Kendini Gerçekleştirmek Ne Demek

Kendini Gerçekleştirmek Ne Demek?

Hayatın bir nevi amacı olarak karşımıza çıkan kendini gerçekleştirmek özellikle yaşam koçları tarafından sıkça duyduğumuz ifadelerden birisi. Self Actualization olarak adlandırılan kendini gerçekleştirmenin, yaşamın özünü oluşturduğu ifade edilmektedir. Kişinin kendisine ait olan potansiyelini ortaya çıkarması ve kendini geliştirmesini esas almaktadır. Bu sebeple hemen her bireyin hayalinde kendini gerçekleştirme dürtüsü yatmaktadır. Çünkü kişi kendinde olan cevheri çıkarmak ve hayatı dilediği gibi yaşamak istemektedir. Fakat kendini gerçekleştirmenin aslında o kadar basit olmadığı görülmektedir.

Kişilerin hayatındaki amacı bulabilmesi için kendisine birtakım sorular sorması gereklidir. Bunun neticesinde varlığın sebebi, çevre ile ilişkisi, ilgi alanları, seçimlerinin çevreye olan etkileri düşünüldüğünde oldukça karmaşık olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu etkenlerin düşünülmesi başlı başına hayattaki seçimlerimizin etkilediği kişi ve olayları anlamak açısından gereklidir. Kişinin gerçekten kendi özüne inerek yaşamın anlamını fark etmesi ve amacını seçmesi açısından büyük bir adımdır.

Kendini Gerçekleştirmek Neden Önemlidir?

Kendini gerçekleştirme üzerine yapılacak olan seçimler üzerinde insanın toplumsal bir varlık olması oldukça etkilidir. Yaşam yalnızca bireyin kendisine ait değildir ve bu sebepten her ne kadar kişi amacını gerçekleştirmek istiyor olsa da bazı değerlere uymaktadır.

Toplumların kendisine ait değer yargıları bulunmaktadır. Sosyal yaşamın gereği olarak toplumun değer ve beklentilerine uygun olarak hareket edilmektedir. Çünkü bunlar kişilerin kendi kişiliğini oluşturmada en büyük etkenlerdir. Fakat tüm bu beklentiler ışığında kişinin yaşamını sürdürmesi, mutlu olması ve isteklerini gerçekleştirmesi yolunda baskılayıcı bir kuvvet olabiliyor. İnsanın kabul görmek adına gerçekleştirdiği eylemler kendisini mutlu etmiyor olabilir. Fiziksel ve ruhen olarak insanın kendini mutlu hissetmesi için de devreye kendini gerçekleştirmek kavramı giriyor.

Kendini Gerçekleştiren İnsan Özellikleri

İnsanın kendini sağlıklı ve mutlu hissetmesi ruhsal birtakım etkenler eşliğinde mümkündür. Bu durumda en sağlıklı insan psikolojilerinden birisi olarak kendini gerçekleştiren insan psikolojisi olduğunu görüyoruz.

Bu kişiler, karakterlerinde yer almakta olan özellikleri en verimli şekilde kullanabiliyorlar. İyi ve kötü yönlerini en iyi şekilde analiz ederek sorunlara gerektiği açıdan yaklaşabiliyorlar. Yine bu sayede insan ilişkilerinde gereken tepkileri vererek doğru iletişimi kurabiliyorlar. Bu kişilerin en büyük özelliklerinden birisi çok dengeli bir ruh haline sahip olmalarıdır. Bu ruh hali insanın düzenli olarak istediğinin peşinden gitmesine yardımcı olmaktadır. Yani bir diğer deyişle kişi bu ruh hali ile gerçekleşen olaylara en kolay şekilde ayak uydurmaktadır. Daha sonra ise hedefine giden yolda çok daha kararlı bir şekilde adım atmaktadırlar. Duygusal iniş ve çıkışların en az seviyede olduğu bu kişiler hemen her insanın ulaşmak istediği profile sahip bireysel özelliklere sahiptirler. Kendini gerçekleştirmek konusunda başarılı olan insanların belli başlı özellikleri ise şunlardır;

 • Belirsizliği en iyi şekilde tolere ederek gerçekçi davranırlar.
 • Doğal davranışlarda bulunurlar.
 • Kendileri ile barışıktırlar.
 • Yalnız kendileri ile değil, başkalarının sorunları ile de ilgilenmektedirler.
 • Yalnız kalmaktan korkmazlar.
 • Tehdit edilmekten korkmazlar.
 • Her kültüre ve değere karşı saygılıdırlar.
 • Karşısındakini olduğu gibi kabul etme eğilimindedirler.
 • Daha samimi olan tavırları ile güvenilir ve samimi bir profile sahiptirler.
 • Yaratıcı ve yenilikçi fikirler ile ön plana çıkarlar.
 • Sadece bireysel olarak değil sorunlara toplumsal bakış açısı ile yaklaşırlar.
 • Yaşamdan keyif almayı önemserler.
 • Gelenekselliğe karşı olmayıp aynı zamanda yenilik ve ilerlemeden yana olurlar.
 • Mizah anlayışları ile ön plana çıkmaktadırlar.
 • Bağımsız bir yapıya sahiptirler.
 • Sorunlara son derece gerçekçi yaklaşıp mantıksal kararlar verirler.
 • Saygı ve sevgi gibi duyguları daha samimi yaşayan bu kişiler daha derin ilişkiler kurarlar.
 • Daima kendilerini geliştirmek için çaba gösterirler.

Siz de psikolog desteği alarak bu özelliklere sahip olabilir, kendinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Maslow Teorisi ve Kendini Gerçekleştirmek

Maslow kendini gerçekleştirme teorisini psikoloji dünyasına kazandırmıştır. Maslow, sağlıklı kişiler üzerinde yaptığı araştırmalar ile kendini gerçekleştirme nedir gözlemlemiştir. Çünkü ancak sağlıklı kişilerin bu hedefe ulaştığı görülmektedir. İnsanların davranışlarının kaynağını ihtiyaçlarını gerçekleştirme arzusu oluşturmaktadır. Kendini gerçekleştirmek için ise birey kendi ihtiyaçlarının farkına varmış olmalıdır. Kişiliğin gelişimi üzerine oluşan Maslow’un teorisi, birçok açıdan bireylere yardımcı olmaktadır. Yaşamın farkındalığını kazanmak üzere hiyerarşik bir düzenden meydana gelmektedir. Yaşamı anlamlandırmak isteyen kişilerin üzerine gidebileceği maddeler içermektedir. Psikolojik bir farkındalığın geliştirilmesi üzerine yapılan bu çalışmada fiziksel saygı, güvenlik ve ait olma gibi gereksinimlerin karşılanması gerektiği belirtilmektedir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Orijinalinde beş basamaktan oluşmakta olan Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi birçok basamaktan oluşmaktadır. İnsanın dünyada bulunmasının belli bir amacı bulunmaktadır. Her insan dünyaya kendini gerçekleştirmek üzere gelmektedir. Fakat bunu yapabilmek için Maslow’a göre kişinin geçmesi gereken ihtiyaç hiyerarşisi bulunmaktadır. Bir basamağa geçebilmek için öncekini geçmek gerekmektedir. İnsan da kendini gerçekleştirebilmek adına her zaman bu basamakları başarıyla geçememektedir. Maslow’un hiyerarşisi ise kısaca aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Fizyolojik ihtiyaçlar hiyerarşinin ilk adımını ve temelindeki basamağı oluşturmaktadır. İnsanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan ihtiyaçları kapsamaktadır. Uyumak, yemek yemek, nefes almak, cinsel ihtiyaçlar gibi maddeler bu kategoride yer almaktadır.
 • Sonraki basamağı ise insanın kendini güvende hissetme ihtiyacı oluşturmaktadır. Yaşamın ve mal varlığının korunması bu adımdaki ihtiyaçları oluşturmaktadır.
 • Sevgi ihtiyacı 3. Sırada yer almakla birlikte bu basamak birçok ihtiyacı da kapsamaktadır. Sevilme ve aidiyet isteği bulunmaktadır. Yardımseverlik, merhamet, şefkat gibi duygular bu sıradaki ihtiyaçlara örnek olarak gösterilebilir.
 • Saygı ihtiyacı, sevgiye ek olarak insanın en çok ihtiyaç duyduğu konulardan birisidir. Sosyal yaşamda saygı duyulmanın yanı sıra en önemlisi sevdikleri tarafından saygı duyulmak her insanın en büyük ihtiyaçlarındandır. Sosyal yaşamda bir statüye sahip olmayı istemek bu basamakta bulunur. Başarı elde etmek ve kutlanmak, takdir edilmek gibi istekler bu gruptaki ihtiyaçları kapsamaktadır.
 • Kendini gerçekleştirmek ihtiyacı ise en son aşamada en büyük ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu basamağa ulaşabilmek için alt basamaklarda bulunan ihtiyaçların giderilmiş olması gerekir. Bu basamağa ulaşan birey ideallerini gerçekleştirme ihtiyacını duymaktadır.

Teoride verilen basamaklar kişilerin ihtiyaçlarını oluşturmaktadır. Fakat farklı hayatlara ve olanaklara sahip kişiler için bu hiyerarşik basamakların değerlendirilmesi farklılaşmaktadır. Gerçek yaşama göre uygun olarak yorumlanması gereken hiyerarşi, bu tabloda kuşkusuz insan fizyolojik ihtiyaçlarını daha ön planda tutmaktadır. Temel gereksinimlerin giderilmesinin bir mesele olmadığı yaşamlarda ise üst düzey beslenme ihtiyacı bu basamakta yer almaktadır. Doğru değerlendirme yapmak için bireysel gelişimin refah düzeyi ile karıştırılmamasının gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Kendini Gerçekleştirmek ve Zirve Deneyimi

Zirve deneyimi yaşayan kişilerin kendisini daha özgür hissettiği gözlemlenmiştir. Bu kişiler aynı zamanda daha sosyaldir ve iletişim becerileri daha yüksektir. Zirve deneyimini gerçekleştirmiş kişiler temel ihtiyaçlar noktasında tatmin olmuştur ve eksiklik duyguları bulunmamaktadır. Tamamlanmışlık hissi bulunmakta olan kişiler kutuplaşmayı aşmıştır. Spontane davranma yetenekleri daha yüksek olan bu kişiler zamanlarını daha verimli şekilde geçirmektedir. Daha çeşitli bakış açısına sahip olan bu kişileri anlamak için ise çeşitli belirtiler mevcuttur. Kendini gerçekleştirmek ile yakından ilişkili bulunan belirtiler ise kısaca aşağıdaki gibi gösterilebilir;

 • Kendini sağlıklı hissederler.
 • Dünyaya çeşitli bakış açılarından bakabilirler.
 • Yaratıcılıkları yüksektir.
 • İfade özgürlüğü noktasında oldukça rahattırlar.
 • Hayatın önemli olduğuna inanmaktadırlar.
 • Nevrotik tipte semptomları bulunmaz.

Bu yazımızda “kendini gerçekleştirmek” konusuna değindik. Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/diski-kacirma-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler