Sıkça Sorulan Sorular

 • Kurumunuzda hangi danışan profillerine yönelik psikoterapi hizmeti verilmektedir?

  Kurumumuzda yetişkinler, ergenler, çocuklar, çiftler, tüm özel gereksinimli çocukların aileleri, kanser hastaları ve kanser hastalarının yakınlarına yönelik psikoterapi hizmeti verilmektedir.

 • Kurumunuzda hangi psikolojik danışmanlık paketleri uygulanmaktadır?

  öğrencilerine yönelik olarak ’Sıfır Sınav Kaygısı Paketi’’, ortaokul 7. sınıftan itibaren ilgi ve yetenek alanlarını bulmaya çalışan, bilinçli meslek seçimi yapmak isteyen kişilere yönelik olarak ’Meslek Seçimi Danışmanlık Paketi’, 7-18 yaş grubunda bulunan ve dikkat becerilerini arttırmak isteyen kişilere yönelik olarak ‘’Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı’’ uygulanmaktadır.

 • Kurumunuzda yetişkinlerin yaşadığı hangi psikolojik zorlanma durumlarına yönelik psikoterapi hizmeti verilmektedir?

  Kurumumuzda yetişkinlere yönelik olarak depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB), Panik Bozukluk, Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, İkincil Travmatik Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Özgül Fobiler, Yeme Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Dissosiyatif Bozukluklar, Kişilik Bozuklukları, Somatoform Bozukluklar ve Yas durumlarıyla çalışılmaktadır.

 • Kurumunuzda yetişkinler için hangi psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır?

  Kurumumuzda yetişkinler için Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Bağımlılık Terapisi, Psiko-Onkoloji Danışmanlığı, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapi, Destekleyici Psikoterapi, Evlilik ve Çift Danışmanlığı ile Sistemik Cinsel Terapi teknikleri kullanılmaktadır.

 • Kurumunuzda çocuklar ve ergenlerin yaşadığı hangi psikolojik zorlanma durumlarına yönelik psikoterapi hizmeti verilmektedir?

  Kurumumuzda çocuklar ve ergenlere yönelik olarak Bağlanma Problemleri, Sağlık Kaygısı Bozukluğu, Depresyon, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Alt Islatma (Enürezis) ve Alt Kirletme (Dışkı Kaçırma-Enkoprezis), Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Çocukluk Çağı Korkuları, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Uyku Bozuklukları, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Uyum Bozuklukları, Okul Sorunları,  Karşıt Gelme Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Davranım Bozuklukları, Boşanma, Ölüm ve Yas durumlarıyla çalışılmaktadır.

 • Kurumunuzda çocuklar için hangi psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır?

  Kurumumuzda çocuklar için Theraplay Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi (DOT), Çocuklar için EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Çocuklar için Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Sanat Terapisi, Masal Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi teknikleri uygulanmaktadır.

 • Kurumunuzda ergenler için hangi psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır?

  Kurumumuzda ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), Şema Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapi ve Destekleyici Psikoterapi teknikleri uygulanmaktadır.

 • Kurumunuzda çiftlerin yaşadığı hangi psikolojik zorlanma durumlarına yönelik psikoterapi hizmeti verilmektedir?

  Kurumumuzda çiftlere yönelik olarak ilişkilerde çatışma, ihtiyaçlar, sağlıklı etkileşim, aldatma, boşanma ve travmatik yaşantılar hakkında terapötik çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda cinsel terapi adı altında Vajinismus, Cinsel İsteksizlik, Orgazm Sorunları, Erken Boşalma, Geç Boşalma ve Erektil Bozukluklar da çalışılmaktadır.

 • Kurumunuzda çiftler için hangi psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır?

  Kurumunuzda çiftler için Duygu Odaklı Çift Terapileri, Sistemik Cinsel Terapi, Boşanma Terapisi teknikleri kullanılmaktadır.

 • Kurumunuzda ücretli olarak hangi psikolojik testler uygulanmaktadır?

  Kurumumuzda ücretli olarak Moxo Dikkat Testi, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Denver II Gelişim Tarama Envanteri, Wescler Çocuklar için Zekâ Testi – IV (Wisc-IV), WISC-R Zekâ Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, CAT (Çocuklar için Algı Testi) ve TAT (Tematik Algı Testi) uygulanmaktadır.

 • Kurumunuzda bugüne kadar hangi kurumsal etkinlik ve seminerler gerçekleştirilmiştir?

  Kurumumuzda bugüne kadar gerçekleştirilen kurumsal etkinlik ve seminerler şunlardır:

  • Yaşamın İçinde Kadın Olmak
  • İki Lafın Arası: Konuşmaktan Daha Fazlası
  • Profesyonel Yaşamda Duygu Yönetimi
  • Stresli Misiniz, Stres Siz Misiniz?
  • Anne Baba Olarak Çalışma Hayatı ve Ev Hayatı Arasındaki Uyum
  • Motivasyon Arttırmaya Yönelik Kurumsal Workshoplar
  • Online Söyleşi – Çay Saati Etkinlikleri
  • Ebeveyn Danışmanlığı Etkinlikleri
  • İş Hayatının Duygusal Zorluklarıyla Baş Edebilmeye Yönelik Grup Etkinlikleri
  • Sınav Kaygısı Grup Workshop Etkinlikleri
  • Sanat Terapisi Grup Aktiviteleri
  • Çocuklar için Sosyal Beceri Grup Aktiviteleri

İçerikler