Psikolojik Mide Bulantısı Nedenleri Nelerdir?

Psikolojik Mide Bulantısı Nedenleri Nelerdir?

İnsan vücudu günlük yaşamda karşısına çıkan her olaya reaksiyon gösterir. Bu reaksiyon bazen doğru yorumlanmayabilir. Normal olduğu düşünülen ya da farklı nedenlere dayandırılan çeşitli durumların arkasında psikolojik sebepler bulunabilir. Tercih edilen yiyeceklerin sebep olduğu düşünülen mide bulantısı hissi de bu durumlardan biridir. Bu yazımızda size normal olması dışında psikolojik mide bulantısı nedenlerinden bahsedeceğiz.

Bazı kişi ya da olaylar karşısında kişi kendini ifade etme konusunda güçlük çekebilir. Herhangi bir sebebe bağlı olarak düşüncelerini paylaşmak istemiyor olabilir. Bireyin gizlediği ya da çekindiği düşünce ve duygular türlü fiziksel rahatsızlıklarla ortaya çıkabilir. Psikolojik mide bulantısı bastırılan hissin ortaya çıkma şekillerinden bir tanesidir. Her mide bulantısı psikolojik temelli değildir ancak psikolojik mide bulantısı iletişim problemi yaşayan insanlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Bu durumun ilerlemesi kişi üzerinde stres yaratır. Peki, psikolojik mide bulantısı nedenleri nelerdir?

Bir İnsanın Neden Sürekli Midesi Bulanır?

Fobi

Herhangi bir duruma ya da olaya bağlı olarak gelişen aşırı boyuttaki korku hissi fobi olarak adlandırılır. Herhangi bir şeye dair fobisi olan bireyler, korkuya sebep olan etmenle karşı karşıya geldiklerinde aşırı kaygılı olurlar ve panik hali yaşanabilir. Fobilerin meydana gelmesinde hem genetik faktörlerin hem de çevresel etmenlerin etkisi bulunur.

Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Fobiler, psikolojik mide bulantısı nedenlerindendir. Uzun süren korku hali fobinin panik atağa dönüşmesine sebep olabilir. Stres ve korku vücudu baskılayarak kişinin acı çekmesine sebep olur. Fobiye sebep olan nesne ile aynı ortamda uzun süre kalmak bireyin psikolojisinde zedeleyici etki oluşturabilir. Korkuyu baskılayan ortamı terk etmek ya da nesneden uzaklaşmak ve temiz hava almak, hissin kriz boyutuna ulaşmasını önleyebilir. Fobiler, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, titreme, kaslarda güçsüzlük ve kasıntıya sebep olabilir. Psikolog veya online psikolog desteği alınarak fobilerin sosyal yaşamdaki etkisi azaltılabilir hatta fobinin geçmişine bağlı olarak tamamen ortadan kalkabilir.

Kaygı Duymak

Yoğun olarak stres duyulan zamanlarda geçmeyen mide bulantısı hissi, o anda yaşanılan gerginliğin fiziksel dışavurumudur. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Psikolojik mide bulantısı nedenlerinin başında kaygı, anksiyete bozukluğu, blumia nevroza ve anoreksiya nevroza bulunur. Kaygı, yaşanan aşırı strese tepki olarak ortaya çıkar. Kaygı hissi beraberinde birçok psikolojik ve fiziksel belirtiyi de beraberinde getirir. Bu belirtilerden bir tanesi de mide bulantısıdır.

Örneğin; birey topluluk önünde konuşma yapmaktan korkuyorsa iş yerinde yapacağı sunumdan önce heyecanlı ve gergin hissetmesi normaldir. Kişi, topluluk önünde konuşma konusunda tecrübeli olan biri de olsa kalp atışını ve nefes alma hızını kontrol etmekte zorlanabilir. Kaygı ve stres birleşerek mide bulantısına sebep olabilir. Kaygı, hayatın her evresinde farklı konulara karşı duyulabilen bir histir. Kaygı, kontrol edilemediği noktalarda meydana getirdiği zarar yüzünden bir soruna dönüşebilir.

Psikolojik mide bulantısı nedenleri arasında kritik bir yere sahip olan anksiyete bozukluklarını çeşitli konu başlıkları ile incelemek mümkündür. Bu rahatsızlıkların tümü psikolojik mide bulantısı nedenleri arasında sayılsa da farklı olayların sonucunda ortaya çıkarlar. Psikolojik danışmanlık alarak yaşanan kaygının altındaki sebepleri bulabilir, aşırı kaygılı olma halinden kurtulabilirsiniz.

