Üniversite Tercihlerinde Aile Tutumunun Önemi

Üniversite Tercihlerinde Aile Tutumunun Önemi

İnsanlar yaşantıları boyunca pek çok tercih yapar. Meslek seçimi bu seçimler arasında en kritik yere sahip seçimlerden biridir. Bir kişinin hayatını kazanmak amacıyla yaptığı, genel hatları ve kuralları toplum tarafından belirlenmiş, teorik bir eğitim sonrasında pratik becerilerle öğrenilen etkinlikler bütününe meslek denir. Kişiye uygun meslek seçimi ilerleyen yaşlarda keyifli vakit geçirmesine ve kariyer basamaklarını tırmanmasını sağlarken; kişiye uygun olmayan meslek seçimi, uzun süren pişmanlıklara, sıklıkla sektör değiştirmeye ve düzenli bir kariyer elde edememeye sebep olabilir.

Ülkelerin eğitim ve gelişim sistemleri kişiye meslek edindirmek için çeşitli yollar sunar. Üniversiteler, kişiye mesleğin teorik yapısının anlatıldığı, staj ve proje destekleriyle sektör içi simülasyon yaşatan eğitim kurumlarıdır. Kurslar, atölyeler gibi her yaştan insana hitap eden meslek edindirme eğitimlerinden farklı olarak üniversiteler çoğunlukla genç yaştaki insanlar için uygundur. Ülkeden ülkeye eğitim sistemi farklılık gösterse de meslek seçimi ile ilgili kararlar pek çok müfredatta yirmili yaşlarda alınmış olur.

Kişi bu yaşlarda kendini yeterince tanıyamayabilir ya da gözlemlerinde eksikler olabilir. Üniversite tercihlerinde aile tutumunun önemi büyük rol oynar. Kişiye duygusal anlamda destek vermek ve mantıklı gerekçeler sunmak doğru kariyer planlaması için gereklidir. Aileler yetersiz kalabilir ya da genç ve aile arasında fikir ayrılığı yaşanabilir. Mutlu Yaşam Online Psikolojik Danışmanlık Merkezi uzman kadrosuyla üniversite tercihi yapacak gençlerle özenle ilgilenir ve seçim sürecini kolaylaştırır.

Hangisi Öncelikli Olmalı: Üniversite Mi? Bölüm Mü?

Üniversite sınavına giren gençler sonuçlar açıklandıktan sonra pek çok parametreye bağlı olarak karar bölüm ve üniversite tercihi yaparlar. Spesifik bir amaç uğruna çalışan gençlerin yanı sıra tercihini sınav sonunda elde edeceği puana bağlı olarak gerçekleştirmek isteyen ya da meslek seçimine karar verememiş birçok genç bulunur. Üniversite tercihlerinde aile tutumu kararsız kalmış ya da elde ettiği puanla seçim yapacak öğrenciler için oldukça büyük önem taşır.

Genç bireyler ilk etapta kendini tanımakta ve karar vermekte güçlük çekebilir. Bölüm ve üniversite seçimi konusunda fikir ayrılıkları yaşayabilirler. Teknik imkânları ve sosyal yaşantısı sebebiyle tercih etmek isteyecekleri bir üniversitede ilgi ve yeteneklerine uygun bölüm bulamayabilirler. Bölüme göre üniversite değerlendirmek de kişiye teknik imkân ve sosyal yaşantı anlamında doyurucu gelmeyebilir. Örneğin; büyük şehir yaşantısının getirdiği imkânlara alışmış bir kişinin daha küçük bir şehre adapte olması yıpratıcı olabilir.

Kişi gerçekten bölüme dair yoğun bir inanç ve istek duymuyorsa yaşamak istemeyeceği bir şehri ve sosyal olarak uygun bulmadığı bir okulu tercih etmemelidir. Bir başka örnek de sırf prestijli bir okulda okumak için kendine hitap etmeyen bölüme başlayan kişi olabilir. Bu kişi ilerleyen süreçte okulu bırakabilir ya da istemediği işlerde çalışmak zorunda kalabilir. Üniversite tercihlerinde aile tutumu destekleyici ve rehberlik edici olmalıdır. Genç ve ailesi online psikolog desteği alarak üniversite tercih sürecinin getirdiği zorlukların olumsuz etkisini minimuma indirebilirler.

Meslek Seçiminde Etkili Olan Bazı Faktörler

Kişi sektör değiştirmezse ya da başka bir iş yapmak istemezse ömür boyu aynı mesleği sürdürür. Bu sebeple yaptığı işten keyif almalı ve keyfini kazanca dönüştürebileceği bir meslek seçmelidir. Meslek seçiminde etkili olan bazı faktörler bulunur. Bu faktörler kişi özelinde karşılık bularak meslekler gruplara ayrılmalı ve eleme yöntemi yapılarak son seçim işlemi sağlanmalıdır. Genç yaşlar duygusal kararlar almak için daha uygun bir dönemi kapsadığından üniversite tercihlerinde aile tutumu kişi için kurtarıcı olabilir.

Meslek Seçiminde Etkili Olan Bazı Faktörler:

 • Kişinin fiziksel yeterlilikleri ve özellikleri,
 • Yetenek ve ilgi,
 • Hayaller ve istekler,
 • Yaşanan toplumda mesleğe duyulan ihtiyaç,
 • Ailelerin beklentisi,
 • Arkadaş ya da akraba etkisi,
 • Ailenin maddi durumu,
 • Ülkenin genel ekonomisi.

Üniversite ve meslek seçimi yapan kişi bu faktörlerin hepsini düşünemeyebilir ya da yeterli önemi veremeyebilir.  Üniversite tercihlerinde aile tutumu objektif ve bilgilendirici olmalıdır. Ailelerin bu süreçteki en temel görevi, çocuğunu yalnız bırakmamak ancak üniversite ve meslek seçimi kararı üstünde baskın bir etkiye de sebep olmamaktır. Genç kişilere düşünsel anlamda ulaşmak için davranış dengesi sağlanmalıdır. Üniversite tercihlerinde aile tutumu, kişinin kendini rahat ifade edebilmesi için oldukça önemlidir.

Kişisel Özellikler ve Meslek Seçimi Arasındaki İlişki

Sabırlı olmak, sakin olmak, sinirli olmak, heyecanlı olmak, soğukkanlı olmak temel kişilik özellikleri sayılabilecek örneklerdendir. Kişi, sahip olduğu kişisel özelliklerin farkında olmalı ve bu özellikler doğrultusunda bir meslek seçimi yapmalıdır. Örneğin; doktor olmak isteyen bir kişi kolayca heyecana kapılmamalı, çabuk telaş yapmamalı ve ani gelişen durumlar karşısında soğukkanlı olmayı bilmelidir. Kişi bu özelliklerinin ayırdına varmakta güçlük çekebilir.

Üniversite tercihlerinde aile tutumu çocuğa dair gözlemlerin paylaşılması yönünde olmalıdır. Böylece, gerçekleşecek seçimden daha memnun olunabilir. Bir eğitim ya da hazırlığa gerek duymaksızın bir işi yapabilme potansiyeline beceri denir. Kişi, meslek seçimi sırasında özelliklerinin yanı sıra becerilerini de göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin; kendini sözlü ve yazılı bir şekilde kolayca ifade edebilen biri yazarlık mesleğinde; başka insanların duygularını anlama becerisine sahip bir kişi de psikologlukta başarılı olabilir. Çeşitli kişilik envanterlerinin yapılması ve mesleklerin ayrıştırılmasının kolaylaşması için psikolog desteği alınabilir. Mutlu Yaşam’ın sunduğu mekandan bağımsız online psikolog desteği ile evinizin konforunda terapi alabilirsiniz.

Üniversite Seçiminde Sorulması Gereken Sorular

Üniversite yaşantısı kişinin hayata dair pek çok deneyim kazandığı ve yoğun şekilde eğitim serüveninden geçtiği bir zaman dilimidir. Bu sebeple üniversite seçerken sorulması gereken bazı sorular bulunur. Üniversite tercihlerinde aile tutumu gencin hem ekonomik anlamda hem de yaşantı anlamında üniversiteler arasındaki farkı anlaması için açıklayıcı olmalıdır.

 • Okumak istediğim üniversitede çalışmak istediğim alanla ilgili kaç eğitmen var?
 • Okumak istediğim üniversitenin teknik yeterlilikleri ne durumda?
 • Okumak istediğim üniversitede yeterli akademik kaynak var mı?
 • Okumak istediğim üniversitenin sosyal ortamı benim beklentilerimi karşılıyor mu?
 • Okumak istediğim üniversitenin ekonomik koşullarını karşılayabilir miyim?

Sorular üniversiteye ve okunan bölüme bağlı olarak çoğaltılabilir. Bazı bölümlerde işlevsel çalışmalar gerçekleştirmek için laboratuvar, atölye, sahne gerekebilir. Üniversite tercihlerinde aile tutumu gencin yukarıdaki gibi pek çok sorudan haberdar olmasını sağlayabilir. Kişi terapi alarak geçirdiği zorlu süreci daha rahat atlatabilir.

Meslek Seçimi Sırasında Sorulması Gereken Sorular

Hem üniversite hem de meslek seçimi kişiye kendine sorması gereken pek çok soru getirir. Bu sorular açık yüreklilikle cevaplanmalı ve kişi zorlandığı noktalarda destek almalıdır. Meslek, uzun yıllar sürdürülecek bir etkinlik olduğundan meslek seçimi sırasında hassas ve özenli davranılmalıdır. Bu seçimin çoğunlukla ilk aşaması olan üniversite tercihlerinde aile tutumu gencin geleceğini belirleyici yönde olabilir. O sebeple titiz bir yaklaşım sergilenmelidir. Meslek seçimi sırasında sorulması gereken sorular şunlardır:

 • Hangi meslek kişisel özelliklerime ve yeterliliklerime daha uygun?
 • Hangi meslek yetenek, ilgi ve becerilerime daha uygun?
 • Hangi mesleği yapmaktan memnun ve mutlu olabilirim?
 • Hangi meslekte daha başarılı bir kariyer elde edebilirim?
 • Seçtiğim meslek için nasıl bir eğitim almalıyım?
 • Seçtiğim mesleğin ekonomik getirileri ve çalışma şartları neler?

Önceki yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/johari-penceresi-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Çift Terapisti & Cinsel Terapist
Mert BERBER

İçerikler