Psikolojik Mide Bulantısı Nedenleri Nelerdir?

Psikolojik Mide Bulantısı Nedenleri Nelerdir?

İnsan vücudu günlük yaşamda karşısına çıkan her olaya reaksiyon gösterir. Bu reaksiyon bazen doğru yorumlanmayabilir. Normal olduğu düşünülen ya da farklı nedenlere dayandırılan çeşitli durumların arkasında psikolojik sebepler bulunabilir. Tercih edilen yiyeceklerin sebep olduğu düşünülen mide bulantısı hissi de bu durumlardan biridir. Bu yazımızda size normal olması dışında psikolojik mide bulantısı nedenlerinden bahsedeceğiz.

Bazı kişi ya da olaylar karşısında kişi kendini ifade etme konusunda güçlük çekebilir. Herhangi bir sebebe bağlı olarak düşüncelerini paylaşmak istemiyor olabilir. Bireyin gizlediği ya da çekindiği düşünce ve duygular türlü fiziksel rahatsızlıklarla ortaya çıkabilir. Psikolojik mide bulantısı bastırılan hissin ortaya çıkma şekillerinden bir tanesidir. Her mide bulantısı psikolojik temelli değildir ancak psikolojik mide bulantısı iletişim problemi yaşayan insanlarda sıklıkla görülen bir durumdur. Bu durumun ilerlemesi kişi üzerinde stres yaratır. Peki, psikolojik mide bulantısı nedenleri nelerdir?

Bir İnsanın Neden Sürekli Midesi Bulanır

Bir İnsanın Neden Sürekli Midesi Bulanır?

Mide bulantısının çeşitli sebepleri olmakla beraber psikoljik nedenlerle orta çıktığı da öne sürülebilir. Peki, bir insanın sürekli mide bulantısı hissetmesinin sebepleri nelerdir?

Fobi

Herhangi bir duruma ya da olaya bağlı olarak gelişen aşırı boyuttaki korku hissi fobi olarak adlandırılır. Herhangi bir şeye dair fobisi olan bireyler, korkuya sebep olan etmenle karşı karşıya geldiklerinde aşırı kaygılı olurlar ve panik hali yaşanabilir. Fobilerin meydana gelmesinde hem genetik faktörlerin hem de çevresel etmenlerin etkisi bulunur.

Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Fobiler, psikolojik mide bulantısı nedenlerindendir. Uzun süren korku hali fobinin panik atağa dönüşmesine sebep olabilir. Stres ve korku vücudu baskılayarak kişinin acı çekmesine sebep olur. Fobiye sebep olan nesne ile aynı ortamda uzun süre kalmak bireyin psikolojisinde zedeleyici etki oluşturabilir. Korkuyu baskılayan ortamı terk etmek ya da nesneden uzaklaşmak ve temiz hava almak, hissin kriz boyutuna ulaşmasını önleyebilir. Fobiler, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, titreme, kaslarda güçsüzlük ve kasıntıya sebep olabilir. Psikolog veya online psikolog desteği alınarak fobilerin sosyal yaşamdaki etkisi azaltılabilir hatta fobinin geçmişine bağlı olarak tamamen ortadan kalkabilir.

Kaygı Duymak

Yoğun olarak stres duyulan zamanlarda geçmeyen mide bulantısı hissi, o anda yaşanılan gerginliğin fiziksel dışavurumudur. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Psikolojik mide bulantısı nedenlerinin başında kaygı, anksiyete bozukluğu, bulimia nervoza ve anoreksiya nevroza bulunur. Kaygı, yaşanan aşırı strese tepki olarak ortaya çıkar. Kaygı hissi beraberinde birçok psikolojik ve fiziksel belirtiyi de beraberinde getirir. Bu belirtilerden bir tanesi de mide bulantısıdır.

Örneğin; birey topluluk önünde konuşma yapmaktan korkuyorsa iş yerinde yapacağı sunumdan önce heyecanlı ve gergin hissetmesi normaldir. Kişi, topluluk önünde konuşma konusunda tecrübeli olan biri de olsa kalp atışını ve nefes alma hızını kontrol etmekte zorlanabilir. Kaygı ve stres birleşerek mide bulantısına sebep olabilir. Kaygı, hayatın her evresinde farklı konulara karşı duyulabilen bir histir. Kaygı, kontrol edilemediği noktalarda meydana getirdiği zarar yüzünden bir soruna dönüşebilir.

Psikolojik mide bulantısı nedenleri arasında kritik bir yere sahip olan anksiyete bozukluklarını çeşitli konu başlıkları ile incelemek mümkündür. Bu rahatsızlıkların tümü psikolojik mide bulantısı nedenleri arasında sayılsa da farklı olayların sonucunda ortaya çıkarlar. Psikolojik danışmanlık alarak yaşanan kaygının altındaki sebepleri bulabilir, aşırı kaygılı olma halinden kurtulabilirsiniz.

Panik Atak ve Korku

Panik Atak ve Korku

Anksiyete problemlerinden biri olan panik atak, kişinin rutin haline gelen korku duygusu ile sürekli baş başa kalmasıdır. Panik atak genetik bir problem olabileceği gibi kişinin yaşadığı büyük değişiklikler sonucu da ortaya çıkmış olabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Psikolojik mide bulantısı nedenlerinden biri de panik ataktır. Panik atak çoğunlukla belirti olmadan ortaya çıkan büyük ve bastırılamaz korku halidir. Korku duygusu mideyi baskılar. Kişi panik atak geçirirken kalp atışını kontrol etmekte ve nefes alış verişini düzenlemekte zorlanır. Mide bulantısı zorlayıcı bir hal alır. Uzayan panik atak krizlerinde mideye kramp girebilir.

Panik atak, günlük yaşamı zorlayan psikolojik rahatsızlıklardandır. Ev dışında geçirilen panik atak krizi kişinin kendini tehlikede hissetmesine sebep olur. Güvensizlik duygusu yaşayan bireyde kaygı hissi artar. Bu sebeple sosyal ilişkiler zarar görebilir. Sıklıkla panik atak krizi geçiren kişilerin etrafındaki insanları tehlikeli olarak görürler ve insanlarla bağ kurmakta zorlanırlar. Psikolog desteği alınarak panik atağın etkileri hafifletilebilir. Yeni sosyal ilişkiler kurma noktasında psikolojik danışmanlık hizmeti bireye yardımcı olabilir.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu olarak iki başlık altında incelenebilir. Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler spesifik bir sebebe bağlı olmayan durumlar karşısında da uzun süre kaygı ve korku duyabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Kronik bir rahatsızlık olarak nitelendirilebilen genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu psikolojik mide bulantısı nedenlerindendir.

Günlük yaşamda herkes kaygı hissi yaşar. Anksiyetenin temelinde bu kaygının kontrol edilememesi ve endişeli halin geçmemesi vardır. Anksiyete kendini şiddetli kalp çarpıntısı ve mide bulantısı ile gösterebilir. Anksiyete bozukluğu yaşayan bireyler çoğu zaman endişelerinin temel sebeplerini kestiremezler. Endişeli oldukları anları paylaşmakta güçlük çekerler.

Sosyal fobi olarak da bilinen sosyal anksiyete bozukluğu bireyin sosyal ortamda yaşadığı aşırı kaygı ve korku halidir. Sosyal anksiyeteye sahip kişiler, yeni insanlarla tanışmaktan ve farklı ortamlara girmekten hoşlanmazlar. Bu bireyler kendi bilgileri ya da kontrolü dışında farklı bir ortama girdiklerinde şiddetli bir şekilde kaygı duyar. Sosyal anksiyete bozukluğu psikolojik mide bulantısı nedenlerinden biridir.

Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Günlük yaşamda psikolojik temelli mide bulantısı oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Anksiyete bozuklukları mide bulantısını tetikleyen unsurların başında gelir. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler, bünyelerinde ortaya çıkan kaygı ve korkuyu bastırmakta güçlük çeker. Bu zorlanma hali kendini fiziksel olarak mide bulantılarıyla gösterir. Aşılamayan kaygılar bireyin kendiyle ve çevresiyle olan iletişimini sekteye uğratır. Psikolojik danışmanlık alarak kaygının etkisi azaltılabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Yeme Bozuklukları

Psikolojik mide bulantısı nedenlerinden biri olan travma sonrası stres bozukluğu, kişinin kritik ve yıkıcı bir dönüm noktası yaşamasıyla meydana gelir. Şiddetli yaşanan bir doğal afet, kaza ya da yakın hissedilen kişinin ölümü gibi sebepler dönüm noktası olabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler kendilerini her an tehlikede hissederler. Sürekli tetikte olma hali ve dikkatin sürekli uyanık tutulmaya çalışılması baş ağrısı, kalp çarpıntısı, yeme bozukluklarına ve mide bulantısına sebep olabilir. Çoğunlukla organik hastalıklarla ilintili olarak görülen psikolojik mide bulantısı nedenlerinin temelinde kişinin yaşadığı kaygı, korku ve stres hali vardır.

Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Yaşamı ciddi ölçüde etkileyen anoreksiya nervoza mide bulantısı nedenlerindendir. Aşırı kilo alımından endişe duyan bu bireyler yemek yemeyi reddeder. Uzun vadede hayati tehlike oluşturan bu hastalık bireysel terapiyle kontrol altına alınabilir. Bir insanın neden sürekli midesi bulanır? Anoreksiya nervoza ile benzer nedenlerle meydana gelen bulimia nervoza rahatsızlığını yaşayan kişiler atak geçirdikleri sırada çok hızlı ve çok fazla yemek yer. Devamında pişmanlık duygusu bastırır ve kilo almaktan endişe duyarlar. Bu endişe mide bulantılarına sebep olur. Bulimia nervoza yaşayan kişiler yaşadıkları kilo alma kaygısı ve pişmanlık yüzünden yediklerini kusarlar. Hayati tehlike oluşturacak ölçüde kilo veren bu kişiler psikolojik danışmanlık alarak yeme düzeni sağlayabilir ve uzun vadede sağlıklı kilo artışı yaşayabilirler.

Psikolojik Mide Bulantısı Ortaya Çıkış Sebebi

Psikolojik Mide Bulantısı Ortaya Çıkış Sebebi

Hangimiz sınavlardan önce karın ağrısı ve psikolojik mide bulantısı ile güne başlamadık. Yukarıda bahsedilen durumlarda kaygıyı yönetmekte zorlandığımızda, psikolojik olarak mide bulantısı sorunu yaşayabiliriz. Yaşanılan bu durum şiddetine ve süresine bağlı olarak beslenme bozukluklarına sebep olabilir. Yeme bozukluğu türlerinden olan anoreksiya nervoza ve bulimia nervozada, beden algısındaki değişimler ile az besin tüketiminden kaynaklı mide bulantısına sebep olabilir. Buna eşlik edilen periyotlarda kusma problemi yaşayan bireylerde mide asidi ile ilgili değişimler zamanla midedeki bulantıların artmasına ve reflü gibi problemleri de arttırmaktadır.

Mide Bulantısına İyi Gelen Besinler Nelerdir? 

Birey, psikolojik mide bulantısı ile karşı karşıya kaldığında bazı besin alımlarında dikkatli davranarak bu durumun önüne geçebilir. Bunun için aşağıda verilen tavsiyeleri dikkate alabilirsiniz:

  • Mide bulantısı yaşanılan durumlarda az az sık sık yemek saatlerinin düzenlenmesini öneririz. Uzun süreli açlık mide bulantısını arttırmaktadır.
  • Yağlı ve salçalı besinler mide bulantısını arttırabilir dikkatli olalım. Tuzlu ve sade kraker/ galeta/ ekmek ve leblebi gibi besinler kurtarıcı olabiliyor.
  • Zencefil mide bulantısına iyi gelen besinler arasında. İçeriğindeki maddeler mide bulantısını kesmede çok etkilidir.
  • Nane-limon, zencefilli çaylar ve papatya bu dönemde tercih edilebilir.
  • Mide bulantısına eşlik eden kusma problemi varsa muz tercih edilmelidir. Kusma ile birlikte kaybedilen potasyumun geri kazandırılmasına yardımcı olur ve mide asidini dengelemektedir.
  • Ev yapımı yoğurtlar mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Elma gibi lif içeren aynı zamanda sindirimi rahatlatan meyveler tercih edilmelidir.
  • Kafeinli ve gazlı içecekler yerine su tercih edilmelidir. Sularınızın içerisine 1-2 dilim limon eklemek mide bulantınızı azaltmaya yardımcı olabilir.

Psikolojik Mide Bulantısı ve Yeme Bozuklukları 

Yeme bozukluğu türlerinden anoreksiya nevroza, beden algısındaki değişimlerden kaynaklı sürekli kilo alma korkusu ile bireyin kendini aç bırakması, yemek yememek için bahaneler bulması, ağır spor yapma, sık sık tartılma, yüksek kalorili gibi besinleri zararlı olarak kodlama, psikolojik mide bulantısı ve müshil ilaç kullanımı gibi özelliklere sahiptir. Bulimia nevroza hastaları bunlara ek olarak kısa bir zaman içerisinde fazla miktarda besin tüketip yediklerinden rahatsız olup kusma ile vücutlarından yediklerini uzaklaştırmak isterler. Her iki türünde de bireyler ideal ağırlıklarına ulaşsalar bile aynadaki kendilerini beğenmeyip sürekli kilolu olarak tanımlarlar ve hep daha fazla zayıflamaya çalışırlar.

Yeme bozukluklarında beslenme çalışılırken yeme psikolojisi alanından uzman bir diyetisyen ile süreç ilerletilmelidir. Yeme bozukluklarını yalnızca beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile çözmek mümkün değildir. Besin grupları ve vücuttaki etkileri her besinin içeriğinden bahsedilmelidir. Yemek yemenin fizyolojisi değişmelidir. Yeme bozukluklarında beslenmede ilk suçlular karbonhidrat grubu olur öyle değil mi? Ekmek, makarna ve pilav yersem kilo alırım düşüncesi ile yeme bozukluğu yaşayan bireyler beslenmelerinden ilk bu besin grubunu çıkarırlar. Peki gerçekten suçlular mı?

Vücudun çalışma fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ana enerji kaynağımız karbonhidrat içeren besinlerdir. Karbonhidrat türlerine göre çeşitleri bulunur ve B vitaminlerini aldığımız ana kaynaklardandır. Yemeklerle olan süreçler yalnızca kalori görmek değil büyüteç ile içerik analizi yapmaya kadar iletilmelidir. Yeme bozukluğu tedavisi için diyetisyen ile beslenme düzeni yavaş yavaş arttırılmalı ve buna eşlik eden öz şefkat, yeme farkındalığı alanları da çalışılmalıdır.

Bir önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/dis-gicirdatma-bruksizm-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler