Mesleki Tercih Danışmanlık Paketi

mesleki-secim

Mesleki Tercih Danışmanlığı Paketi ortaokul 7. Sınıftan itibaren meslek, okul, bölüm belirlemede dikkat edilmesi gereken kriterleri ortaya çıkaran ve öğrencinin ilerideki meslek yaşamına dair doğru adımlar atmasına yardımcı olan danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu paketin içerisinde öğrenciye Öğrenme Stilleri Envanteri, Holland Mesleki Değerlendirme Envanteri ve Kendini Değerlendirme Envanteri uygulanmaktadır.

Mesleki Tercih Danışmanlığı paket içeriği, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerinin ileride kendilerini mesleğe hazırlayacak lise seçimlerini nasıl yapmaları gerektiğine dair daha bilinçli kararlar almaları konusunda kendilerine yardımcı olmaktadır.

Mesleki Tercih Danışmanlığı Paketi lise hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri içinde önem arz etmektedir. Bu öğrencilerin üniversite sınavında ‘‘sayısal, eşit ağırlık, yabancı dil ya da sözel bölüm’’ olmak üzere hangi bölümden sınava girmenin kendisi için daha sağlıklı olacağını belirlemek üzere bu danışmanlık paketinden faydalanmaları tavsiye edilir.

  1. sınıf, 12. sınıf öğrencileri, mezuna kalarak üniversite sınavına tekrar hazırlanan öğrenciler, üniversitede okurken okuduğu bölümü sevip sevmediğine dair kaygıları olan ve 2. üniversiteyi okumaya karar verdikten sonra hangi bölümü okumak istediğine karar veremeyen yetişkin öğrencilerin de bu paketten faydalanmaları önerilmektedir.

Bu paket içeriği; ebeveyn-çocuk görüşmesi, bilimsel güvenirlik ve geçerliliği sağlanmış 3 farklı ölçeğin öğrenciye uygulanması, ölçeklerin raporlanarak çıkan sonuçların ebeveyn ve öğrenciye anlaşılır bir dilde sunulması, öğrencinin akademik alanda başarı sağlayabilmesi için kendine has öğrenme yöntemlerinin ve çalışma stratejilerinin belirlenmesine yönelik toplam 3 seansı kapsamaktadır.

Önemli Not: Mesleki Tercih Danışmanlığı Paketini alan öğrenci eğer reşit yaşta değilse paketin öğrencinin ebeveyni tarafından alınması gerekir. Paket içeriği doğrultusunda uzman psikolog öğrencinin ebeveynine geri bildirimde bulunur.

Ancak Mesleki Tercih Danışmanlığı Paketini alan öğrenci 18 yaşından büyük ve yetişkin statüsündeyse o zaman kişi uzman psikologdan kendi ebeveyniyle görüşme isteğinde bulunmazsa uzman psikolog da yetişkin öğrencinin ebeveyniyle görüşmeyebilir.

 

Mesleki Tercih Danışmanlığı Paket İçeriğinde Seanslar Nasıl Yürütülür?

İlk seans öğrenciyle ve öğrenci reşit yaşta değilse onun ebeveyniyle tanışma seansıdır. Bu seans öğrencinin öğrenme, dikkat, odaklanma süreçleri, kişilik özellikleri, yaşamdan beklentileri ve şimdiye kadar olan akademik başarısına dair detaylı bilgi edinimi üzerine gerçekleşir. İlk seansın sonunda öğrenciye Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanır.

İkinci seansta öğrenciye yalnızca Holland Mesleki Tercih Envanteri ve Kendini Değerlendirme Envanteri uygulanır.

Üçüncü seanstan önce öğrenciye uygulanmış olan tüm ölçekler uzman psikolog tarafından beraber değerlendirilerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

Üçüncü seansta uzman psikolog hem öğrenciye hem de (öğrencinin yetişkin olmaması halinde ebeveynin çocuğuna karşı mesleki tercih alanında yaklaşımlarının daha sağlıklı olabilmesi için) öğrencinin ebeveynine bu raporu sunar. Raporun içeriği öğrencinin kişilik yapısına, ilgi ve yeteneklerine, aynı zamanda yaşamdan beklentilerine göre sağlıklı meslek tercihi yapabilmesine yardımcı olmak üzerinedir. Böylece kişi gerçek meslek kimliği ile güçlü hobilerini ve sadece ilgi alanında kalabilecek iş-uğraş alanlarını birbirinden ayırt etmeyi öğrenir. Ayrıca üçüncü seansın sonunda öğrencinin akademik alanda daha başarılı olabilmesi içinde yine uzman psikoloğun kişiye özel çalışma stilleri, daha hızlı sürede verimli çalışma yöntemleri üzerine öneriler mutlaka konuşulur.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi Olarak Mesleki Tecrübelerimiz Nelere Dayanmaktadır?

2013 yılından beri Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında aktif şekilde çocuk, ergen ve genç yetişkin bireylerle hem okul başarısı hem de meslek seçimi konusunda yapmış olduğumuz terapi, eğitim, seminer, bireysel ve grup çalışmalarımız oldukça fazla sayıdadır. Bu süreçte bizlere başvuran her birey için teorik bilgilerimizi ve pratik deneyimlerimizi bireyin kendi yaşam planlarına göre değerlendirerek kişiye özgü eğilimlerimizle kendilerine yardımcı olmaya çalışmaktayız.

Genellikle merkezimize başvurular gelecek ve başarısızlık endişeleriyle kaplanmış şekilde olmaktadır. Örneğin; “Bizim çocuğun matematiği çok kötü, nasıl sayısal bölümde okuyacak?”, “Ben yazılımcı olmak istiyorum ama sayısal derslerde çok zorlanıyorum.” veya “Avukat olmak istiyorum ama tarih yapamıyorum, ezberim çok kötü.” gibi söylemlerle bizlere başvuran öğrenciler ve aileler olabilmektedir.

Bu durumda önce Öğrenme Stilleri Envanteri yapılarak kişiye uygun öğrenme biçimi belirlenip, zayıf yanlarının veya başarısız olduğu derslerin güçlendirilmesine yönelik yeni çalışma yöntemlerinin belirlenmesi gerekir. Bu sürecin içerisinde öğrencinin bilişsel alanda da kendini ketlediği, kapattığı umutsuzluğa düştüğü veya inancının azaldığı olumsuz düşünceleri çalışmak mümkündür. Böylece çocuğa uzman psikolog tarafından psikolojik destek de sağlanarak çocuğun iç motivasyon ve dış motivasyon kaynaklarının her ikisini de beraber güçlendirmiş oluruz. Ayrıca bu süreçte elde ettiğimiz bulgular önerdiğimiz diğer Holland Mesleki Tercih Envanteri ve Kendini Değerlendirme Testi ile desteklendiğinde 3 test ölçeğinin sonuçları birlikte harmanlanarak uzman psikolog tarafından kişi ile kapsamlı şekilde paylaşılmaktadır. Böylece öğrencinin kendisine uygun mesleğe ulaşması için güçlü bir adım atmasına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Neden Mutlu Yaşam’dan ‘‘Mesleki Tercih Danışmanlığı Paketi’ni Satın Almalısınız?

Online ve yüz yüze seçeneği ile ilk görüşme, uygulama ve geribildirim seansı olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen yapılandırılmış Mesleki Tercih Danışmanlğı Paketi’ni Türkiye’de sizlere sunan tek kurumuz.

Bünyemizde çalışan uzman psikologlarımız, her bir oturumu hassasiyetle gerçekleştirmekte, katılımcıyı iyi gözlemlemek, doğru değerlendirme yapmak ve katılımcıya sonuçları anlaşılır bir biçimde anlatıp uygun önerilerde bulunmak üzere deneyimli ve yetkinlerdir.

Paketi alan katılımcılar, geribildirim seansları sonrasında kişilikleri, yetenekleri, ilgi alanları ve mesleki değerleri hakkında farkındalık kazanarak, en iyi öğrendikleri stili bilerek, kendilerine uygun çalışma önerileri ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olarak, meslek seçimi konusunda doğru aksiyonları alabilirler.

Sizler de mesleki tercih konusunda kararsızlık yaşıyor veya çocuğunuzun meslek seçim sürecinde kapsamlı bir değerlendirme ve danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız, Mesleki Danışmanlık Paketi’ni satın alabilirsiniz.

Mesleki Tercih Danışmanlığı Paketinde Uygulanan Ölçekler Nelerdir?

  1. Holland Mesleki Tercih Envanteri Nedir?

Holland Mesleki Tercih Envanteri; kişinin baskın, çekinik ve henüz belirginleşmemiş kişilik tiplerini saptamaya ve böylelikle mesleki eğilimlerini belirleyerek doğru tercihte bulunmasına olanak sağlayan, geçerliliği ve güvenirliliği yüksek bir envanterdir.

Envanter, genellikle öğrencilerin 6 kişilik tipinden hangilerine sahip olduklarını ve sahip oldukları kişilik tipinin hangi meslekler için uygun olduğunu tespit etmek amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanır.

90 sorudan oluşan envanter, kağıt-kalem kullanarak veya online olarak uygulanabilir. Sorulan sorulara Hoşlanırım”, “Fark etmez” ve “Hoşlanmam” cevaplarını veren katılımcılar, envantere bireysel veya grup şeklinde katılabilirler.

Sorulara objektif yanıtlar verildiği varsayılarak soruların hepsi yanıtlandığında, cevaplar sadece uzman tarafından değerlendirilmeye alınabilir.

Katılımcıların kendilerine uygun cevapları vermiş oldukları yanıt cetveli uzman psikologlar veya uzman psikolojik danışmanlar tarafından analiz edilir. Envanter sonuçlarına göre tablo ve grafikler yorumlanarak raporlanır.

  1. Kendini Değerlendirme Envanteri Nedir?

Kendini Değerlendirme Envanteri, genellikle lise öğrencilerinin veya üniversitede seçeceği bölüm konusunda desteğe ihtiyaç duyan bireylerin yeteneklerini, ilgi alanlarını ve önem verdikleri mesleki değerleri saptamak ve kendilerini daha iyi tanımak amacıyla başvurdukları bir envanterdir. Envanterin geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmıştır.

Envanter; 3 yetenek, 11 ilgi ve 9 mesleki değer alanını ölçen 230 sorudan oluşmaktadır. Katılımcı, okuduğu her bir soruyu kendisine göre yanıtlar. Bu yanıtlar, soruya göre bazen “Hiçbir zaman”, “Ara sıra”, Sık sık”, “Her zaman” bazen de “Hiç önemli değil”, “Pek önemli değil”, “Önemli” ve “Çok önemli” şeklindedir.

Sorular yanıtlandıktan sonra sonuçlar uzman psikolog tarafından analiz edilir. Böylece katılımcıların sahip oldukları yetenek, ilgi alanları ve mesleki değerlere ilişkin tablo ve grafikler oluşturularak raporlanır.

  1. Öğrenme Stilleri Envanteri Nedir?

Herkesin kendine özgü bir öğrenme ve algılama biçimi vardır. Aynı bilgiyi, kimi insan görerek/bakarak, kimisi duyarak/dinleyerek, kimisi ise bizzat kendisi uygulayarak veya deneyerek daha iyi öğrenir.

Öğrenme Stilleri Envanteri, katılımcının hangi öğrenme stiline daha yatkın olduğunu, dolayısıyla ders çalışırken hangi yolları izlerse daha iyi, kolay bir şekilde öğrenebileceğini ve başarılı olabileceğini anlamak amacıyla oluşturulmuş bir envanterdir.

Envanter, 14 sorudan oluşan katılımcının 3 şıktan kendisine uygun olanı işaretlediği kısa bir envanterdir. Envanterin sonucunda baskın öğrenme stili tespit edilerek katılımcının hangi yöntemlerle daha etkili ve verimli ders çalışabileceğine dair uzman psikolog tarafından önerilerde bulunulur. Önerileri uygulayan katılımcının, başarısında artış olması hedeflenir.

Ayrıca, öğrenme stillerini keşfetmek kişinin;

  • Güçlü yanlarını bilmesine ve bu yanları öğrenirken avantaja çevirmesine,
  • Zayıf yanlarını bilmesine ve kendisinin bu yanlarını geliştirmesine,
  • Yaşam standartlarını güçlü ve zayıf yanları doğrultusunda belirleyerek hayatta daha az başarısızlığa ve hayal kırıklığına uğramasına,
  • Okul ve ailenin işbirliği içinde kalarak çocuğun baskın öğrenme stiline göre bir yol izlenmesine,
  • Ders çalışma biçimine göre beklentilerin gerçekçi düzeyde belirlenmesine,
  • Uygun aktivitelerin planlanmasına olanak sağlamaktadır.

Meslek Seçim Sürecinde Bu Üç Envanterin Değerlendirilmesi Neden Önemlidir?

Seçtiğiniz mesleklerde kişiliğiniz oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda bölüm derslerinde ve meslek hayatında başarılı olabilmek için gerekli yeteneklerin var olması, o alana ilgi duyulması ve sahip olunan mesleki değerlerin farkında olunması meslek seçiminde bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Diğer bir deyişle, mesleği tercih ederken sadece yetenek, ilgi, “masa başı iş” ya da “garanti meslek” gibi mesleki değerlerden tek başına yola çıkılarak tercihin yapılmaması gerekir.

Hayatınızda belki de verdiğiniz en önemli kararlardan biri olan meslek seçiminizi belirlerken, kendi kişilik özellikleriniz, yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve mesleki değerleriniz hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız, kendinize uygun olan bir mesleği tercih etmenize yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla doğru ve bilinçli bir meslek seçimi yapmak hem öğrencilik hayatınızda hem de meslek yaşamınızda daha başarılı ve mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Önemli bir diğer nokta da; bazen ilgi, mesleki değerler ve kişilik yapısının mesleği tercih etmek için uygun olmasına rağmen, kişinin o bölümü kazanabilecek, okuyabilecek ve meslek olarak icra edebilecek yeteneğinin zayıf kaldığı durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 3 envanterin beraber uygulanması ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.

Hem öğrencilik yaşamınızda hem de meslek ve kariyer planlarınızda doğru adımlar attığınız Mutlu bir Yaşam dileklerimizle…