Öğrenme Stilleri ve Özellikleri

Öğrenme Stilleri ve Özellikleri

Öğrenme, anne karnından itibaren ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç; bilgiyi parçalara ayırma, algılama, yeniden organize etme ve ihtiyaç halinde geri çağırarak kullanma aşamalarını içerir. Öğrenmede esas, davranışın kalıcı hale gelmesidir. Davranış geçici ise öğrenme gerçekleşmemiştir. Bu yazımızda sizlere öğrenme stillerinden bahsedeceğiz.

Öğrenme sürecinde her birey benzer yaklaşımlar izlese de, özellikle bilgiyi algılama aşamasındaki farklılıklar kişinin hangi öğrenme alanının baskın olduğu hakkında bilgi verir. Baskın alanlar genellikle; görsel, işitsel ve kinestetik (yaparak) öğrenme olarak 3 gruba ayrılır. En sık gözlenen öğrenme stili %65 ile görsel öğrenme, sonra %30 ile işitsel öğrenme ve %5 ile kinestetik öğrenmedir. Ancak, aynı kişide birden fazla baskın öğrenme stilleri olabilir. 

Hangi Öğrenme Stillerine Sahipsiniz?

Grup halinde bir tura katıldığınızı hayal ediniz. Evet, gözünüzde canlandırınız… Bir antik kenttesiniz. Gruptan bazıları etrafı keşfetmek, tarihi kalıntılara yaklaşmak hatta dokunmak için hareket halinde olacak, bazıları kalıntıların yanında yer alan bilgileri dikkatle okuyup inceleyecek, bazıları ise tur rehberinin anlattıklarını pür dikkat takip edecek, bazıları bu öğrenme stilinden birkaçını tercih edecektir. Hangi stili tercih ettiğiniz hangi öğrenme alanınızın baskın olduğunu belirlemektedir. Eğer yeni bilgileri öğrenirken, baskın alanları kullanırsanız daha çabuk öğrenebilir, başarısız olma ihtimalinizi daha aza indirebilirsiniz. 

3 Temel Öğrenme Stilini Benimseyen Kişilerin Özellikleri

Görsel Öğrenme Stilini Benimseyen Kişiler;

 • Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar.
 • Kılık kıyafetlerine özen gösterirler.
 • Önce çalışacakları ortamı toparlayıp, sonra çalışmaya başlarlar.
 • Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanırlar. 
 • Bir şey düşünürken genellikle yukarılara bakarlar.
 • Yüzleri, isimlerden daha kolay hatırlarlar.
 • Mimiklerinden ne hissettikleri kolayca anlaşılabilir.
 • Duyduklarını hafızalarında tutmakta güçlük çekerler ancak okudukları veya yazdıkları bir bilgiyi kolay unutmazlar.
 • Defterin veya tahtanın hangi tarafında, hangi köşede ne renk kalem ile neyin yazılı olduğunu hatırlamak onlar için çok zor değildir. 
 • Sıkıcı, sade yerlerde çalışmak onlar için zordur. Çalıştıkları ortamı süslemekten keyif alırlar.

İşitsel Öğrenme Stilini Benimseyen Kişiler;

 • Gruptaki diğer kişilere göre daha konuşkandırlar. 
 • Doğaçlama konuşurlar.
 • Spontan düşünürler.
 • Yaşıtlarına göre daha geniş kelime dağarcığına sahip olurlar.
 • Genellikle sessiz ortamda çalışmak isterler. Ancak çalışırken müziğe ya da çalıştığı konuyu anlatmak için bir başkasına ihtiyaç duyabilirler.
 • Sözlülerde daha başarılı olurlar.
 • İsimleri, yüzlerden daha kolay hatırlarlar.
 • Düşünürken genellikle kulak hizasına doğru bakarlar.
 • Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanmazlar.
 • Yabancı dilleri kolay öğrenebilirler.
 • Telefondaki kişiyi hemen sesinden tanırlar.
 • Konuşmalarında bir ahenk vardır, tonlamalara dikkat ederler.
 • Şarkıları dinleyerek kolaylıkla ezberleyebilirler.

Kinestetik (Yaparak) Öğrenme Stilini Benimseyen Kişiler;

 • Bebekliklerinden itibaren sürekli hareket halindelerdir.
 • Çabuk sıkılırlar.
 • Spor aktivitelerinden keyif alırlar.
 • Sahne sanatlarına yetenekleri vardır.
 • Dokunsaldırlar.
 • Çocukluklarında sık sık çarpma, düşme, itme, çekme davranışlarında bulunurlar.
 • Çocukken kıyafet ve eşyalarını temiz tutmaları oldukça zordur. Sokaktan eve toz, toprak içinde dönerler.
 • Tertip ve düzene önem vermezler.
 • Kas belleğini kullanırlar.
 • Düşünürken aşağıya bakarlar.
 • İsimleri veya yüzleri hatırlamakta güçlük çekseler de o kişiyle nasıl, ne şekilde tanıştıklarını unutmazlar.
 • Deneme-yanılma yoluyla öğrenirler.

Öğrenme Stiline Göre Çalışma Önerileri

Görsel Öğrenme Stilini Benimseyenler En iyi Nasıl Öğrenirler?

