Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçisi Açık Rıza Metni ve Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçisi Açık Rıza Metni ve Beyanı

Sayın Danışan Adayımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan “Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)” tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

İletişim formunu doldurmanız halinde veri işleyen olarak hizmet aldığımız e-posta sunucuları yurtdışında bulunduğundan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılacaktır.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

KVKK Md.5/1’e göre açık rızanızın bulunması durumunda; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği

KVKK Md.9/1’de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.