Online Psikoterapi Yöntemleri Nelerdir?

Online Psikoterapi Yöntemleri Nelerdir?

Online Psikoterapi Yöntemleri Şu Şekildedir:

 • Bilişsel-Davranışçı Terapi:

Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi ile bireylerin kendi yaşamlarında yanlış ve olumsuz düşüncelerinden kaynaklı yaşadığı problemlerin ana kaynağını bulup, farkına varmaları sağlanmaktadır. Böylece yanlış olan düşünce kaynağı doğru tespit edildiğinde bu kaynak terapi ile daha olumlu bir düşünce şekline çevrilir ve bu yöntem davranışsal olarak ortaya çıkan problemlerin de çözülmesine doğrudan yardımcı olur.

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi :

Bireylerin psikoterapi sürecine doğrudan Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Yöntemi ile başlayabilmek için uzman tarafından terapi alan danışanın farkındalığı yüksek ve sorunlarıyla baş etme becerilerinde de güçlü olduğuna karar verilmesi gerekir. Bu yapıdaki bireylerle uzman da uygun görürse doğrudan psikoterapi seanslarına bu yöntem ile başlanabilir. Eğer uzman danışanının öncelikle bilişsel açıdan psikoterapi seanslarıyla başlanmasını uygun görüyorsa, Bilişsel-Davranışçı Terapi ile online psikoterapi sürecinde belli bir ilerleme olduktan sonra BDT seansları Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi tekniği ile de destekleyerek sürdürülebilinir.

 • Şema Terapi :

Bireylerin yaşadığı problemlerin çocukluk köklerine uzandığı ön görüldüğünde sorunun kaynağını doğrudan ortaya çıkarmada çok etkili ve çok başarılı bir terapi yöntemidir. Psikoterapi sürecinde bireyin yaşadığı ana sorunun kaynağı ortaya çıktıktan sonra o sorunla baş etme biçimini değiştirmek ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlamak daha kolay bir aşamadır. Sorunun ana kaynağını bulmak, kolunuzun altında size ağrı yapan bezenin içindeki iltihabı dışarı akıtmak gibidir. Şema terapi yöntemi ile bireye huzursuzluk veren ana sorun ortaya çıktıktan sonra bireyin daha rahat hissetmesi için neye ihtiyacı olduğunu konuşmak da daha kolay olmaktadır.

 • EMDR Terapisi:

EMDR terapisi Türkçe adıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma ve Yeniden İşleme olarak bilinen etkili bir psikoterapi çeşididir. EMDR Terapisi bireyin kendi geçmişinde yaşadığı halde şu anda da kendisinde rahatsızlık hissettiren olumsuz anıların yeniden işlenerek danışanın bilinçaltında bu olumsuz konuyla ilgili duyarsızlaşma sağlayabilmesinde oldukça başarılı bir yöntemdir. Bu duyarsızlaşma ile danışan gelecekte de benzer olumsuz sorunlarla karşılaştığında travmatik düzeyde etkilenmeden daha olumlu tepkiler vermeye başlayabilmektedir.

 • Cinsel Terapi :

Cinsel isteksizlik, vajinismus, erken boşalma, ereksiyon kaybı vb. cinsel sorunlar yaşayan bireylerin psikolojik kökenli olduğu düşünülen cinsel sorunlarını aşabilmesinde etkili olan bilişsel-davranışçı terapi tekniğidir.

 • Çift Terapisi:

Çift terapisi, evli ve flört dönemi içerisinde olan tüm çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları problemleri ele alarak sorunun ana kaynağını bulmada ve ilişkideki sorunu çözüme kavuşturmada etkili bir psikoterapi yöntemdir.

 • Evlilik Terapisi:

Evlilik terapisi, evlilik süreci içerisinde çiftler arasında ortaya çıkan problemlerin ana kaynağını bulmada ve evlilikteki sorunları çözüme kavuşturmada başarılı bir psikoterapi yöntemidir.

