Kişisel Verilerin Korunması Test/Ölçek Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan “Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)” tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

KVKK Md. 6/2’ye istinaden işlenecek özel nitelikli kişisel veriler ve işlenme amaçları;
Danışanın mevcut durumu hakkında bilgi edinilerek psikoterapi sürecinin planlanması ve terapi hedeflerinin belirlenmesi amacıyla

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Sağlık Bilgileri (Psikolojik Test Sorusu Cevabı, Test Sonucu)

 

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.