Kişisel Verilerin Korunması SAS Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan “Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam
Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi” (Mutlu Yaşam) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

KVKK Md. 6/3-a’da düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda tarafınızca formda doldurulması halinde; Bireyin talebi hakkında bilgi edinilmesi, talebi halinde psikoterapi sürecinin planlanması ve terapi hedeflerinin belirlenmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Sağlık Bilgileri (İlgilenilen SAS Alanı)

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde
işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.