 • Sanat Terapisi:

Sözle ifade edilemeyen olumsuz korku, kaygı gibi birçok olumsuz duygunun renklerle, çizimlerle, belirli obje ve mataryaller kullanılarak uygulanan farklı tekniklerle dışa vurulması halidir. Bireylerin yaşamlarında kendilerine çok acı veren derin travmaları konuşmak kolay olmayabilir. Bu yöntem travmatik olayı terapi içerisinde konuşabilmek için danışanın hazırlanması olarak kullanılan çok etkili bir yöntemdir. Yine kendini ve duygularını ifade etmekte zorlanan çocuklarla çalışırken de çok tercih edilen bir terapi yöntemi olarak kullanılır.

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi:

Çocuk merkezli oyun terapisi duygusal zorluklar yaşayan, uyum problemi olan ve davranış problemleri gösteren çocukların doğal oyun ortamında kendilerini ifade etme biçimine dayanan bir terapi türüdür. Online oyun terapisinde oyun terapistlerinin her çocukla ortak olabilecek oyuncak ve etkinlik materyallerinden yararlanılmaktadır. Online kanal aracılığı ile karşılıklı oyun oynamak gibi yansıyan oyun terapistin oyun terapisti aslında her davranışı ve oyunda sunulan her bir durumu analiz eden güçlü bir gözlemcidir. Oyunda sembolik olarak ortaya çıkan ve duygusal-davranışsal sorunlar olarak yansıyan sorunlar gün yüzüne çıkar ve bu sorunlar oyun içerisinde terapi yoluyla tekrar yapılandırılır.

 • Filial Oyun Terapisi:

Aile terapisi ile oyun terapisi yöntemlerinin birlikte uygulandığı bütüncül bir yaklaşım ile çocukların duygusal sorunlarını anlamaya ve çözüm bulmaya yönelen oyun terapisi çeşididir. Çocukla ve ebeveynlerle beraber çalışarak hareket etmek çözüme kavuşmada da daha hızlı olmaya hizmet etmektedir.

 • Theraplay Oyun Terapisi:

Özellikle ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan problemlerin kaynağını anlamada ve bu problemlere çözüm bulmada çok etkili bir yöntemdir.

Theraplay oyun terapisini diğer oyun terapilerinden ayıran en önemli farklılık tüm seansları video kaydına alarak kayıt üzerinden hiçbir şeyi gözden kaçırmadan seans değerlendirmelerini yapabilme fırsatını sunmasıdır. Ebeveyn-çocuk ilişkisindeki doğal işlevselliği gözlemlememize yardımcı olan theraplay oyun terapisi seans kayıtları sadece ebeveyn ile danışman arasında izlenen ve 3. Bir kişi ile asla paylaşılmayan kayıtlardır. Bu kayıtlar danışan gizlilik ilkelerine uyarak sadece danışmanın bilgisayarında saklanır.

Ebeveyn daha sonrasında danışmanın bilgisayarındaki seans kayıtlarının silinmesini isterse ebeveynin isteği üzerine seanslar bittikten sonra danışman tarafından kayıtlar silinir. Bu konuda danışman da ebeveyn kadar hassas ve etik davranmakla yükümlüdür. Theraplay oyun terapisinde ebeveyn de çocukla aynı seansın içinde terapistin yönlendirmesi sonucu aktif rol almaktadır. Hem ebeveynlere hem çocuklara çok iyi gelen yaşantısal ilişki odaklı bir terapi biçimidir.

HANGİ PSİKOTERAPİ YÖNTEMİNİ SEÇECEĞİM?

Danışanlarımızla yapılan online terapi seanslarının ilk görüşmesinde uzman seansa taşınan konuyu, konunun kaynağının nereye dayandığını ve sorunu çözüme kavuşturmada hangi bakış açısının daha faydalı olacağını analiz ederek hangi psikoterapi yöntemi ile başlanacağına uzman danışman karar vermektedir. Danışanların yapması gereken tek şey uzman bir psikologdan randevu almak olacaktır.

Bu yazımızda online olarak verilen psikoterapi yöntemleri konusuna değindik. Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/ilkokula-hazirlik-sureci-nasil-olmalidir/ linkinden ulaşabilirsiniz.