Online Psikolojik Danışmanlık ve Gizlilik Onayı

Sayın Danışan,

Web sitemiz üzerinden size danışmanlık hizmeti verecek olan uzmanlarımızdan psikolojik destek yardımı aldığınız sürece hem hizmet satın alan kişinin hem de hizmet veren uzmanların belirli hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu formda danışan ile danışmanların hak ve sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.

Aşağıda yapılan bilgilendirmelerde kurumumuzdan veya web sitemiz üzerinden hizmet satın alan kişiye danışan, hizmet veren uzman kişiye ise danışman olarak hitap edilmiştir. Bu sözleşmedeki danışman ünvanı terapi ve danışmanlık hizmeti veren terapist, psikolog, uzman, klinik psikolog ünvanları ile aynı anlama gelmektedir.

  1. Online Çocuk-Ergen-Yetişkin Bireysel Psikolojik Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?


Online psikolojik danışmanlık süreci web sitemiz üzerinden randevunuz onaylandıktan sonra “WhatsApp, Zoom, Skype, Hangout” gibi danışanlarımızın da kendini rahat hissettiği online iletişim kanallarından biri üzerinden karşılıklı olarak görüntülü görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Danışan ile danışman arasında online yapılan her seans ortalama 45-55 dakika arası sürmektedir. Bu süre yüz yüze yapılan danışmanlık seansları ile aynıdır. Online psikolojik danışmanlık sürecine katılmak tamamen sizin rızanıza bağlıdır. Online seansa alternatiflerimiz yüz yüze seans veya telefon ile sesli seanstır. Danışanımızın online seans yerine yüz yüze veya telefon ile seansa katılmak istediklerini bildirmesi halinde danışanımızın tercih ettiği yöntem ile seans gerçekleştirilecektir.

  1. Online Çocuk-Ergen-Yetişkin Bireysel Psikolojik Danışmanlık Seanslarında Gizlilik ve Sınırlar Nasıl Korunur?


Online psikolojik danışmanlık görüşmelerinde danışan veya danışman karşılıklı olarak online görüşme sürecini bilgisayara, telefona veya herhangi başka bir kayıt cihazına kayıt etmezler. Bu durum öncelikli olarak danışanın ve danışmanın özel bilgilerinin korunması açısından önemlidir. Web sitemiz üzerinden verilecek danışmanlık hizmeti psikolojik danışmanlık merkezimizde verdiğimiz her bir seans ile aynı kriterlere dayanmaktadır. Bu nedenle web sitemiz üzerinden görüştüğümüz her bir danışanımız bizim için ofisimizde ağırladığımız ve seans takibini yaptığımız danışanlarımızla aynı durumdadır. Online görüştüğümüz danışanlarımızla ilgili bilgiler gizlilik ilkeleri doğrultusunda aynı hassasiyetle saklanmaktadır. Danışman online seans sırasında danışanının seans içeriğinin takibini yapabilmede kendisine kolaylık sağlaması açısından danışanının aktardıklarını not tutabilir ve herhangi bir risk görmediği taktirde seans notlarını danışanın dışında herhangi bir 3. kişi ile de paylaşmamakla yükümlüdür.

Eğer danışan çocuk ya da ergense danışman ebeveyninin bilmesinin uygun olduğunu düşündüğü genel bilgi paylaşımını sadece ebeveyne ve gerekirse sadece ebeveynin izin verdiği (öğretmen, çocuğun bakımına ortak olan anneanne, babaanne vb.) 3. kişilere yapabilir.

Ancak danışan seans içerisinde konuştuklarıyla ilgili danışman tarafından not alınmasını istemezse danışman buna uyar ve danışman danışanının kendisini bu konuda güvende, rahat hissetmesini sağlar.

  1. Online Çocuk-Ergen Psikolojik Danışmanlık Seans Süreci Nasıl İşler?

Çocuk ve ergen danışanların reşit yaşta olmamaları göz önünde bulundurarak online danışmanlık sürecinde randevu kaydının ebeveyni tarafından yaptırılmasının ve ön görüşme sırasında çocuk veya ergenin en az bir ebeveyninin ulaşılabilinir bir telefon numarasının olması çocuk ve ergenlerle internet ortamı üzerinden birbirimize karşı daha güven odaklı çalışmamıza yardımcı olur. Küçük yaş dönemi içerisinde olan çocuk danışanlar ile oyun terapisine yönelik online danışmanlık almak istenirse ilk görüşme sadece ebeveynlerden en az biri ile yapılarak çocuk hakkında detaylı bilgi alınır ve önce ebeveynle gerekli değerlendirmeler yapılır. Daha sonrasındaki online görüşmelerin içine aktif olarak çocuk dahil edilir, danışman çocuğun durumuna ve seansa getirilen konuya göre uygun gördüğü terapi tekniklerini kullanarak çocuğa ve ebeveyne danışmanlık hizmeti verir. Danışman, gerekli gördüğünde çocuk veya ergen ile yaptığı online danışmanlık sürecini daha sağlıklı yönetebilmek için çocuk veya ergenle yapacağı görüşmesinden önce 15 dakika ya da çocuk ve ergenle yapılmış olan danışmanlık süresinin son 15 dakikasında çocuk ya da ergen danışanlara da ebeveyni ile görüşmek istediğini söyleyerek ebeveyn ile online görüşebilir, ebeveyninden danışmanlık süreci ile ilgili geri bildirim alabilir veya danışmanlık süreci boyunca ebeveynlere düşen sorumluluklarla ilgili ebeveyne gerekli açıklamaları yapabilir. Eğer çocuk veya ergen danışan kendi danışmanlık seansının başında ya da sonunda danışanın ebeveyni ile görüşmesinden rahatsızlık duyar ise bu durumun danışmanlık sürecine zarar vermemesi ve çocuk ya da ergen danışanın danışmanı ile arasındaki güven ilişkisinin bozulmasına neden olmaması için ebeveynlerin geri bildirim seansı için kendilerine ayrı bir seans randevusu talep etmeleri önerilir. Çocuk ve ergen danışanlarla ilgili online psikolojik danışmanlık seans değerlendirmeleri sadece çocukların öz ebeveynleri veya çeşitli nedenlerden ötürü öz ebeveynleri olmadığında (ölüm, ayrı şehirde çalışma durumu, boşanma, terk edilme, evlat edinilmiş olma vb.) çocuğun veya ergenin kendisine bakım veren ve büyüten öz ebeveyni yerine geçen bir yakını ile yapılmaktadır. Diğer 3. kişilere çocuğun online danışmanlık süreci ile ilgili bilgi verilmemektedir.

  1. Danışman Tarafından Çocuk-Ergen ve Yetişkin Bireysel Online Psikolojik Danışmanlık Seansları Ne Zaman Sürdürülemez?

Danışman, danışanı ile yaptığı online görüşme sırasında aşağıda belirtilmiş olan bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda online seans görüşmelerinin uygun olmadığını düşünerek online danışmanlığı sürdürmek yerine danışanını yüz yüze danışmanlık hizmeti almaya devam edebileceği farklı bir uzmana yönlendirilebilir. Yetişkin danışanın psikotik bozukluk belirtileri var ise, danışanın kendinde hissettiği ve fark ettiği kendine veya başkasına zarar verme planları, canına kıyma girişimi ya da planları veya başını büyük bir derde sokma durumu vb. olumsuz davranışları var ise bu danışanlarımız için online psikolojik danışmanlık almaları tavsiye edilmez.

Bu durumda danışman, danışanına psikiyatri uzmanından yüz yüze destek almayı tavsiye ederek danışmanın online olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etmeme hakkı vardır. Çocuk ve ergen danışanların da danışman ile yaptığı görüşmeler süresince aldığı danışmanlığın kendisine özel ve konuşulanların danışmanla arasında kalması gerekliliğine dair hakları vardır. Ancak danışanın kendinde hissettiği ve fark ettiği kendine veya başkasına zarar verme planları, canına kıyma girişimi ya da planları veya başını büyük bir derde sokma durumu vb. olumsuz davranışları düşünce boyutundaysa ya da düşünce boyutundan çıkıp uygulama aşamasına geldiyse çocuk ve ergen danışanlarımız için de online danışmanlık almaları tavsiye edilmez. Bu durumda danışman danışanını yüz yüze destek almaya yönlendirerek danışmanın online olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etmeme hakkı vardır.

Ayrıca çocuğun, ergenin veya yetişkinin kendini koruyamadığı, aciz kaldığı, zarar gördüğü, ailesinin haberi olmadığı ya da ailesinin kötü niyetli ve bilinçli yaptığı sözel, cinsel ya da fiziksel istismar söz konusu olduğunda danışman, sözleşmenin gizlilik ilkelerini bozarak danışanının önce can güvenliğini ve ruh sağlığını korumak adına ilgili kişilere haber verebilir, psikiyatri ve psikologdan yüz yüze destek almasını önererek danışman gerekli görüyorsa online bireysel danışmanlık hizmetini vermeye devam etmeme hakkını kullanabilir.

