmanlık, üzüntü, suçluluk, çaresizlik, kendine yönelik öfke gibi duygular hissedebilirler. Ancak bu kişilerin ihanet etmeden önce ihanet ettiği kişiyle ilgili yaşadığı travmatik bir olayı ya da kişilik bozukluğu belirtileri var ise bu kişiler ihanet ettikten sonra mutluluk, keyif, cezasını verme ve ödeşmiş olma hazzı gibi duygular da hissedebilirler.  Bu durumda ihanete uğrayan kişi ise yaşadığı şok ve üzüntü sonucunda kendisinde özgüven eksikliği, acı, pişmanlık, öfke ve öfkeye bağlı intikam isteği hissedebilir. İhanetin sonucunda ise en fazla sorgulamayı yine ihanete uğrayan kişi yapar. Bu süreçte en çok cevabı alınmak istenen soru ““Bana neden ihanet ettin? sorusudur. 

Neden İhanet Edilir? 

Her bireyin ihanet etme ve ihanete uğrama sebebi birbirinden farklıdır. Çiftler arasında görülen ihanet nedenlerinin başında ilişki devam ederken ilişki yaşayan taraflardan birinin kendisini ihmal edilmiş hissetmesi yer alır. Kendisini ihmal edilmiş hisseden kişi aynı zamanda duygusal karmaşalar da yaşamaya başlar. Kişi bu duygusal karmaşasını başka birisinin ilgisi, sevgisi ve yakınlığıyla giderdiğinde partnerine karşı sadakati bozulur ve bağlılığı başka kişiye karşı gelişmeye başlar. Ayrılmak yerine ilişkiye devam ederken aldatmanın görülme nedenleri ise yine kendi içinde farklı sebeplere dayanır. 

En fazla karşılaşılan sebepler, partnerlerin birbirlerinden ayrılma ya da boşanma koşullarının yeterli maddi veya manevi düzeyde olmamasına bağlıdır. Ayrıca evli çiftlerde partnerlerin birbirlerini mutlu edememelerine rağmen çocuklar için evliliğe devam etme zorunluluğu, çiftin kendi içindeki mutsuzluğunu bastırmak için bir tarafı ihanet etmeye yöneltebilir. 

Ayrılma kararının birlikte veya evli olduğu partneri tarafından kabul edilmeyeceğini, kendisine karşı tehditkar yaklaşabileceğini de düşünen kişiler partnerinin kendisine, çocuklarına, çevresine ya da diğer kişilere zarar vermesi korkusu yüzünden ihaneti gizli sürdürmeye çalışabilirler. Örneğin bu kişiler eşlerine karşı sevgi hissetmemelerine rağmen boşandıktan sonra eşi tarafından çocuklarını görememe korkusu nedeniyle bu duruma sabredip bir yandan da ihanet etmeye devam edebilmektedirler.

Ayrılmak yerine ilişkiye devam ederken aldatmanın bir diğer nedeni ise kişinin partnerine ihanet ettiği diğer kişiye karşı güvensizlik duymasından kaynaklanır. Yani kişi, partnerini aldattığı kişiyle tutarlı bir ilişkiyi sürdürecek kadar karşı tarafa güven hissedemez. Ayrıca cinsel problemler de partnerlerin birbirlerinden uzaklaşmalarına ve başka biriyle cinsel yakınlık kurma arzusu yaşamalarına neden olabilmektedir. Ayrılma ve boşanmanın kabul görmediği kültürlerde ihanet yine toplumsal baskı nedeniyle bireylerin en çok karşılaştıkları durumdur. 

İhanetten Sonra İlişkiye Kaldığı Yerden Devam Edilir Mi? 

Bir ilişkide ihanet cinsel, fiziksel ve duygusal ihanet olarak farklı biçimlerde görülebilir. Ancak bazen de ihanet alkolün etkisiyle, kısa süreli dürtüsel bir haz sonucunda ya da duygusal karmaşalar nedeniyle anlık bir sürecin etkisi altında yapılabilen ve daha sonrasında büyük pişmanlıklar hissettiren bir durum olarak da karşımıza gelebilir. 

İhanetten sonra ilişkiye kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde devam edilemez. Çünkü ihanetten sonra ilişkiye kaldığı yerden devam etmek demek, ihaneti sineye çekip ihanete neden olan tetikleyicileri düzeltmeden ilişkiyi sürdürmek demektir. 

İhanet ise her iki tarafında kendisiyle ve partneriyle ilgili algılarını değiştiren bir davranıştır.  Bu durumda her iki taraf içinde yeni bir düşünme, karar verme süreci başlar. Bu süreç içerisinde ilişkiye devam etme kararı verildiği taktirde partnerler arasında yeniden güven, sadakat, bağlılık duygularının güçlendirilmesi gerekir. Bu yüzden ihanet eden kişinin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir.  Bu durumda ihanet eden kişinin, önce ihanet etmenin bir hata olduğunu kabul ederek hatasının sorumluluğunu üstlenmesi ve bu hatayı neden yaptığına dair farkındalık kazanması gerekir. Daha sonrasında ise bu farkındalığı sayesinde devam etmek istediği ilişkisiyle ilgili duygu düşüncelerinde samimi, kararlı, tutarlı ve şeffaf bir duruş göstermelidir. 

