Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Evlilik

Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Evlilik

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik konusu birçok kişi tarafından merak edilir. Narsistik kişilik bozukluğu, insanların kendilerine ve çevrelerine güçlü bir özgüven, üstünlük ve gereksiz bir ilgi beklentisi göstermelerine neden olan bir psikolojik durumdur.

Bu insanlar, diğer insanların görüşlerine ve hislerine saygı göstermeyebilir ve kendilerine güvensiz hissetmelerine rağmen, kendilerine olağanüstü bir güç ve değer atfetme eğiliminde olabilirler. İşte narsistik kişilik bozukluğu ve evlenme hakkında merak edilenler:

Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar, evlilik hayatında da bu davranışlarını sergileyebilirler. Bunlar, eşlerini ve çocuklarını kendi ihtiyaçlarından üstün tutar ve onlara saygı göstermezler.

Eşlerine karşı kontrol ya da şiddet eğilimi gösterebilirler ve evlilikte eşitliği ve adaleti desteklemek yerine, kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyleri kontrol etmeyi tercih edebilirler. Dolayısıyla narsistik kişilik bozukluğu ve evlililik hassas bir durumdur.

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik, mutsuzluk ve çatışmalara neden olabilir ve eşlerin birbirlerine olan güvenini, saygısını zedeleyebilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir insan, evlilikte sürekli olarak tatmin olmayabilir ve farklı kişilerle olmayı isteyebilir.

Ayrıca, bu bozukluğa sahip olan insanlar, evlilikte karşı cinsi yok sayabilir ve partnerinin hislerini ve ihtiyaçlarını dikkate almayabilirler. Bu da evlilikte ciddi anlamda eşitsizlik ve dengesizliklere sebep olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik için tedavi, psikolojik destek ve terapi gerekir. Terapinin amacı, kişinin daha iyi bir şekilde empati kurmasını ve diğer insanların hislerini dikkate almasını öğrenmesidir. Eşleri de bu süreçte terapiye katılmalı ve eşitliği ve adaleti desteklemeyi öğrenmelidir.

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik ikilisi ilişkide ciddi anlamda sorunları beraberinde getirebilir. Bununla birlikte, evlilikte narsistik bir partnerle başa çıkmak zordur ve zaman zaman zor ve meşakkatli olabilir. Ancak, terapi ve psikolojik destek almak, eşler arasındaki iletişimi ve anlaşmayı geliştirebilir ve evliliği daha sağlıklı ve mutlu hale getirebilir.

Eşler, evlilikte birbirlerine destek olmalı ve ortak amaçlarına ulaşmak için birlikte çalışmalıdır. Ayrıca, evlilikte sürekli olarak kendilerini geliştirmek ve iletişimi geliştirmek için çaba harcamalıdır.

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik zorlu ve meşakkatli bir yoldan feçer, ancak narsistik kişilik bozukluğu olan bir partnerle başa çıkmak daha da zordur. Bu nedenle, eşler, birbirlerine yardım etmek ve terapiye gitmek gibi adımlar atmalı. Bu sayede, evlilikte daha mutlu ve sağlıklı bir ortam oluşabilir. Zamandan tasarruf ederek mekân konforundan ödün vermediğiniz online terapi ile terapi sürecinize hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

Narsisizm Nedir?

Narsisizm, bir kişinin kendine aşırı özen göstermesi, kendine aşırı güveni ve diğer insanların değerlerinin ve ihtiyaçlarının yok sayılması olarak tanımlanır. Bu davranışlar genellikle bir kişinin benlik saygısının yüksek olmasından ve kendine aşırı değer vermesinden kaynaklanır.

Narsisizm, diğer insanlarla ilişkilerde problemlere yol açabilir. Narsistler, genellikle diğer insanların görüşlerine ve hislerine saygı göstermez ve ilişkilerinde egosantrik davranışlar sergiler. Ayrıca, bu kişiler genellikle karşısındaki insanları kullanır ve sadece kendilerine yararlı olan ilişkiler kurarlar.

Narsisizm, kişilik bozukluğu olarak tanımlanır ve profesyonel yardım gerektirir. Terapi, narsistlerin diğer insanların hislerine ve ihtiyaçlarına daha iyi anlamalarına ve bu sayede daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, narsisizm ile başa çıkmak için kendine yardım etme teknikleri ve olumlu düşünce tarzları öğrenmek de yardımcı olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik bir arada hem kişiyi hem de eşini zorlayabilir. Narsizm testi yaptıktan sonra psikolojik destek alarak narsizmin yaşantınıza etkisini minimuma indirebilirsiniz.

