Johari Penceresi Nedir

Johari Penceresi Nedir?

İnsan ilişkilerinde kişinin bilerek paylaştığı veya kişinin kendinin bilmediği, paylaşmadığı iletişimi inceleyen bir yöntem olan Johari Penceresi, Amerikalı psikologlar Joseph Luft ve Harry Ingram tarafından 1955 yılında ortaya atılır. İki ya da daha fazla kişi arasında bu kişilerin birbirleri hakkında bilgilerinin ön plana çıkarıldığı bir yöntemdir. Kişilerin birbirleri ile ilgili bilgilerini açık alan, kör alan, gizli alan ve bilinmeyen alan olarak dört pencereye yerleştirir. Johari Penceresi testi yapılarak bu alanlardan hangisinin daha baskın olduğu ortaya konur.

Johari Penceresi Testi Nedir?

Johari Penceresi testi 48 sorudan oluşan bir testtir. Her zaman, çoğunlukla, ara sıra ya da hiçbir zaman cevaplarıyla kendinizi ifade ettiğiniz testte çeşitli değerlendirmelerin sonucunda en büyük alanınız ortaya çıkar. Bu test çeşitli amaçlar doğrultusunda pek çok kurum tarafından gerçekleştirilir. Etkili bir iletişim sağlanabilmesi için kişinin açık alanını genişletmesi, bilinmeyen alanını daraltması gerekir. Etkili iletişim bireyin kendini net ve açık bir şekilde ifade ettiği noktada mümkün olmaya başlar.

Johari Penceresi Ne İşe Yarar?

İletişim ve ilişki becerilerini inceleyen Johari Penceresi testi pek çok amaçla yapılabilir. Bu amaçlar şunlardır:

  • Kişisel gelişim,
  • Öz farkındalık,
  • Ekip kurma,
  • Kişiler arası ilişkileri iyileştirme,
  • Grup dinamiği kurma ve grup arası ilişki oluşturma,
  • İlişkilerin güçlenmesi.

Benlik penceresi ve kendilik algısı isimleriyle de bilinen Johari Penceresi iki farklı açı sunar:

  1. Kendiniz hakkında bildikleriniz ve bilmedikleriniz,
  2. Başka insanların sizinle ilgili bildikleri ve bilmedikleri.

Kişisel gelişim amacıyla kullanıldığında önemli sonuçlar alınan bu yöntem, bireyin kendini tanımasına katkı sağlar. Kişi, günlük yaşamın akışında çok fazla şey öğrenir ve değişir. Teste verdiğiniz cevaplar değişeceğinden test sonucu da değişir. Bu sebeple, bir uzmandan yardım alarak yılın belirli aralıklarında testi tekrarlayabilirsiniz.

Açık Alan Nedir?

Johari Penceresinde açık alan, kişinin hem kendi hem de etrafındaki insanlar tarafından bilinen özelliklerini ifade eder. Genel olarak bu olan kişinin anlatmaktan çekinmediği bilgileri, kolay gözlemlenebilir hareketlerini ve ifadelerini kapsar. Hem kişinin hem de etrafında bulunan insanların farkında olduğu nitelik, tutum ve davranışlar bu alana aittir. İlişkilerde en avantajlı bölge olan açık alan takım çalışması ve etkili iletişim için de en geniş olması gereken alandır. Geniş bir açık alana sahip olan kişiler başarılı iletişim kurabilirler, takım oyuncusu olmaya eğilimleri vardır.

Bunların yanı sıra, özgüvenli, duygusal yeterliliği gelişmiş, doğal, rahat, duygusal zekaları yüksek bireylerdir. Empati ve iletişim yetenekleri gelişmiş olan bu kişiler insanların duygu ve düşüncelerine karşı açıklardır. Kazan- kazan yaklaşımını içselleştirirler. Farklılık ve çeşitliliği kabul ederler ve zenginlik olarak görürler. İş birliğine ve paylaşıma açıklardır. Kişinin kendini tanıması ve eksik kaldığı noktaları keşfetmek adına çalışmalar yapması açık alanı genişleten durumlardandır. Mutlu Yaşam ile online psikolog desteği alarak kendinizi tanıma ve anlama sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Kör Alan Nedir?

Johari Penceresine göre kör alan, kişinin kendinin farkında olmadığı ya da bilmediği ancak etrafındaki insanlar tarafından bilinenleri ifade eder. Kıskançlık, kaygı, korku gibi duygular bu alanda bulunur. Açık alanın aksine kör alanın geniş olması iyi kabul edilen bir özellik değildir. Çünkü kör alanın geniş olması kişinin benmerkezci, eleştiriye kapalı, savunmacı, tek yönlü iletişimden yana ve şüpheci olduğu anlamına gelir.

Kişinin kör alanının geniş olması iletişim engellerine neden olur. Zaman içerisinde kişilerin kendi birer engele dönüşür. Hiyerarşik yapıyı benimseyenler, baskın ve otoriter yöneticiler bu özelliğe sahiptir. Kör alanı geniş olan kişiler, etrafındaki insanların duygu ve düşüncelerini önemsemezler. Duygusal yeterlilikleri sınırlıdır. Sağlıklı bir iletişimin temelinde kişinin kör noktalarını sınırlandırması vardır. Olumsuz bir duygunun baskın olarak iletişimlerinize yansıdığını düşünüyor ve bunu törpülemekte güçlük çekiyorsanız online terapi alabilirsiniz.

Gizli Alan Nedir?

Gizli alan, kişinin kendisinin bildiği fakat etrafındaki insanların bilmediği özelliklerini kapsar. Bu alanda kişinin bilinçli olarak sakladığı ve paylaşmak istemediği bilgiler bulunur. Gizli alan kişinin farkında olduğu ancak etrafındakilerin farkında olmadığı nitelik, davranış ve tutumlardır. Geniş bir gizli alana sahip kişi risk almaz, bilinmeyenle baş etmekte güçlük çeker. Hakkını ararken zorlanır. Özgüveni eksiktir ve paylaşıma çoğunlukla kapalıdır. Gizli alanı geniş olan kişi kendini kamufle ederken zorlanmaz, içe kapanık bir yapısı vardır. Yapıcı eleştirileri kabul ederler ama eleştiri yapmazlar. Problem yaşamaktan çekinirler. Bu kişilerle iletişim halinde kalmak zordur. Geniş bir gizli alan kişinin sosyal yaşantısını sekteye uğratabilir. Online psikolog desteği alarak özgüveninizi tazeleyebilir, daha geniş bir paylaşım alanı edinebilirsiniz.

Bilinmeyen Alan Nedir?

Johari Penceresinde bilinmeyen alan kişinin kendisi ve etrafındaki kişiler tarafından bilinmeyen özelliklerini kapsar. Bilinmeyen alanı geniş olan kişilerin davranışları kestirilemez. Kuralcı ve çok mesafeli olan bu insanlar iletişimde etkin rol oynamazlar. Bilinmeyen alanı geniş olan insanlar çatışma halinden daima kaçınırlar. Duygu, düşünce ve davranışlarını gizleme eğilimindedirler. Bu alan bilinçaltı ve bilinçdışı bilgileri kapsar. Rüyalar bilinmeyen alana dahildir.

Johari Penceresi Testi Nasıl Okunur?

Dört alandan oluşan pencerede her alanın genişliği kişiye göre değişiklik gösterir. Sol üst köşede yer alan açık alan, benliğin en açık halidir. Cinsiyet, yaş, kilo gibi fiziksel bilgiler, sizin ve etrafınızdaki insanların farkında olduğu kaygı ve korkular gibi özellikler açık alan bünyesinde görülür. Geniş bir açık alana sahip olan kişilerin özgüveni yüksektir, liderlik vasfı yüksektir. Başkalarını etkileyebilirler, kendilerini başkalarına açabilirler. Kolayca iş birliği yapılabilen bu insanlar çatışma, karmaşa ve güvensizlikten uzak bir ortamı oluştururlar.

Sol alt köşede bulunan gizli alan, benliğin saklı halidir. Sırlar, korkular, kötü niyetler, kişinin açık etmek istemediği çıkarcı düşünceler bu alandadır. Gizli alanın geniş olması kişinin kendini insanlara açmadığını gösterir. Ketum ve soğuk mizaçlı kişilerin gizli alanı geniştir. Kabul edilmeme ya da alay edilme korkusuyla kendisini dış dünyaya kapatan bu kişilerin ilerleyen süreçlerde bilinmeyen alana kaydıkları gözlemlenir. Gizli alanı geniş olan insanlar soğuk, özgüveni düşük, çekinik, kendini ifade etmeyen, haklarını savunmayan kişilerdir. Gizli alanı daraltmak için duygu ve düşüncelerinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı deneyebilirsiniz. Küçük adımlarla ilerlerseniz zaman içerisinde daha iyi hissedebilirsiniz. Psikolojik destek alarak kendinizi ifade etmeyi ve paylaşım ortamı oluşturmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Pencerenin sağ üst köşesinde olan kör alan benliğin kör olduğu yerdir. Etrafındaki insanların fark ettiği ve bildiği ancak kişinin kendinin bilmediği özellik ve davranışlar kör alanı kapsar. Toplum imajı kör alandan anlaşılır. Kör alanı geniş olan kişiler aşırı şüpheci, aşırı kuralcı, benmerkezci, otoriter, eleştiri kabul etmeyen, savunmacı kişilerdir. Geniş bir kör alana sahip kişiler kendilerine dair az bilgiye sahiptir. Sıklıkla inkar ederler ve kendilerini kandırmaya meyillidirler. Kör alanı ve gizli alanı geniş olan kişilerle iletişime geçerken güçlük çekersiniz. Kör ve gizli alanın genişliği zamana ve mekana bağlı olarak değişebilir.

Bilinmeyen alan sağ alt köşededir. Bilinçaltı, bastırılan duygular, rüyalar bu alana aittir. Bilinmeyen alanın geniş yer kaplaması kişinin kendi ile olan iletişimini etkiler.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/attentioner-ile-15-seansta-dikkatimi-topluyorum-programi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

İçerikler