Bu süreçte partnerinin de kendisine karşı kırgın, kızgın, güvensiz olduğunu ve bu duyguların hızlı onarılamayacağını bilerek ihanet edenin partnerine hem daha yapıcı davranması hem de zaman tanıması gerekir. Bu zaman içerisinde her iki taraf da ilişkide birbirilerine karşı olan davranışları hakkında öz eleştiri yapmalıdırlar. İhanet eden taraf kendisine “Ben neden aldattım?” sorusunu sorarken aldatılan taraf da “Ben neden aldatıldım?” sorusunu kendisine sormalıdır. Bu sorunun cevabı karşılıklı ya da tek taraflı suçlamalar yüzünden net bir şekilde alınamıyorsa o zaman çiftin mutlaka bir online terapi veya normal terapi desteği alması önerilir. 

İhanete Uğrayan Kişilerde Ortaya Çıkan Duygular Nelerdir? 

Aldatılan kişilerde bazı duyguların çok baskın yaşandığı görülebilir. Bunlar; 

Suçluluk Duygusu: 

Kişi kendisinin ihanete uğradığını daha önceden nasıl fark edemediğini kendisine sorup durur ve kendisini aptal yerine konulmuş gibi hisseder. İhanete uğradığını fark edemediği için bu durumun kendisi yüzünden olduğunu düşünerek aldatıldığı için kendisini suçlar.  

Öfke:

İhanete uğrayan kişi, yaşadığı olumsuz duygularla baş etmekte zorlanarak partnerine karşı yoğun öfke hissedebilir. Bu kişiler ihanete uğramayı hak etmediklerini düşünerek partnerinin de bunun için ceza çekmesini ya da bedel ödemesini dilerler. Bu dilekleri ise kendilerini partnerine karşı daha öfkeli yapar. 

Utanç:

İhanete uğrayan kişi, yaşadığı üzüntü sonucunda kendisinin sevgiyi hak etmediğini ve iyi bir ilişkiye layık olmadığını düşünebilir. Bu kişi aldatılmayı kadınlık ya da erkeklik başarısızlığı olarak görerek bunun için toplumda ayıplanacak kadar büyük utanılası bir kusuru olduğuna inanabilir. 

İhanet Sonrasında Neler Olur?

İhanet nedirden sonra cevaplanması gereken bir diğer soru ihanet sonrasıdır. İhanet sonrasında kişide gelişen bu olumsuz duygular iyileştirilemediğinde aldatılan kişi, daha sonraki yakın ilişkilerinde de şüpheci ve kontrolcü olma eğilimi gösterir. Bu kişiler, şüphenin kendisini ihanetten koruyan bir duygu olduğuna inanarak zamanla depresyon, kaygı, paranoya gibi duygu durum bozuklukları yaşamaya başlayabilirler.

Kişi yaşadığı ihanet sonrasında kendisini değersiz ve yetersiz hissetmeye başlayarak bu olumsuz duygularını bastırmak için alkol kullanma, ihanet eden kişiden intikam alma,  partneri dışındaki kişilerle cinsel deneyimler yaşama ya da çok sık partner değiştirme gibi olumsuz davranışlarda bulunabilirler. 

Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Ne Zaman Destek Almak Gerekir? 

Çift ilişkisinde partnerlerden biri kendisini diğerine ihanet edecek gibi hissediyor, ihanet ediyor ya da ihanet ettikten sonra pişmanlık yaşıyorsa ihanetin hangi aşamasında olursa olsun mutlaka psikolojik destek alması gerekir. Çünkü ihanet eden kişinin bu davranışı partnerine neden yaptığına dair kendisini daha iyi anlayabilmesi için durumu bir uzmanla profesyonelce değerlendirmesi çok önemlidir. Aksi taktirde ihanet içeren davranışları kişinin yaşamı boyunca yakın ilişkilerinde problem olarak karşısına gelmeye devam edebilir.

İhanet ortaya çıktıktan sonra ise ihanete uğrayan kişinin yaşadığı olumsuz duyguların etkisi uzun sürerse ve bu olumsuzluklar özel hayatıyla iş hayatına yansırsa bu kişinin de uzman birinden mutlaka yardım istemesi gerekir. Çünkü bu dönemde duygusal olarak incinmiş olan bu kişilerin özel ilişkilerini nasıl yaşadıklarını, bu kişilik özelliklerindeki bir partneri nasıl seçtiklerini ve ihanete uğramalarında nelerin etkili olduğunu bir uzmanla doğru şekilde değerlendirmeleri sonucunda bu farkındalıklarının sonraki yakın ilişki süreçlerine yansıyacak olumlu etkileri de oldukça büyüktür. 

İhanet sonrasında ilişkiye devam etme kararı alan çiftlerin her ikisinin de duygu ve düşüncelerini bireysel, ilişkisel, duygusal, sosyal ve toplumsal olmak üzere birçok yönden yeniden anlamlandırmaları, yapılandırmaları ve iyileştirmeleri gereken bir süreçleri vardır. Bu hassas sürecin içerisinde kültürel öğretiler, kadın-erkek rol öğretileri, seçimler, kararlar, hayaller ve beklentiler gibi doğrudan kişinin yaşamının merkezinde yer alan ögeler bulunur. Tüm bunların kişiler tarafından doğru şekilde fark edilip ilişkilerini nasıl etkilediğini anlamalarında önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden bu hassas konunun sadece evlilik terapisi ve çift ve aile terapisi  gibi alanlarda psikologlarla görüşülmesi gerekir.   

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinde yer alan psikologlarımız ise bu alanda yeterlilik gösteren sertifikalarının kendilerine verdiği yetki ile terapi sürecini profesyonelce üstlenmektedirler.

Herkese mutlu bir ilişki ve sağlıklı günler dileriz.

İhanet nedir hakkında bilgiler verdik. Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/mevsimsel-duygudurum-bozuklugu-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler