Melankolik Depresyon Belirtileri

Melankolik Depresyon Belirtileri

Öncelikle melankolik depresyon ve depresyonun birbirinden farklı şeyler olduğunu söylemeliyiz. İnsan yaşamında birçok farklı anı yaşar ve her anın kendi dinamiği vardır. Bazı süreçler yaşamı zorlaştırır ve kişinin kendisini zihnen korumasına ket vurur. Psikolojik rahatsızlıklar yaşamın bu zorlu süreçlerinde baş gösterir.

Oysa terapi ve tedavi yoluyla psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmak mümkündür. Psikolojik rahatsızlıkların büyük bir çoğunluğu, insan vücuduna fiziksel rahatsızlıklar kadar hasar verebilir. Bu sebeple yaşanan psikolojik sorun küçümsenmemeli, yok sayılmamalı ve iyileştirme çalışmalarına başlanmalıdır.

Herkes psikolojik rahatsızlık yaşayabilir. Bu durum bir zayıflığı ya da güçsüzlüğü ifade etmez; geçirilen zamanın çeşitli sebeplerden ötürü bünyenizdeki direnci kırdığı anlamına gelir. Depresyon, neredeyse herkesin yaşamında en az bir defa maruz kaldığı bir psikolojik rahatsızlık olarak bilinir. Pek çok insanın kendisini yorgun, uyuşuk, bitkin ya da üzgün hissettiği ve keyifli de olsa hiçbir faaliyetle ilgilenmek istemediği zamanlar olur.

Depresyon, yaşamın akışında olan, stres ve yorgunluk yaratan birçok duruma karşı gösterilen doğal bir tepkidir. Gösterilen belirtilere ve belirtilerin yaşanma şiddetine göre depresyon farklı türlerde görülür. Melankolik depresyon, majör depresyon, mevsimsel depresyon, doğum sonrası depresyon ve psikotik depresyon, sıklıkla görülen depresyon türlerindendir.

Kişinin yaşamakta olduğu depresyon türüne karar vermek için bazı semptomların var olup olmadığına bakılır. Sizin de zorlu bir süreçten geçiyor ve kendi normalinizin dışında bir duygusal ve fiziksel seyir izliyorsanız psikolojik destek alabilir, online terapi yoluyla depresyonla mücadele edebilirsiniz.

Melankoli Ne Demek?

Geçmişi Antik Çağ’a dayanan “melankoli” kelimesi iç sıkıntısı, karamsarlık ve üzgün olma şeklinde tanımlanabilir. Günlük yaşamda pek çok alanda bu kavram sık sık kullanılır. Bilhassa edebiyat yazınlarında, daha da özele indirgendiğinde aşk içeren yapıtlarda sıklıkla melankoliye ve melankolik tavırlara rastlanır.

Şarkı, tiyatro, dizi ve sinemada da melankoli kelimesi popüler bir yerdedir. Ancak bu kavramın sık kullanılması, kitlesel anlamda kafa karışıklığı yaratır. Sevgi ve aşk içeren birçok düşüncenin temeline kadar işlenmiş olan melankoli, romantize edilmemesi gereken bir durumdur. Melankolik hâl, ruh sağlığını derinden etkiler, bireyde çeşitli sıkıntılara yol açar ve melankolik depresyona kadar sürükleyebilir.

Melankolik Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Her psikolojik rahatsızlığın kendisini diğer rahatsızlıklardan ayırt edilmesini sağlayan belirtileri bulunur. Melankolik depresyonun en yaygın belirtileri şunlardır:

 • Her şeye karşı duyulan yoğun bir ilgisizlik,
 • Yaptığı şeyden hiç keyif alamama,
 • Yoğun bir şekilde suçluluk hissetme,
 • Huzursuz, bıkmış ve karamsar hissetme,
 • Psikomotor hareketlerin yavaşlaması,
 • Uykuya dalmakta ve uyanmakta güçlük yaşama,
 • İştah azalışı ya da artışı,
 • Konsantrasyon, odaklanma ve dikkat gibi bilişsel konularda sıkıntı yaşama,
 • Anlamsız ve boş hissetme,
 • Umutsuz ve çaresiz hissetme,
 • Yoğun olarak intihar düşüncelerine sahip olma.

Bu belirtilerden birini ya da birkaçını şiddetli bir şekilde yaşıyorsanız en yakın sağlık kuruluşundan psikolojik destek alabilirsiniz. Teknoloji çağında uzaklıkları ortadan kaldıran internetin konforu sayesinde bulunduğunuz noktadan online terapi desteği alabilir, yaşadığınız süreci anlamlandırabilirsiniz.

Psikolojik rahatsızlıkların tedavi sürecindeki ilk adım fark etmek ve kabul etmektir. Kendinize dair attığınız her yeni adımla ruh sağlığınızın iyileştiğini hissedebilirsiniz.

Melankolik Depresyonun Diğer Depresyon Türlerinden Farkı Nedir?

Depresyon türlerinin belirtileri birbiri ile benzerlik gösterir. Melankolik depresyonun pek çok belirtisi, diğer depresyon türlerinin belirtileri ile benzerdir. Bu depresyon türünü diğerlerinden ayıran en önemli nokta, yaşanan belirtilerin şiddeti ve süresidir.

Melankolik depresyonda belirtilerin tümü yoğun bir şekilde yaşanır ve uzun zaman devam eder. Bu kişiler, yaşamlarıyla ilgili adım atma noktasında isteksiz davranabilirler. Yoğun bir hüzün hâli yaşadıklarından hayata bakışları karamsardır ve içe dönüklerdir. Mutlu ya da iyi hissettikleri anlar sınırlıdır. Bu depresyonu yaşayan kişiler, çoğunlukla güne mutsuz uyanırlar.

Günlük bir işi yapma konusunda bile büyük bir zorluk yaşarlar. Genel tavırlarına eylemsizlik hâkimdir. Bu depresyona dair belirtileri kendinizde ya da çevrenizdeki birinde gözlemliyorsanız yaşam kalitenizi artırmak için online psikolog desteği alabilirsiniz.

Melankolik Depresyonu Tanımak

Depresyon, kişinin beslenme, uyku, cinsellik gibi fizyolojik; dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi bilişsel; kişilerarası iletişim gibi sosyal; hüzün, karamsarlık, mutsuzluk ve ilgi kaybı gibi duygulanma alanlarında sıkıntı yaşamasıdır. Bu sıkıntılar, günlük hayatta işlevselliği etkiler.

Bu etkilerin yaşantıyı sekteye uğratmaya başladığı anda majör depresyonun bir alt türü olan melankolik depresyon başlar. Kişinin çoğunlukla üzgün ve mutsuz olduğu, kendisini yaşamsal faaliyetlerden soyutladığı, yoğun olarak karamsar düşüncelere kapıldığı ve gerçekleştirilen eylemlerden keyif almadığı süreci kapsayan melankolik depresyon, tedavi edilebilir.

Bu depresyona sahip kişilerde baskın olan duygular şiddetli bir iç sıkıntısı, hüzün ve bunalma hissi gibi yorucu duygulardır. Bu depresyona sahip kişiler düşünce olarak olumsuza odaklanmaya eğilimlidir.

Yaşamlarında minik de olsa olumlu bir gelişmenin gerçekleşeceğine yönelik inançları yok denecek kadar azdır. Bu duruma ek olarak, bu kişiler olumlu bir gelişme yaşadıkları zaman bunu şans gibi dışsal etmenlere atfederler. Olumsuz gelişmelere ise kendilerinin sebep olduğunu düşünür ve kendilerini suçlarlar. Yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlık, kişinin zaman içerisinde yapabildiği becerilerinin de körelmesine neden olabilir.

Depresyon, olabildiği en erken sürede kontrol altına alınmalı ve kişinin yaşantısına tamamen yayılmasının önüne geçilmelidir. Destek almak zor gelse de şartların kolaylaşması ve ulaşılabilir hâle getirilmesi, psikolojik desteğe erişimdeki engelleri kaldırır. Online terapi seçenekleri sayesinde mekândan bağımsız olarak terapi alabilirsiniz.

Melankolik Depresyonun Tedavi Yöntemleri

İlk etapta bu depresyonda ilaçlı tedavi önerilir. İlaç tedavisine yanıt veren kişilere ikinci bir aşama olarak psikoterapi desteği verilebilir. Bilhassa bilişsel davranışçı terapi, bu depresyon türünde uygulanabilir terapi yöntemlerindendir. Bilişsel davranışçı terapi seanslarında danışan ile depresyona sebep olan ve depresyonu sürdüren düşünceler ortaya çıkartılır.

Kişide depresyona sebep olan düşüncelerin doğurduğu duyguları ortadan kaldırmak için savunma mekanizmasının oluşturduğu davranışlar tespit edilir. Örneğin, yaşadığı süreçle başa çıkmakta güçlük çeken kişi, olumsuz alışkanlıklarla birlikte bağımlı olabilir. Sürekli uyuma hâli, hiçbir şey yapmama isteği ve eğlenceli aktivitelerden uzak durma gibi davranışlar da görülebilir.

İlk olarak kişinin daha hareketli bir yaşama kavuşması ve davranış bakımından tekrar aktif hâle gelmesi için destek verilir. Daha sonrasında kademeli olarak karamsar düşüncelerini besleyen olaylar anlaşılmaya çalışılır. Yeni ve olumlu bakış açıları geliştirilmeye çalışılır. Kişi, ilaç ve terapi ile birlikte daha hareketli bir yaşam formuna kavuştukça yeni yaşam amaçları oluşturmaya başlar. Bu da zamanla daha mutlu ve keyifli birine dönüşmesine yardımcı olur.

Bu depresyonda terapi uzun vadelidir ve iyi bir takip gerektirir. Alınan psikolojik destek, kişinin çevresi tarafından desteklenerek kişinin yalnız hissetmesinin önüne geçilmelidir. Melankolik yaşantıya alışan insanlarda görülen uyku ve iştah sorunlarının bilinçli bir şekilde çözüme kavuşturulması için kişiye psiko eğitim verilebilir. Böylece kişi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kendi hayatına nasıl entegre edeceği konusunda fikir sahibi olabilir.

Melankoli hâli ve depresyon birbirinden farklıdır. Herkes yer yer hüzünlü ve mutsuz olabilir. İstenmeyen duyguların uzun sürmesi ve etkisini artırması ve bunlara ek olarak intihara karşı oluşan meyil, melankolinin depresyon boyutuna vardığını gösterir. Kişi kendisini çıkmazda hissettiğinde psikolojik destek almaktan çekinmemelidir. Sosyal baskı hisseden kişiler online terapi hizmeti ile rahatlıkla terapiye başvurabilir.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/ev-gencleri/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler