Whatsapp Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması
Whatsapp Destek Hattı Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sizinle ilgili Whatsapp sunucuları yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verilerin, veri sorumlusu olan “Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)” tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir. Whatsapp üzerinden iletişime açık rızanız olmaması halinde telefon ile arayarak, SMS göndererek veya adresimize gelerek yüz yüze iletişime geçebilirsiniz.

 

KVKK Md.9/1’e  istinaden yurt dışına aktarılabilecek kişisel veriler ve işlenme amaçları;
  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad)

İletişim (Mesaj İçeriği, İleti Zamanı),

İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı)

 

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.

 

 

AÇIK RIZAM VARDIR                                          AÇIK RIZAM YOKTUR

(WhatsApp üzerinden 1’i tuşlayın)                            (WhatsApp üzerinden 2’i tuşlayın)