Panik Atak ve Korku

Anksiyete problemlerinden biri olan panik atak, kişinin rutin haline gelen korku duygusu ile sürekli baş başa kalmasıdır. Panik atak genetik bir problem olabileceği gibi kişinin yaşadığı büyük değişiklikler sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Psikolojik mide bulantısı nedenlerinden biri de panik ataktır. Panik atak çoğunlukla belirti olmadan ortaya çıkan büyük ve bastırılamaz korku halidir. Korku duygusu mideyi baskılar. Kişi panik atak geçirirken kalp atışını kontrol etmekte ve nefes alış verişini düzenlemekte zorlanır. Mide bulantısı zorlayıcı bir hal alır. Uzayan panik atak krizlerinde mideye kramp girebilir.

Panik atak, günlük yaşamı zorlayan psikolojik rahatsızlıklardandır. Ev dışında geçirilen panik atak krizi kişinin kendini tehlikede hissetmesine sebep olur. Güvensizlik duygusu yaşayan bireyde kaygı hissi artar. Bu sebeple sosyal ilişkiler zarar görebilir. Sıklıkla panik atak krizi geçiren kişilerin etrafındaki insanları tehlikeli olarak görürler ve insanlarla bağ kurmakta zorlanırlar. Psikolog desteği alınarak panik atağın etkileri hafifletilebilir. Yeni sosyal ilişkiler kurma noktasında psikolojik danışmanlık hizmeti bireye yardımcı olabilir.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu olarak iki başlık altında incelenebilir. Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler spesifik bir sebebe bağlı olmayan durumlar karşısında da uzun süre kaygı ve korku duyabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Kronik bir rahatsızlık olarak nitelendirilebilen genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu  psikolojik mide bulantısı nedenlerindendir.

Günlük yaşamda herkes kaygı hissi yaşar. Anksiyetenin temelinde bu kaygının kontrol edilememesi ve endişeli halin geçmemesi vardır. Anksiyete kendini şiddetli kalp çarpıntısı ve mide bulantısı ile gösterebilir. Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler çoğu zaman endişelerinin temel sebeplerini kestiremezler. Endişeli oldukları anları paylaşmakta güçlük çekerler.

Sosyal fobi olarak da bilinen sosyal anksiyete bozukluğu bireyin sosyal ortamda yaşadığı aşırı kaygı ve korku halidir. Sosyal anksiyeteye sahip kişiler, yeni insanlarla tanışmaktan ve farklı ortamlara girmekten hoşlanmazlar. Bu bireyler kendi bilgileri ya da kontrolü dışında farklı bir ortama girdiklerinde şiddetli bir şekilde kaygı duyar. Sosyal anksiyete bozukluğu psikolojik mide bulantısı nedenlerinden biridir.

Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Günlük yaşamda psikolojik temelli mide bulantısı oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Anksiyete bozuklukları mide bulantısını tetikleyen unsurların başında gelir. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler, bünyelerinde ortaya çıkan kaygı ve korkuyu bastırmakta güçlük çeker. Bu zorlanma hali kendini fiziksel olarak mide bulantılarıyla gösterir. Aşılamayan kaygılar bireyin kendiyle ve çevresiyle olan iletişimini sekteye uğratır. Psikolojik danışmanlık alarak kaygının etkisi azaltılabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Yeme Bozuklukları

Psikolojik mide bulantısı nedenlerinden biri olan travma sonrası stres bozukluğu, kişinin kritik ve yıkıcı bir dönüm noktası yaşamasıyla meydana gelir. Şiddetli yaşanan bir doğal afet, kaza ya da yakın hissedilen kişinin ölümü gibi sebepler dönüm noktası olabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler kendilerini her an tehlikede hissederler. Sürekli tetikte olma hali ve dikkatin sürekli uyanık tutulmaya çalışılması baş ağrısı, kalp çarpıntısı, yeme bozukluklarına ve mide bulantısına sebep olabilir. Çoğunlukla organik hastalıklarla ilintili olarak görülen psikolojik mide bulantısı nedenlerinin temelinde kişinin yaşadığı kaygı, korku ve stres hali vardır.

Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Yaşamı ciddi ölçüde etkileyen anoreksiya nevroza mide bulantısı nedenlerindendir. Aşırı kilo alımından endişe duyan bu bireyler yemek yemeyi reddeder. Uzun vadede hayati tehlike oluşturan bu hastalık bireysel terapiyle kontrol altına alınabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Anoreksiya nevroza ile benzer nedenlerle meydana gelen bulimia nervoza rahatsızlığını yaşayan kişiler atak geçirdikleri sırada çok hızlı ve çok fazla yemek yer. Devamında pişmanlık duygusu bastırır ve kilo almaktan endişe duyarlar. Bu endişe mide bulantılarına sebep olur. Bulimia nevroza yaşayan kişiler yaşadıkları kilo alma kaygısı ve pişmanlık yüzünden yediklerini kusarlar. Hayati tehlike oluşturacak ölçüde kilo veren bu kişiler psikolojik danışmanlık alarak yeme düzeni sağlayabilir ve uzun vadede sağlıklı kilo artışı yaşayabilirler.

Psikolojik mide bulantısı nedenleri hakkında bilgiler verdik. Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/dis-gicirdatma-bruksizm-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.