 • Not/özet çıkararak,
 • Okuyarak,
 • Sunum yaparak,
 • Önemli yerlerin altını renkli kalemlerle çizerek,
 • Çalışırken tablo, poster, şema, grafik, çizelge, diyagram ve haritalardan yararlanarak,
 • Post-it’lere küçük notlar alıp etrafa yapıştırarak,
 • Öğrenilen bilgileri zihinde görselleştirmeye çalışarak,
 • Öğrenilen konu ile alakalı video izleyerek,
 • Liste yaparak,
 • Ajanda tutarak,
 • Önemli yerlerin yanına; yıldız, ünlem gibi işaretler koyarak, daire içine alarak

çalışmak görsel öğrenmesi baskın olan bireylere yardımcı olabilir.

İşitsel Öğrenme Stilini Benimseyenler En İyi Nasıl Öğrenirler?

 • Dersi derste dinleyerek,
 • Çalışırken yüksek sesle tekrar ederek,
 • Çalışılan konuları birine anlatarak,
 • Problem çözerken yazdığı adımları sesli söyleyerek,
 • Sessiz, arkada fon müziğinin olduğu bir çalışma ortamı yaratarak,
 • Öğrenilmesi gereken bilgileri jingle (şarkıya dönüştürmek) yaparak ve yüksek sesle söyleyerek,
 • Çalışılan bilgileri ses kaydı alıp, daha sonra dinleyerek,
 • Grup içinde topluca veya arkadaşıyla beraber çalışarak,
 • Konu ile ilgili podcast’ler dinleyerek,
 • Seminer, sempozyum, kongre gibi etkinliklere katılarak,
 • Söyleşi, panel ve grup tartışmalarına katılarak

çalışmalar yapmak, işitsel öğrenmesi baskın olan kişilere yardımcı olabilir.

Kinestetik (Yaparak) Öğrenme Stilini Benimseyenler En İyi Nasıl Öğrenirler?

 • Konu ile ilgili deney yaparak,
 • Masa-sandalye çalışmasının dışına çıkıp istediği yerde ve şekilde çalışarak,
 • Sınıfta ön sıralarda oturarak,
 • Öğrenilen konu ile ilgili deneyimler (laboratuvar, müze, tarihi mekanlar vb. yerlerde) yaşayarak,
 • Montessori eğitim yönteminden faydalanarak,
 • Hareketlerini kısıtlamayacak çalışma ortamları tercih ederek,
 • Çalışma periyodları arasında sık sık mola vererek,
 • 6-7 yaş civarı çocuklarda sözcükleri pirince, tuza, kuma yazdırarak,
 • Sınıf ortamında çocukların birbirlerine arkalarını dönüp parmak ile dokunarak sırtlarına harf yazıp ne yazdığını tahmin etme oyunu oynayarak,
 • Bir konuyu anlatırken, toplantılarda konuşurken ya da okulda sözlü olurken ayağa kalkarak, hareket etme özgürlüğüne sahip olarak, 
 • Fiziksel canlandırma (örn. tarih dersinde bir savaşı canlandırma) yoluyla çalışarak,
 • Oyunlarda, çeşitli sahne sanatlarında yer alarak,
 • Lego, puzzle, oyun hamuru, kil, squishy gibi dokunsal malzemeler kullanarak,
 • Uygulama projelerine katılarak

çalışmalar yapmak kinestetik öğrenmesi baskın olan kişilere yardımcı olabilir.

Çocuğunuzun veya Öğrencinizin Baskın Öğrenme Stillerini Bilmek Neden Önemlidir?

Öğrenme stillerini keşfetmek;

 • Çocuğun güçlü yanlarını bilmesine ve bu yanları öğrenirken avantaja çevirmesine, 
 • Çocuğun zayıf yanlarını bilmesine ve kendisinin bu yanlarını geliştirmesine, 
 • Yaşam standartlarını güçlü ve zayıf yanları doğrultusunda belirleyerek hayatta daha az başarısızlığa ve hayal kırıklığına uğramasına, 
 • Okul ve ailenin işbirliği içinde kalarak, çocuğun baskın öğrenme stiline göre bir yol izlenmesine, 
 • Çocuğun ders çalışma biçimine göre beklentilerin gerçekçi düzeyde belirlenmesine, 
 • Çocuğa uygun aktivitelerin planlanmasına 

yardımcı olabilir.

Sonuç olarak baskın öğrenme stili doğuştan gelen, ancak keşfedildiğinde kendilik algısı ve başarı üzerinde önemli etkiye sahip bir olgudur. Genellikle kişide bir baskın öğrenme stili olmasına karşın, bazen iki veya üç öğrenme stilinin de aktif olduğu da görülebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda öğrenme stilleri ile zeka arasında herhangi bir ilişki saptanamamıştır ve hiçbir öğrenme stili diğerinden üstün değildir. 

Kendinizde, çocuğunuzda veya öğrencinizde baskın olan öğrenme stilini keşfetmek eğitim-öğretim hayatının dışında yaşamın her alanında fayda sağlayacak önemli bir bilgidir. 

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında baskın öğrenme stiliniz hakkında öngörüye sahip olabilir, daha detaylı keşfetmek, doğru çalışma tekniklerini öğrenmek ve zayıf yönleri geliştirmek için profesyonel danışmanlık desteğine başvurabilirsiniz.

“Çocuklar Neden Ders Çalışmak İstemez?” bloğumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mutluyasam.com.tr/cocugum-neden-ders-calismiyor/

Bu yazımızda sizlere öğrenme stilleri ve özellikleri hakkında bilgi verdik . Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/online-emdr-terapisi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

İçerikler