Kişisel Verilerin Korunması Danışan Yurtdışına Aktarım Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Uzman Klinik Psikolog Burcu Yarapsanlı Zayim Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

KVKK Md. 6/2’de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine
ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, danışan süreçlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla

tarafımız ile dijital iletişim araçları  (Whatsapp, Instagram, Facebook vb.) üzerinden iletişime geçmeniz, Google takvim üzerinden randevu günlerinizi takip talebinde bulunmanız  ve/veya online psikolojik danışmanlık seansına (Google Meet, Skype, Zoom) katılmanız halinde

Kimlik (Ad ve Soyad)

İletişim (İleti Zamanı, Mesaj İçeriği ve Kullanıcı Adı, E-posta Adresi, Telefon Numarası)

Müşteri İşlem (Randevu Tarihi)

Kişisel verileriniz işlenmekte ve dijital iletişim araçlarının sunucuları yurtdışında bulunduğundan kişisel verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasını istemiyorsanız yüz yüze terapi sürecine katılmanızı ve tarafımız ile telefon veya e-posta aracılığıyla iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde yurt dışına aktarılmasını kabul ve beyan ediyorum.

Ad/Soyad:

Tarih:

İmza