Danışman, bireysel terapi sırasında yukarıda belirtilmiş olan istisnai durumlar gibi durumlar söz konusu olduğunda çocuk-ergen-yetişkin danışanlarının kendisine aktardığı istisnai durumları Türk Ceza Kanunun 280. Maddesi gereği kanunlardan kaynaklanan bildirme yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumludur.

 

Online Çift Terapi Süreci Nasıl İşler?

Online çift terapi süreci kurumumuzdan ya da web sitemiz üzerinden randevu oluşturulduktan sonra Skype,WhatsApp, Facetime, Zoom, Hangout gibi telefondan ya da bilgisayardan karşılıklı olarak görüntülü görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Online çift terapisi sürecine katılmak tamamen çiftlerden her iki partnerin de rızasına bağlıdır. Online seansa alternatifimiz yüz yüze seanstır. Çiftlerin online seans yerine yüz yüze seansa katılmak istediklerini bildirmesi halinde çiftin tercih ettiği yöntem ile seans gerçekleştirilecektir.

Online Çift Terapisinde Görüşme Süresi Ne Kadardır?

Danışman, online olarak başladığı çift terapisinde çiftlerle ayrı ayrı görüştüğü seanslarda her bir partnerle 45’er dakika yani toplam 90 dakika görüşmektedir. Terapist çiftle aynı seans içerisinde beraber görüştüğünde ise terapistin benimsediği çift terapisi ekolüne göre terapi süresi 75 dakika ile 90 dakika arasında değişkenlik gösterebilir.
Web sitemiz üzerinden satın alınan online çift terapilerinde çiftlerle ayrı ayrı ya da beraber görüşülen terapi süreleri ile yüz yüze yapılan çift terapisi süreleri aynıdır.

  • Online Çift Terapisi Nasıl Uygulanır?

Çift terapisi ‘‘Gottman Çift Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Davranış Odaklı Çift Terapisi, Psikodinamik Çift Terapisi, Bilişsel-Davranışçı Çift Terapisi, Evlilik Terapisi ve Aile Terapisi’’ olmak üzere birçok farklı ekol üzerinden farklı tekniklerle uygulanabilmektedir. Çift terapisine yönelik benimsenen ekol ve yaklaşımların hepsi çiftlerin problemlerine yardımcı olmak amaçlı bilimsel teknikler içerip hiçbirinin birbirine daha üstün yanı bulunmamaktadır. Sadece ekol farklılıkları nedeniyle bazı terapi uygulama yöntemleri farklı olup hepsinin sonucunda ise çiftlere yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Online Çift Terapisinde Partnerimle Yan Yana Mı Olmalıyız?

Danışman, çiftlerden her birini sağlıklı bir şekilde tanıyabilmek ve çiftlerin birbirlerinden etkilenmeden, birbirlerinin baskısı altında kalmadan kendilerini ifade edebilmesi için bazı seansları ayrı seanslar olarak gerçekleştirebilir. Ayrı bireysel seanslar olduğunda çiftler yan yana olmak zorunda değillerdir ki bireysel seansta çiftlerden her biri danışmanla ayrı ayrı olarak baş başa görüşür. Danışman, çiftlerin ne zaman ayrı ne zaman birlikte seans alacaklarına benimsediği terapi ekolüne ve çift ilişkisi üzerinde yaptığı değerlendirmelerine göre karar verir. Danışman bu konuda her iki partnere de detaylı ve anlaşılır bir açıklama yapmaktan sorumludur.

Ancak çiftler seanslarına birlikte katılacakları zaman tek bir bilgisayar, tablet ya da geniş ekranlı akıllı bir telefon üzerinden terapistine bağlanarak çiftlerin fiziksel olarak yan yana olmaları gerekir. Yani beraber katılacakları çift terapisinde çiftlerin ayrı telefon ya da bilgisayarlardan, ayrı odalardan ya da ayrı mekanlardan (çiftlerden biri işte, diğeri evde gibi) grup görüşmesi yapar gibi katılmaları önerilmemektedir.
Çünkü danışman, çift ilişkisi üzerinde objektif değerlendirmeler yapabilmek için çiftin yan yanayken birbirlerine karşı beden dillerini (mesafeli, samimi, öfkeli, kaygılı vs.) nasıl kullandıklarını görmek, gözlemlemek isteyebilir.