Çeşitleri Nelerdir?

Narsisizm, birçok farklı çeşitte ortaya çıkabilir ve bu çeşitlilik narsistlerin diğer insanlarla ilişkilerini ve davranışlarına olan etkisi açısından farklılaştırılabilir. Aşağıdaki narsisizm çeşitleri, narsisizmin farklı formlarını tanımlar:

 • Grandiyoz Narsisizm: Bu tür narsisizm, bir kişinin kendine aşırı değer vermesi ve diğer insanların değerini yok sayması ile kendini çok önemli ve üstün görmesidir.
 • Mimetik Narsisizm: Bu tür narsisizm, bir kişinin başkalarının stilini, modasını ve görünümünü taklit etmeye çalışmasıdır. Bu insanlar genellikle kendilerine güvensizdir ve başkalarının beğenisini kazanmak için bu tür davranışlar sergilerler.
 • Kendine Yetersiz Narsisizm: Bu tür narsisizm, bir kişinin kendine aşırı değer vermesine rağmen içsel bir güvensizliği bulunmasıdır. Bu insanlar genellikle kendilerine aşırı eleştiri yaparlar ve diğer insanların beğenisini kazanmak için çok fazla çaba sarf ederler.
 • Enjekte Edilmiş Narsisizm: Bu tür narsisizm, bir kişinin çevresindeki insanlar tarafından övülmesi sonucu gelişir. Bu insanlar, başkalarının görüşlerine aşırı önem verir ve kendilerine olan güvenlerini bu görüşlerden alırlar.
 • Psikopatik Narsisizm: Bu tür narsisizm, bir kişinin diğer insanları kullanması, sömürmesi ve insanlar arasındaki ilişkilerinde manipülatif davranışlar sergilemesi ile karakterizedir.

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik için terapi, narsisistin diğer insanlarla ilişkilerini düzgün hâle getirmeyi ve daha sağlıklı bir benlik saygısı kazanmasını amaçlar. Ayrıca, terapi, narsisistin içsel güvensizliklerini veya kaynaklarını keşfetmesine ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Narsisizm, insanlar arasındaki ilişkileri ve hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir, bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Narsistik Kişilik Bozukluğunun İlişkilere Etkisi

Kişilik bozukluğu ve evlilik, eşler arasındaki ilişkileri ve hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir. Narsistler, diğer insanları kullanma, sömürme ve manipülatif davranışlar sergileme eğilimindedirler. Bu, insanlar arasındaki ilişkileri zorlaştırabilir ve diğer insanların kendilerine güvenini zedeleyebilir.

Narsist erkek oranı, kadınlara nazaran daha fazladır. Kültürel ve sosyal anlamda baskın olan eril karakterin narsist bir yapıda olması ilişkideki iletişimi çıkmaza sokabilir.

Aşağıdaki narsistik kişilik bozukluğunun ilişkilere etkileri, narsistlerin diğer insanlarla nasıl etkileştiğini gösterir:

 • Bağımlılık: Narsistler genellikle diğer insanların onayını ararlar ve bu onayı kazanmak için manipülatif davranışlar sergilerler. Bu, insanlar arasındaki ilişkileri zayıflatabilir ve bağımlılık eğilimlerine yol açabilir.
 • İletişim Sorunları: Narsistler, diğer insanların görüşlerini ve duygularını dikkate almazlar ve sıklıkla kendilerine öncelik verirler. Bu, insanlar arasındaki iletişimi zorlaştırabilir ve diğer insanların narsistlere karşı güvenlerini zedeleyebilir.
 • İlişki Sorunları: Narsistler, diğer insanlarla olan ilişkilerinde benmerkezci ve kendine aşırı değer verici bir tutum sergilerler. Bu, insanlar arasındaki ilişkileri zorlaştırabilir ve diğer insanların narsistlere karşı güvenlerini zedeleyebilir.
 • Manipülasyon: Narsistler, diğer insanları kullanma ve manipüle etme eğilimindedirler. Bu, insanlar arasındaki ilişkileri zorlaştırabilir ve diğer insanların kendilerine güvenini zedeleyebilir.

İlişkinin narsisti erkek ya da kadın olabilir. Narsizm etkileri görülen iletişimler büyük kavgalara sebebiyet verebilir. İlişkiler denge gerektirir. Bu sebeple, narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik bir arada yürüyemeyebilir. Terapi, narsisistin kendine ve diğer insanlara karşı daha adil davranmasını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzeltmesini amaçlar. Terapi ile narsisizmin ilişkilere etkisini azaltabilir ve narsistin insanlarla ilişkilerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Narsist Biri ile Yaşamak

Narsist bir kişi ile yaşamanın zorlukları vardır. Narsistler, kendilerini öncelikli tutan bir tutum sergilerler ve diğer insanların duygularına ve ihtiyaçlarına az öncelik verirler. Ayrıca, narsistler genellikle diğer insanları suçlarlar ve suçlarını kabul etmezler.

Birlikte yaşamak, narsist bir kişinin davranışlarında değişikliğe gitmesini gerektirir. Bu da terapiyle mümkündür. Özellikle narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik bir arada incelenmeli, kişinin hem bireysel psikolojik durumu hem de ilişki dinamikleri ele alınmalıdır.

Narsisizm Tanısı ve Tedavisi

Narsisizm tanısı, kişinin davranışlarının, tutumlarının ve muayene ve hastalık tarihini kapsayan bir psikiyatrik muayene sonucu yapılır. Tanı, DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Bozuklukların Tanım ve İstatistik El Kitabı) tarafından belirlenen belirtilerin varlığına dayanır. DSM-5’e göre, narsistik kişilik bozukluğu tanısı koymak için şu belirtilerin en az 5’inin bulunması gerekir:

 • Kendine çok büyük bir değer verme,
 • Başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına az öncelik verme,
 • Benmerkezci bir tutum sergileme,
 • Başkalarından beklentileri yüksek ve eleştirilerine karşı hassas olma,
 • Diğer insanları suçlama,
 • Fazla gurur veya fazla güven,
 • Kendini beğenme veya övme,
 • İnsanlar arasındaki ilişkileri kullanma veya sömürme,
 • Kendine güven duyma veya diğer insanların güvenilir olmadığına inanma,
 • Kendine veya başkalarına karşı daha öncelikli davranma.

Bu belirtiler, kişinin hayatının çeşitli yönlerinde ve çeşitli insanlarla ilişkilerinde ortaya çıkmış olabilir. Tanı, kişinin davranışlarının, tutumlarının ve muayene sonucu yapılır ve kişinin hayatındaki belirtilerin sürekliliği ve ciddiyeti de değerlendirilir. Tanı, sadece bir uzman tarafından yapılabilir ve hastanın tedavisi için doğru bir yol haritasının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Narsizmin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Narsisik kişilik bozukluğu tedavisi, çoklu tedavi yaklaşımlarını içerebilir ve kişinin ihtiyacına göre değişebilir. Tedavinin amacı, hastanın duygusal ve davranışsal problemlerini çözmeye yardımcı olmak ve hastanın daha iyi bir hayat sürebilmesine yardımcı olmaktır. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Psikoterapi: Terapiste güvenli ve güvenli bir ortamda hastanın duygusal ve davranışsal problemlerini çözmeye çalışmasını sağlar. Terapi, hastanın kendini anlamasına ve diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olabilir.
 • Kişilik Dönüşümü Terapisi: Bu tedavi yaklaşımı, hastanın kendine ve diğer insanlara karşı daha sağlıklı bir tutum kazanmasına yardımcı olur.
 • Grup Terapisi: Hastanın diğer insanlarla benzer sorunlar yaşayanlarla iletişim kurmasını sağlar ve hastanın başkalarını anlamasına yardımcı olabilir.
 • Antidepresan ilaçlar: Depresyon, anksiyete veya diğer duygusal problemleri olan hastalarda kullanılabilir.
 • Psikofarmakolojik ilaçlar: Kişilik bozuklukları olan hastalarda kullanılabilir.

Her hasta için en uygun tedavi seçeneği, kişinin ihtiyacına ve problemine göre farklılık gösterir ve hastanın iyileşme sürecine yardımcı olabilir. Tedavinin etkinliği, hastanın katılımına ve kendine yardım etmeye isteğine bağlıdır.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/caresizligi-ogreten-dusunce-yapisi-ogrenilmis-caresizlik/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler