Özel Gereksinimli Çocuklar Neden Psikolojik Destek Almalıdır?

Özel Gereksinimli Çocukların Psikolojik Destek Alması İçin Nedenler

Tüm çocuklar özeldir. Sadece bazı çocuklar bazı alanlarda daha hassas ve daha özeldir. Bu nedenle bu çocukların sadece özel alanlarına eğildiğimizde hassas alanlarını gözden kaçırma riski ortaya çıkar ve bu da onların psikolojik sürecini görmezden gelmek anlamına gelebilir. Bu süreçten yola çıkarak özel gereksinimli çocukların alacakları özel eğitim desteği ile bu çocuklar fiziksel, bilişsel ve duyusal yönlerden desteklenerek akranlarıyla eş düzeyde gelişime ulaşmak adına çaba göstermek için motivasyon düzeylerinde artış sağlandığı kesinlik kazanmış bilimsel bir gerçektir. Aslında bu durum özel gereksinimli çocukların sosyal yaşama adapte olmalarında doğal ve temel bir unsurdur. Ancak özel gereksinimli çocukların fiziksel, bilişsel, duyusal gelişimleri desteklenirken, ne yazık ki çoğu zaman psikolojik gereksinimleri arka planda kalabilmektedir. Oysaki çocukların psikolojik durumları, günlük yaşamı büyük ölçüde etkileyen, bu sebeple de büyüme sürecinde büyük önem taşıyan gelişimsel bir alandır. Bu çocukların ve ebeveynlerinin psikolojik zorlanmaları iyileştirilmedikçe alınan destek eğitimler çocuğun gelişimsel ilerlemesinde de yetersiz kalabilmektedir.

ozel gereksinimli cocuklar 2 min - Özel Gereksinimli Çocuklar
ozel gereksinimli cocuklar 0 min - Özel Gereksinimli Çocuklar

Özel Çocuklar Nasıl Psikolojik Zorlanmalar Yaşarlar?

Özel gereksinimli çocuklar da tıpkı akranları gibi duygusal güçlükler, sosyal zorlanmalar ve travmatik yaşantılara maruz kalabilmektedirler. Yaşadıkları güçlükler sebebiyle zaman zaman akran zorbalığına uğrayabilmekte, duygu ve davranışlarını düzenlemede güçlük çekebilmekte, aile yaşantılarında zorlanabilmektedirler.  Kısacası psikolojik yönden hasara uğramalarına neden olabilecek birçok yaşantıdan geçebilmektedirler.

Ayrıca bu çocukların ailelerinin doğru beklentiler içerisinde olmaması, onların gelişimleri için sağlıklı ebeveynlik tutumlarının geliştirilmesi ve okul-aile-çocuk uyumunun sağlanabilmesi adına yapılacak çalışmalar özel gereksinimli çocukların yaşam kalitelerini arttırmada da çok etkili olmaktadır. Bu nedenle özel gereksinimli çocukların psikolojik olarak desteklenmeleri adına uygun psikoterapi desteği almaları çok önemlidir.

Hangi Özel Gereksinim Grubundaki Çocuklar ve Ebeveynleri Psikolojik Destek Almalıdırlar?

Aşağıda yer alan özel gereksinim grubuna dahil olan çocuklar ve ebeveynleri bireysel olarak kurumumuzdan psikoterapi desteği alabilmektedir.

– Hafif Düzey Otizm

– Asperger Sendromu

– Özel Öğrenme Güçlüğü

– Konuşma Güçlükleri

– Yaygın Gelişimsel Bozukluk

– DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)

– Davranış Bozukluğu

– Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

ozel gereksinimli cocuklar 1 min - Özel Gereksinimli Çocuklar

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Psikolojik Destek Almaya Ne Zaman Karar Verilmelidir?

– Sosyal ortamlara uyum sağlayamıyorsa,

– Oyun kurmada veya oyunu devam ettirmede güçlük yaşıyorsa,

– Duygularını tanımakta, ifade etmekte veya düzenlemekte güçlük çekiyorsa,

– Travmatik bir yaşantı sonrasında davranışlarında olumsuz değişiklikler olduysa,

– Kural tanımıyorsa,

– Davranışlarını uygun şekilde düzenleyemiyorsa,

– Son zamanlarda bazı duyguları yoğun yaşıyorsa,

– Aile ile çatışma içerisindeyse,

– Hakkını ve kendini koruyamıyorsa,

– Bu saydıklarımıza benzer yaşantılar oluyorsa,

Tüm bu olumsuzluklar zamanla çocuğun yaşamında ve aile içi dinamiklerde daha da karmaşık bir hal almadan terapi desteği alınması önerilir.

Zamanla yaşanan problemlerin geçeceği inancı, alınması gereken psikoterapi desteğini geciktirebilmektedir. Günlük hayat akışı içerisinde problemlerin azalacağı inancı kısmen doğru olsa da; bu problemlerin altında yatan ana sebeplerin psikoterapi desteği olmaksızın anlaşılması ve çözüme kavuşturulması oldukça zordur. Bu noktada çocukta var olan belirtiler, değişen hayat koşullarına bağlı olarak zamanla azalsa da çekirdek problemler derinde var olmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak farklı yaşam problemlerinde, sorunlar çeşitli şekillerde vücut bularak tekrar yüzeye çıkabilir. Bu sebeple geciktirmeden psikoterapi hizmeti almaya karar vermek, temelde var olan sebepleri daha sağlıklı biçimde tespit ederek süreci daha doğru biçimde yönetmeyi sağlamaya yardımcı olur.

ozel gereksinimli cocuklar 3 min - Özel Gereksinimli Çocuklar

Özel Gereksinimli Çocuğunuz İçin Neden Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinden Destek Almalısınız?

Özel gereksinimli çocuklar yaşamlarında, tanı gruplarının onlara verdiği zorlanmalarla birlikte psikolojik güçlüklerle de baş başa kalmaktadırlar. Bu nedenle yaşadıkları psikolojik zorlanmalarla başa çıkarken akranlarına oranla daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. Ayrıca özel gereksinimli çocuklar yaşadıkları zorlanmaların farkına varmada da güçlük çekebilmektedirler.

Ebeveynler ise çocuklarının geliştirilmesi gereken diğer alanlarına yöneldikleri için psikolojik zorlanmalarının temel nedenlerini çoğu zaman gözden kaçırabilirler. Çünkü özel gereksinimli çocuklarda çoğunlukla göze çarpan, çocuktaki davranış problemleri olur. Özel gereksinimli çocuklarla yapılan çalışmalar da genellikle çocukların davranışlarındaki değişime odaklanılır. Ancak sadece davranış değişimine odaklanmak temelde var olan gerçek etkenleri ele almak yerine sadece bu etkenlerin sonuçlarını düzeltmeye çalışmak anlamına gelir.

Aslında yaşantıların arka planına baktığımızda hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin yaşadıkları zorlanmaları süreçte göz ardı etmemek gerekir. Ancak çocuk, ebeveyn ve öğretmenler tarafından yaşanan zorlu duygusal süreçlere bütüncül olarak yaklaşıldığında çocuğa yapılacak gelişimsel müdahalelerde başarı sağlanabilir.

Bizler Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak özel gereksinimli ailelerin çocuklarına yönelik davranışsal çözüm önerileri sunmakla beraber yaşanan problemin bütününe bakmayı tercih etmekteyiz. Problemi bütün olarak değerlendirirken çocuk, ebeveyn ve öğretmen iş birliği ile çalışmayı hedefleriz.

Kısacası yapılacak terapiler sonrasında sorunların ana kaynaklarını çok boyutlu bir biçimde çözmeye çalışıp, bu sayede yalnızca yaşanan durum bazında değil de tüm hayat problemlerinde yeni bir bakış açısı ve davranış biçimi kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu hizmet biçimi sayesinde ise ebeveynler özel gereksinimli çocuklarının ve kendilerinin yaşamlarındaki problemin ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl çözülebileceğini öğrenerek çocuklarıyla aralarındaki ilişkiyi nasıl güçlendireceklerini ve sorunlar karşısında nasıl davranacaklarını bilen yetkinliğe sahip olmaktadırlar.

Tüm çocukların yüzlerinin gülmesi dileğiyle 😊

İçerikler