Online çift terapisi yüz yüze çift terapisinin gerektirdiği tüm koşulları içerir.

Online Çift Terapisi Almanın Psikolojik Açıdan Riskleri Var Mıdır?

Danışanların online çift terapisi alarak psikolojik açıdan etkilenebilecekleri olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ancak çiftler ister yüz yüze terapi seanslarında isterse online terapi seanslarında danışmanlık almaya başladıktan sonra danışmanla beraber kendi iç dünyalarına yönelerek birbirlerine karşı olan duygu, düşünce ve davranışlarına, ilişkilerine, birbirlerinden beklentilerine ve problemlerinin asıl kaynağına inmeye çalıştıkları için bu durum çiftlerin kendi içlerinde bastırdığı duygulara, anılara veya kaygılara yoğunlaşmalarına neden olabilir. Bu nedenle çift danışanlar zaman zaman terapi sırasında veya terapi sonrasında farklı duygular hissedebilirler. Bu, danışmanlık sürecinde karşılaşılan olağan bir durumdur. Günlük hayatın akışıyla uyumlu olan duygusal dalgalanmalar danışmanlık süreci içerisinde de görülebilir. Eğer duygusal dalgalanmaların seyri ve şiddeti yoğun olursa (öfke kontrolsüzlüğü, saldırganlık veya manik döneme girmiş gibi aşırı dışa dönük olma vb.) durumlarda danışanın bu davranışları nedeniyle danışman danışanın önce psikikyatri uzmanı ile yüz yüze görüşmesini isteyerek online çift terapisi vermeyi durdurma hakkına sahiptir.

Online Çift Terapilerinde Gizlilik ve Sınırlar Nasıl Korunur?

Online çift terapi görüşmelerinde danışanın veya danışmanın karşılıklı olarak izinleri olmadan taraflardan birinin terapi sürecini bilgisayara, telefona veya herhangi başka bir kayıt cihazına kayıt etmeleri yasak ve etik dışıdır. Bu durum öncelikli olarak çift danışanlarının ve terapistin özel bilgilerinin korunması açısından önemlidir. Taraflardan biri izinsiz olarak terapi sürecini kaydetme davranışı gösterdiğinde her iki tarafında terapötik görüşme sürecini sonlandırma hakkı ile hukuki hakları bulunmaktadır.

Danışman online çift seansı sırasında çiftlerden her ikisinin de seansa taşıdıkları konuların ve ilişkileri ile ilgili aktardığı bilgilerin takibini yapabilmek için çiftlerin aktardıklarını fiziksel olarak not tutabilir ve ayrı yürütülen çift seanslarında tuttuğu notlar danışman tarafından çiftlerden diğerine ya da herhangi bir 3. kişiye aktarılmaz. Danışman, çiftlerin terapi sırasında aktardığı bilgiler içerisinden tuttuğu notların saklanmasından kendisi sorumludur.

Eğer çift danışanlardan biri seans içerisinde konuştuklarıyla ilgili danışman tarafından not alınmasını istemezse danışman bunu doğrudan kabul eder ve danışanın kendisini bu konuda güvende, rahat hissetmesini sağlar. Danışman çift terapisinde çiftlere her zaman adil, eşit ve ön yargısız davranmakla yükümlü olduğu için çift terapisi sırasında çiftlerden birine tanınan esneklik çiftlerden diğerine de aynı şekilde gösterilir.

Online Çift Terapisi Sürecinde Gizlilik İlkeleri Ne Zaman Bozulur?

Danışman çiftlerle yaptığı online terapi sırasında aşağıda belirtilmiş olan bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda çift danışanlarının kendisine aktardığı istisnai durumları Türk Ceza Kanunun 280. Maddesi gereği istisnai olarak kanunlardan kaynaklanan bildirme yükümlülüğünü yerine getirmek üzere seans bilgilerini yetkili ve ilgili kişilere aktarabilir.

Bu istisnai durumlar:

⦁ Çiftlerden birinin ya da her ikisinin de kendisine, partnerine veya başkalarına maddi-manevi kanunen de suç teşkil edecek şekilde zarar verme durumu var ise (örneğin kendi canına kıyma, partnerine saldırma, başkasını dolandırma girişiminde bulunma veya bunları planlama gibi)

  • Çiftlerden birisi şizofreni belirtileri gibi psikotik özellikler gösterdiği taktirde danışanın psikiyatri uzmanına gitmesi ve bir zarara uğramaması adına gözetim altında kalması için diğer partnerin bu durumdan haberdar olması,

 

  • Ayrıca çiftlerden birinin ya da her ikisinin de kendisini ya da kendilerini koruyamadığı, aciz kaldığı, zarar görmeye maruz kalmanın devam ettiği sözel, cinsel ya da fiziksel istismarın söz konusunun olmasıdır.

 

Bu gibi durumlarda danışman danışanının can güvenliğini ve ruh sağlığını korumak adına ilgili kişilere haber verebilir, önce psikiyatri uzmanından ve sürecin devamında da bir psikologdan yüz yüze destek almasını önererek danışman gerekli görüyorsa online çift terapisine devam etmeme hakkını kullanabilir.

 

Danışman ve Çift Danışanların Birbirlerine Karşı Hak Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Çift terapisine başvurmuş olan bireyler terapi süreci içerisinde danışman tarafından eşit haklara sahiptirler. Yüz yüze yapılan çift terapilerinde olduğu gibi online çift terapilerinde de danışman, çiftler arasında haklı ve haksızı bulmaya çalışmaz. Danışman çiftlerin sahip olduğu ilişkideki durumda %50- %50 olumlu ve olumsuz payları olduğunu düşünerek yaklaşır ve danışman çiftlerden her iki tarafa da terapi süreci boyunca eşit sorumluluklar vermeye çalışır ve taraf tutmaz. Bunun nedeni ise çiftler arasında ilişkinin ancak ikisi tarafından başlatılıp, sürdürülüp sonlandırılabileceğine ilişkin bir yapı içermesinden kaynaklanır.
Danışman çiftlerden her ikisini de terapi içerisinde eşit sürede dinlemeye ve her iki tarafla da eşit süre konuşmaya çalışır. Çift danışanlardan her ikisinin de konuşma ve kendisi konuşurken dinlenilme süreleri açısından eşit hakları vardır.

Danışman çiftlerle yapılan ayrı görüşmelerde çiftlerin partnerlerine söyleyemediği bireysel sırları var ise bu sırları saklama, partnerlerden biriyle sırdaş olma gibi roller üstlenmez. Çiftin birbirlerine söylemedikleri sırlar, çift terapisi içerisinde söylenmesi gerekiyor ise danışman çiftin bu sırları birbirlerine terapi içerisinde söylemelerine yardımcı olur.

Danışman çift terapisinde, partnerlerden her iki tarafında ilişki içerisindeki bireysel sorumluluklarını daha iyi üstlenmelerine yardımcı olur ve çift terapisi sürecinde partnerlerin ilişkiyi devam ettirme ya da ilişkiyi bitirme gibi kararları ne olursa olsun çiftlerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilme açısından danışman çiftlere yönlendirme yapmadan onlara yardımcı olmaya çalışır.
Danışman çiftlerle ayrı ayrı başladığı terapi görüşmelerinde çiftlerin birbirlerine karşı olan agresif yapıları, hakaret içeren tutumları, bir tarafın zalim bir tarafın mağdur rolünü üstlenmiş durumları olduğunu gördüğünde çiftlerle ayrı seanslar içerisinde çalışmaya devam edebilir, danışman uygun görmedikçe çiftleri aynı seansa birlikte almayabilir. Bu durumda danışman daha uygun görüyorsa danışanlarıyla bireysel olarak ayrı ayrı online çift terapisine devam etme hakkı vardır. Ayrıca danışman aynı seans içerisinde görüştüğü çiftlerin birbirlerine fiziksel ya da psikolojik zarar verme durumunu fark ettiği taktir de müdahale etme, seansı durdurma, çiftleri bulunduğu yerden ve birbirlerinden uzaklaştırma, tekrar çiftler hazır olana kadar beraber yaptıkları çift terapisini durdurup ayrı bireysel çift terapisi görüşmelerine devam etme hakkına da sahiptir.
Online çift terapi süreci içerisinde çiftlerin terapi gün ve saatlerini danışmanla beraber hem kendi programlarına hem de terapistin programına uyacak şekilde karşılıklı olarak ayarlama hakları vardır. Ayrı ayrı yürütülen online çift terapilerinde çiftler peş peşe ayrı online çift terapisi seanslarını gerçekleştirebildikleri gibi çiftin birbirleriyle programları uymadığı taktirde aynı hafta içerisinde çiftlerle ayrı olarak ayrı gün ve saatlerde de görüşülebilinir. Ancak danışman çift terapilerinin beraber tek seans içinde yürütülmesi gerektiğine karar verirse danışman ve çiftlerden her ikisinin de aynı gün ve saatte aynı seansta yan yana olabilecekleri gibi bir ayarlama yapmaları gerekir.

