Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu

Pasif agresif kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler, sözel ya da davranışsal olarak pasif kalırlar. Ancak duygusal olarak agresiftirler. Çoğunlukla iletişim problemi yaşarlar. Sağlıklı ve düzenli iletişim kurmada güçlük çekerler.

Duygusal anlamda geri çekilmişlerdir. Duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmede zorlanırlar. Akademik yaşamda ya da profesyonel hayatta da bu iletişimsizlik varlığını sürdürür.

Pasif agresif bozukluğa sahip olan kişiler, kendilerini söz ve davranışlarından sorumlu hissetmezler. Yaptıkları eylemleri yapmak istemediklerini söylerler. Buna rağmen aynı eylemi sürdürürler. Verdikleri sözlere sadık kalmazlar. Davranışlarına geri dönüp bakmazlar ya da yaptıkları davranışı kabul etmezler.

Pasif agresif kişilik bozukluğunun tespiti ve çeşitli yollarla tedavisi mümkündür. Kendinizde ya da yakın çevrenizde bu bozukluğun bazı belirtilerine tanık olabilirsiniz. En doğru tanı ve uygun tedavi için uzmanlardan destek alabilirsiniz.

Terapi sürecine başlamak, yaşam kalitenizi iyileştirmenize ve daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Siz de söz ve davranışlarınızın ilişkisini anlamak, gerçek hislerinizi ifade etmek, iş ve okul başta olmak üzere sosyal yaşamda daha aktif bir şekilde var olmak için online terapi desteği alabilirsiniz.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğunun Özellikleri

Her psikolojik rahatsızlığın davranışsal boyutları vardır. Pasif agresif kişilik bozukluğunun bireylerin davranışlarına etkisi aşağıdaki gibidir:

 • Söz ve davranışlar tutarlı değildir. Örneğin; bir işi yapmak istemediklerini dile getirseler de yaparlar.
 • Yönlendirme, talimat ve emirlere uyma konusunda zorlanırlar.
 • Duygusal olarak geri çekilmiş olsalar da davranışlarında açık bir şekilde agresiflik görülebilir.
 • Kendilerini ifade etmekte zorlanırlar.
 • İletişim kurma ve sürdürmede problem yaşarlar.
 • İş ve okul yaşantısına adapte olamazlar.
 • Kendilerini suçlu hissetmeye meyillidirler.
 • Kendilerini güvensiz hissederler.
 • Kendilerini ifade edemediklerinden duygularını paylaşma konusunda isteksiz davranışlar sergilerler.
 • Hem kendilerine hem de çevrelerine karşı çok az duyarlılık gösterirler. Bir konuda kendi istedikleri şeyin yapılması için ısrarcı olurlar.

Tüm bu davranışlar, sosyal yaşantının bozulmasına ve kişinin yalnız kalmasına sebebiyet verebilir. Psikoterapi gibi çözüm odaklı tedavilere başvurarak davranışlarınızın farkına varabilir, agresif yaşantının hayatınıza etkisini minimuma indirebilirsiniz.

Pasif Agresif Davranışın Nedenleri

Pasif agresif davranışın nedenleri arasında birçok farklı faktör bulunabilir. Bu davranışa psikolojik, sosyal ve biyolojik durumlar sebep olabilir. Pasif agresif davranışın şekillenmesinde anne babanın çocuğa olan tavrı belirleyicidir.

 • Çocukluktan Gelen Travmalar

Çocukluk sürecinde yaşanan travmalar, pasif agresif davranışın gelişmesine zemin hazırlayabilir. Örneğin; çocuklukta görülen şiddet, yoksunluk, çocuk üzerinde aşırı kontrol hali, kişinin yetişkinlikte söz ve davranışları arasında farklılık yaratabilir.

 • Ödül ve Ceza Sistemi

Çocukların çok sık aralıklarla cezalandırılması ya da ödüllendirilmesi agresif tavırların oluşmasını sağlayabilir.

 • Kişilik Yapısı

Pasif agresif davranışın gelişmesinde kişilik yapısı da etkili olabilir. Örneğin; kaygı bozukluğu, sosyal fobi ya da depresif bozukluk bu davranışların sergilenmesine neden olabilir.

 • Sosyal Çevre

Kişinin akademik yaşantısında ya da profesyonel hayatta sürekli olarak yoğun bir baskı altında kalması, ulaşılmaz beklentilerle karşı karşıya kalması agresif davranışlar oluşturabilir.

 • Biyolojik Faktörler

Kişinin beyin yapısı ya da biyolojik faktörler de kişinin söz ve davranışları arasında tutarsızlığa sebep olabilir.

Duygu ve düşünceleriniz arasında çatışma yaşıyorsanız pasif agresif bozukluğa sahip olabilirsiniz. Bu bozukluğa sahip olup olmadığınızı anlamak ve eğer varsa pasif agresif davranışın hayatınıza olan etkilerini azaltmak için psikolojik destek alabilirsiniz.

Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

Pasif agresif kişilik bozukluğu tedavisinde pek çok farklı yöntem tercih edilebilir. Tedavi ile kişinin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözülmesi ve iletişim becerilerinin ilerletilmesi hedeflenir. Pasif agresif kişilik bozukluğu tedavisinde aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 • Psikoterapi

Bu bozukluğun tedavisinde en sık kullanılan yöntem psikoterapidir. Psikoterapi, duygu ve davranış temelli problemlerin çözülmesine yardımcı olurken iletişim becerilerinin de iyileşmesini sağlar. Kişinin ihtiyacına bağlı olarak farklı psikoterapi yöntemleri tercih edilebilir.

 • Medikal Tedavi

Pasif agresif özellikler gösteren kişilerde bu duruma depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi sorunlar da eşlik edebilir. Tüm kesişimlerin sonucu olarak medikal tedaviye de başvurmak gerekebilir. Antiansiyetik ilaç ya da antidepresan tedavisi uygulanabilir.

 • Grup Terapisi

Pasif agresif kişilik bozukluğu tedavisinde grup terapisine de başvurulabilir. Kişinin diğer kişilerle iletişime geçebileceği bir ortama sahip olması, sosyal ilişkilerinde daha başarılı olmasına yardımcı olur.

 • Eğitim Programları

Pasif agresif davranış gösteren kişiler bilgilendirici eğitim ve seminerlerle sürece dair daha fazla bilgi edinebilir ve bilinçlenebilir. Bu da kişinin yaşadıklarını daha iyi anlamasına ve yorumlamasına destek olur.

 • Kişisel Çalışma

Kişisel çalışma yapmaktan kasıt; bireyin kendini tanıması, duygularını anlaması, davranışlarını gözlemlemek için kendine zaman ayırmasıdır. Kendini sıkan, kalbini kıran anları not alabilir. Hoşnut olmadığı davranışlarını adım adım inceleyerek değerlendirebilir. Kendi ile daha fazla vakit geçirerek öz değerinin farkına varabilir.

Online bireysel terapi desteği alarak davranışlarınızı ve tepkilerinizi anlamlandırabilir, sizin için en uygun tedavi yöntemini saptayabilir ve agresif tavrın yaşantınıza etkisini minimuma indirebilirsiniz.

 • Psikoterapi Yöntemleri

Psikoloji evreninde pek çok psikoterapi bulunur ve bu psikoterapi ekolleri kullandıkları yöntemlerle birbirinden ayrıştırılır. Sıklıkla tercih edilen psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Kognitif Davranışçı Terapi (KDT)

KDT, bireylerin duygusal ve davranışsal problemlerinde düşünce ve inançlarının etkisini araştırır. Olumsuz etkileri ayrıştırmaya çabalar. KDT temelde, zihindeki negatif düşünceleri pozitif olanlarla değiştirmeyi amaçlar.

 • Psikanalitik Terapi

Psikanalitik terapide, duygusal ve davranışsal problemlerin çözülmesi için kişinin bilinçaltı incelenir.

 • Grup Terapisi

Grup terapisinde bireyler, diğerleriyle iletişime geçebilecekleri sosyal bir alana kavuşurlar. Bu alan sayesinde kendilerini ifade edebilir ve sosyal hayatta daha aktif olabilirler.

 • Eğitim Terapisi

Eğitim terapisinde, iletişim becerilerini iyileştirme üzerinden çalışmalar yapılır. Problem çözme yetisini geliştirmek için çeşitli teknikler kullanılır.

Kendinizde fark ettiğiniz durumları paylaşmak, olası bir bozukluk halinde tanı alıp tedavi görmek ve duygularınızı rahatça ifade edebilmek için psikolojik danışmanlık alabilirsiniz.

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Testi 

Kişinin pasif agresif kişilik bozukluğuna sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan araçlardan biri de testlerdir.

Bu testler, bozukluğu yaşayan kişi tarafından verilen sözlü ya da yazılı cevaplarla tamamlanır. Cevaplara bağlı olarak kişinin pasif agresif davranışlarının seviyesi ölçülür.

Pek çok pasif agresif kişilik bozukluğu testi bulunur. En yaygın olanları aşağıdaki gibidir:

 • Millon Kişilik Bozukluk Envanteri (Millon Personality Disorder Inventory – MPDI)
 • Pasif-Agresif Kişilik Ölçeği (Passive-Aggressive Personality Scale – PAS)
 • Kişilik Bozukluklarını Değerlendirme ve İzleme Ölçeği (Personality Disorder Examination – PDEx)

Testlerin uygulanması ve sonuçlandırılması uzman bir psikolog tarafından gerçekleştirilir. Ancak yalnızca bu testler tanı için yeterli değildir. Psikolog; kişinin öyküsünü, aile geçmişini, travmalarını ve sağlık durumunu değerlendirirken test sonuçlarını da bu değerlendirmenin içinde inceler. Danışanın şu anki durumu, davranışlarının hayatına olan etkisi ile de değerlendirilir.

Psikoloğunuz pasif agresif kişilik bozukluğu testi ile size uygun tedavi yöntemini paylaşacaktır.

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/sas-dinleti-programlarinin-psikoterapi-sureci-icerisindeki-yeri/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

İçerikler