Narsist Ne Demek? Narsist Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Narsist Ne Demek? Narsist Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Narsist ne demek olduğu, narsistlerle iletişimi deneyimlemiş birçok insan tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Narsist kişilik bozukluğu, bireyin kendini herkesten üstün ve eşsiz hissetmesi halidir. Narsist kişilik bozukluğu, bireyin artan beğenilme ihtiyacı ve yaşadığı empati yoksunluğu ile birlikte bünyesinde yer edinen bir kişilik örgütlenmesidir.

Narsist Ne Demek?

Narsist kişiler bencil, ısrarcı, zor beğenen, küçümseyen, ulaşılmaz standartlara sahip, duygusallıktan uzak ve kendini oldukça fazla seven kişilerdir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip bireyler hayata ve çevrelerindeki insanlara karşı güvensizdir. Narsist kişiler için özür dilemek zor bir eylemdir çünkü haksız olduklarını kabul etmek istemezler. Buna karşın, narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler etrafındaki insanlara eleştirel bir üslupla yaklaşırlar ve onlar için yapılan hiçbir şeyi beğenmezler. Bu sebeple narsist biri ile yakın ilişkiler kurmak oldukça zordur.

Narsist İnsanı Nasıl Anlarız?

Şefkat gösterme kapasiteleri düşük, diğer insanların ihtiyaçlarını önemsiz bulan kişilere narsist denir. Peki, narsist insanı nasıl anlarız? Narsist kişilik bozukluğu bulunan kişilerin en büyük meşguliyeti kendileridir. Konuşma içerisinde yalnızca kendi söylediklerine odaklanan bu kişiler, diyalog esnasında da çoğu zaman karşı tarafı dinlemekten uzaktır. İnsan sosyal bir varlık olduğundan narsist bireyler de tüm bu zorlu özelliklere rağmen anlamlı bir bağ kurabileceği insanlara ihtiyaç duyarlar. Fakat narsist düşünce yapısı itibariyle, bağ kurmak zayıflık göstergesidir. Bu kısır döngüyü önlemek adına psikolojik destek alarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Narsizmin Düzelebilmesi Mümkün Mü?

Kendini gerektiğinden fazla sevme ve yüksek derecede ukala olma haline narsizm adı verilir. Kişinin kendini sevmesi gereklidir. Fakat narsist kişilik bozukluğunda bu durum aşırıya kaçar. Artarak büyüyen bu kendini sevme hali hem kişinin kendi için hem de sosyal çevresi için zedeleyici bir hal alabilir.

Narsist insanı nasıl anlarız? Narsist bireyler sosyal yaşantılarda ekstra kırıcı ve bencil olurlar. Narsist insanlarla sağlıklı iletişim kurmak oldukça zordur. Narsist kişiler kendilerinden başka bir şeye vakit ayırmak istemezler. Bu sebeple ikna edilmeleri de oldukça uzun zaman alır. Narsist bireylerin mekan değiştirmeden, istediği ortamdan yardım desteği alarak bu bozukluktan kurtulması mümkündür. Teknolojinin imkanları dahilinde online terapi ve online psikolog hizmeti alarak narsist kişilik bozukluğunun günlük yaşama etkisi azaltılabilir.

İnsanlar Neden Narsist Olur?

Kişilik bozuklukları ebeveyn davranışlarından kaynaklı meydana gelir. Ekstra sert ve katı mizaçlı ebeveyn modelleri çocukluktan itibaren bireye ulaşamayacağı hedefler verir. Çocuklar, nadiren ulaştıkları bu hedefler doğrultusunda takdir edilir. Kalan zamanda sevgi göremeyen ya da gösterdiği performansa bağlı olarak sevgi gören çocuklar, mükemmel kavramını kafasında standart olarak belirler.

Mükemmelin dışında kalan her şeyin çok kötü, sevilmez ve yetersiz olduğu düşüncesi ile büyüyen çocuk için narsist kişilik bozukluğunun temelleri atılmış olur. Başarı ve performansa bağlı olarak koşullu sevgiye alışmış çocuklar bencil birer birey olarak sosyal hayata karışırlar. Narsist kişilik bozukluğu temelinde zor geçmiş bir çocukluk süreci barındırır.

Narsist kişiler sürekli büyüklenme eğilimi gösterirler. Başarı, para, güzellik, zeka gibi konulara ekstra ilgi gösterirler. Eşsiz olduklarına tamamen inanırlar ve kendileri ile aşırı derece ilgilidirler. Her zaman beğenilmek isterler. Empati yapma yetisinden yoksunlardır.

Narsist ne demek? İyi ve güzel olan her şeyi hak ettiğine inanan bireylere narsist denir. Başka insanların duygularını ve ihtiyaçlarını anlamazlar. Kendini beğenmiş bir tutuma sahiptirler. Saygısız tavırlar sergilerler. Bu davranışların temelinde kendini üstün görme vardır. Sosyal yaşama zarar veren narsist kişilik bozukluğundan yetişkinler için psikolog desteğiyle kurtulmak mümkündür.