Online Çift Terapisinde Danışman veya Çiftler Terapi Seanslarını İptal Etmek Zorunda Kalırlarsa Ne Yapmaları Gerekir?

Danışman ve çift danışanlar mecburi bir durum olmadığı sürece (hastalık, kayıp, beklenmedik gelişen bir olay, acil bir toplantının olması vb. ) terapi gün ve saatine uymakla sorumludurlar.

Danışman ve danışanların yaşamında terapi yapmaya engel olan mecburi bir durum söz konusu olduğunda ise en az 24 saat öncesinden, çok ani gelişen bir durumda ise mümkün olan en kısa zamanda terapi gün ve saatindeki değişikliği birbirlerine bildirmelerinden sorumludurlar.
Eğer beraber yapılan çift terapisi seanslarında sadece çiftlerden birinde daha önceden ayarlanmış olan terapi gün ve saatine uymayan bir durum söz konusu olmuş ise ve çiftlerden diğeri bu terapi görüşmesine ihtiyaç duyuyor ve terapi gününü ertelemek istemiyor ise, beraber yapılan çift terapisi o hafta çiftlerden sadece biri ile de yapılabilir. Ancak çiftler arasındaki eşit yaklaşımı bozmamak nedeniyle mümkünse aynı hafta içerisinde danışman tarafından çiftlerden diğeri ile de bireysel çift terapisi yapılması istenebilir.

Çiftler Arasında Herhangi Bir Hukuki Dava Durumu Gerçekleşirse Danışman Ne Yapar?

Merkezimizden yüz yüze ya da online terapi çift terapisi almış olan çift danışanlara terapi süreci boyunca tarafsız ve eşit davranılması ilke edinilerek terapi süreci yürütülmektedir. Gelecekte çift danışanları arasında olası bir ayrılık, boşanma, hukuk boyutuna ulaşacak düzeyde bir psikolojik ya da fiziksel şiddet yaşandığı taktirde ve çiftlerin birbirine açabileceği bir dava söz konusu olduğunda, terapistin çiftlerden birinin isteği ile diğer tarafa karşı durarak ya da yanında olarak herhangi bir şahitlik yapılmamaktadır.

 

Danışman veya Çiftler Hangi Durumlarda Çift Terapisi Seanslarını Sonlandırmak İçin Tek Taraflı Karar Verme Hakkına Sahiptirler?

Psikolojik destek süreci içerisinde çift danışanların istediği zaman terapi almaktan vazgeçme hakları vardır.
Danışmanın çift danışanlarıyla yaptığı terapi sürecinde kendi uzmanlığı dışında olduğunu düşündüğü konular var ise, çift danışanlarını başka bir meslektaşına veya bir psikiyatri uzmanına yönlendirme hakkı bulunmaktadır.

Tüm bu bilgilendirmeler doğrultusunda çocuk, ergen, yetişkin veya çiftlerin kendi yaşam süreçlerinde karşılaştıkları ve maruz kaldığı durumlar yüzünden kendi kendine veya bir başkasına verdiği psikolojik ya da fiziksel zararlar ile başkasının danışanlara verdiği duygusal ve fiziksel zararların danışman tarafından fark edilememesi ya da bir şekilde önlenememesi durumlarında bu zararlardan kurumumuz ve web sitemizden online hizmet alınan danışmanlarımız sorumlu değildir. Tüm danışmanlarımızın sorumluluğu danışanlarla uygun görülen seans görüşmelerini uygun görüşme teknikleri çerçevesi içerisinde gerçekleştirmek üzerinedir.

Sayın Danışan yukarıda belirtilmiş olan Online Psikolojik Danışmanlık Bilgilendirilmiş Onam Formu ve Seans Gizlilik Sözleşmesinin içerdiği maddeleri okuyup kabul ederek kurumumuzdan veya web sitemizden online danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi

İçerikler