Narsist Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Narsist ne demek? diye soruyorsanız, narsist bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan kendilerini aşırı derecede beğendiklerini söylemek mümkündür. Sürekli beğenilmek ve onaylanmak isterler. Girdikleri her ortamda bütün ilginin odağı olmak isterler. Her zaman en üst mevkilerin onlara ayrıldığına inanırlar.

Hayatının merkezine kendini alan narsist bireyler, benlik saygısını başkalarını ezerek besler. Narsist bireye göre en yakışıklı, en güzel, en zeki odur ve her zaman da o bütün iyi özelliklere sahip olacaktır. Standartları ile daima zirveyi zorlayan narsist bireyler, günlük hayatta sıklıkla hayal kırıklığına uğrar. Kendi beklentilerini karşılamakta güçlük çektiği anlarda özsaygısı düşer ve kendini depresif hisseder.

Narsist insanı nasıl anlarız? Narsist bireylerin eleştirilmeye tahammülü yoktur. Sürekli övgü ve ilgi beklerler. Bu kimseler, kendini herkesten üstün gördüğü için etrafındaki insanları kendi amaçları uğruna kullanabilir ve duygularını hiçe sayabilir. Çıkar ilişkilerine açık olan narsist kişiler, ilişkilerinde daima bencil ve benmerkezcidir. Sağlıklı iletişimler kurabilmek ve sosyal yaşama uyum sağlayabilmek için narsist kişilik bozukluğu bulunan bireylerin psikolojik destek alması gerekir.

Narsist İnsanı Nasıl Anlarız?

Birçok farklı yönteme başvurarak narsist kişilik bozukluğu yaşayan bireyleri tespit etmek mümkündür. Narsist ne demek? sorusuna cevap olarak narsistin kendisini aşırı miktarda önemsediğini söyleyebiliriz.

Narsist insanı nasıl anlarız? En temel kriter, tutumlarının etrafındaki herkesi rahatsız edecek ölçüde aşırıya kaçmasıdır. Narsist bireyler, ukalaca bir tavır takınır. Yetkin olmadığı konularda dahi kendinden emin ve fazlaca yorum yapan narsist kişiler, her zaman ortamdaki en akıllı kişi olmak ister.

Narsist ne demek? Narsist, empati yapmaktan yoksun kişiye verilen psikolojik temelli bir addır. Narsist kişilik bozukluğu bulunan kişiler eylemlerinin sonucunu düşünmezler. İnsanların zarar görebileceği ya da kötü durumlara maruz kalabileceği durumları önceden hesap edemezler. Bu durumun temelinde kişinin sadece kendini önemseyerek hareket etmesi bulunur.

Narsist bireyler daima yıkıcı eleştiriler yapar. İnsanları kırmaktan çekinmezler. Bu durumun yanı sıra, karşı tarafı manipüle ederek haksız olduğuna inandırmaya çalışırlar. Daima karşısındaki insanı aşağılama eğiliminde olan narsist kişiler çoğu zaman manipülasyon konusunda başarılı olurlar. Bu sebeple narsist kişilerle yakın ilişki halinde olan insanların özgüven problemi yaşama olasılığı fazladır. Böyle durumlarda hem narsist kişi hem de yakın çevresi psikolog desteği almalıdır.

Narsist Kişilik Bozukluğu Bulunan Bireylerle Nasıl İletişim Kurulmalı?

Narsist ne demek? diye araştırıyorsanız ve çevrenizde narsist kişilik bozukluğu bulunan kimseler varsa iletişimi belirli bir düzeyin altına düşürmemek için bazı faktörlere dikkat etmelisiniz.Narsist ne demek? Narsist, çevresiyle uyumsuz, bencil, dinleme ve empati yetisinden yoksun, kendinden başka kimseyi önemsemeyen ve bu temel özelliklerine bağlı olarak narsist kişilik bozukluğu tanısı konmuş kişiye denir.

Peki narsist insanı nasıl anlarız? Narsist bireyler yüksek özgüvenli tavırları sayesinde utanç duymazlar. Yaptıkları hata ya da yanlışları kabul etmezler. Narsist bireye göre en doğru olan onun yaptığıdır. Bu sebeple utanç duymazlar.

Narsist ne demek? Narsistler daima manipülatif tavırlar sergilerler. Bu sebeple çevrenizde narsist biri varsa bütün manipülatif tutumları sınırlandırılmalıdır. Narsistler, eleştiriye kapalı olmasına karşın yıkıcı eleştiriler yapmaktan çekinmezler. Bu sebeple narsist kişiye iletişimde yaşanan olumlu ve olumsuz duygular net bir şekilde ifade edilmelidir.

Narsist bireyler daima karşı tarafı yetersiz hissettirme eğilimindedir. Narsist biriyle iletişime geçtiğinizde suçluluk, yetersizlik gibi duygulara kapılmanız egosunu besler. Böyle anlarda narsist kişinin egosunu beslemek yerine sakin kalıp durum değerlendirmesi yapmalısınız.

Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/alkol-bagimliligi/ linkinden ulaşabilirsiniz.