WISC-4 (Wecshler Çocuklar İçin) Zeka Ölçeği

WISC-4 (Wecshler Çocuklar İçin) Zeka Ölçeği

Wisc-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV); 1970’lerden beri uygulanan Wisc-r zeka testinin geliştirilmesi ile ortaya çıkan, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış, en güncel zeka testidir.

6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arası uygulanabilen Wisc-4, dört temel zihinsel beceri alanını ölçmeyi hedefler. Bu dört zihinsel beceri alanını ölçmek için, 10 temel test, 5 yedek alt test bulunur. Yedek alt testlerin uygulanma zorunluluğu yoktur, ancak temel testlerin uygulanamadığı durumlarda onların yerine veya destekleyici olarak kullanılabilirler.

Test, teste tabi tutulan kişinin hızına bağlı olarak genellikle 90-120 dakika civarı sürmekle birlikte, testin sonucunda çocuğun veya gencin hem kendi yaş grubu içerisindeki yerini hem de kendi içindeki güçlü ve zayıf becerilerini keşfetmesi hedeflenir.

Çocuklara Neden Zeka Testi Yapılmalıdır?

Wisc-4 testi sonucunda hazırlanan rapor ile; çocuğun hangi zihinsel beceri alanlarında nasıl performans sergilediği, güçlü ve desteklenmesi gereken yanlarının neler olduğu, yaşıtlarına göre nasıl performans sergilediği gibi konularda bilgi sahibi olunur.

Bunların yanı sıra; öğrenme güçlüğü, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), davranış bozukluğu, sınav kaygısı, sosyal kaygılar, okula uyum problemleri, ders başarısızlığı, algılama güçlüğü, dürtü kontrol bozukluğu, saldırganlık, içe kapanıklık vb. psikolojik problemlerin zeka düzeyi ile ilişkili olup olmadığını tespit etmek amacıyla da sıklıkla Wisc-4 testinden faydalanılmaktadır.

Zeka Testine Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur?

Çocuğun veya gencin akademik başarısı normların çok üzerinde veya altındaysa, okula uyum, sosyal ilişkiler gibi konularda problemler yaşanıyorsa, öğrenme güçlüğü, anlama ve algılama güçlüğü şüphesi varsa veya güçlü yanları hakkında farkındalık kazanılması ve teşvik edilmesi, zayıf yanları hakkında farkındalık kazanılması ve desteklenmesi gibi amaçlar söz konusuysa test uygulanabilir.

WISC-R Zeka Testi ile WISC-IV Zeka Testi Arasındaki Fark Nedir?

Wisc-4 Zeka testi, Wisc-r Zeka testinin güncel versiyonudur. Wisc-r Zeka testinin Türkiye’deki norm çalışması 1984 yılında yapılmıştır. 20. yüzyıl normlarıyla, 21. yüzyıl çocuk ve gençlerine Wisc-r Zeka testi uygulandığında, çocuğun performansı olduğundan daha yüksek saptandığı düşünülmektedir. Çünkü bu yüzyılın çocukları şehir hayatının öğretilerine, okul öncesi eğitim sürecine ve gelişimini destekleyici bilgilere daha kolay ulaşarak zeka gelişiminin de ilerlemesine etki eden imkanlara sahip olmaya başlamışlardır. Dolayısıyla bugün Wisc-r Zeka testinde çıkan yüksek sonuçların, günümüz normal çocuk zeka gelişim normlarına göre yanıltıcı olabileceği düşünülmektedir.

Wisc-4 Hangi Zihinsel Beceri Alanlarını Ölçer?

Sözel Kavrama:

Bölüm, 5 alt testten oluşur. Akıl yürütme, sorulanı kavrama, kavram oluşturma, daha önce edinilen bilgilerle ilişkilendirip, harmanlayarak cevap verme gibi sözel bilgi ve sözel ifade içeren zihinsel becerileri kapsar. Kişinin, işitsel uyaranı anlayarak, bellekte depolanan bilgiye ulaşması ve tepkileri sözel olarak ifade edebilmesi beklenir. Sözel kavrama becerisi bölümü; kişinin, dil ve kültür alanındaki performanslarını gözlemleme olanağı sağlar. Bölümden elde edilen sonuçlar; kişinin, öğrenme güçlüğü, anlama ve algılama bozukluğu gibi sorunlar yaşayıp yaşamadığı hakkında da fikir verir.

Algısal Akıl Yürütme:

Bölüm, 4 alt testten oluşur. Kişinin, belleğinde depoladığı bilgilerinden bağımsız olarak, yeni karşılaştığı sorunları çözme becerisini ölçen bölümdür. Kişinin, sözsüz şekilde sunulan görsel materyali kullanarak akıl yürütmesi beklenir. Bölümün testleri, problemi belirleme, görsel motor koordinasyon, probleme yönelik çözüm bulma, görsel ve uzamsal beceriler, dikkat, hız gibi konularda bilgi verir.

Çalışma Belleği:

Bölüm, 3 alt testten oluşur. Kısa süreli işitsel bellek, dikkat ve konsantrasyon becerilerinin ölçüldüğü bölümdür. Bu bölümde; kişinin yaptığı işe uzun süreli odaklanıp odaklanamadığı, planlanan bir aktiviteyi sonuna kadar devam ettirip ettiremediği, işleri sırasıyla yapıp yapamadığı, ortamda dikkat çeldiricileri olmasına rağmen odaklanıp odaklanamadığı, iki işle ilgili durumu aynı anda yapıp yapamadığı hakkında bilgi edinilir.

İşlemleme Hızı:

Bölüm, 3 alt testten oluşur. Kişinin, bilgiyi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde işleyebildiğini ölçen bölümdür. Bölüm; kişinin dışarıdan gelen bilgiyi algılama, anlamlandırma ve yanıtlama hızı ile ilgili bilgi verir.

Wisc-4 Zeka Testi’ne Gelirken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Teste gelen kişinin, bunun bir sınav olmadığını, herhangi bir puan alınmayacağını, sadece kendisinin hangi alanlarda daha yetenekli olduğunu, hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini ve nasıl daha iyi öğrenebileceğini öğrenmesi için tabi tutulacağı bir test olduğunu bilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra, kişinin, uykusunu iyi almış, dinlenmiş ve tok olması, stres altındayken veya olumsuz bir yaşam olayının akabinde teste gelmemiş olması daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi açısından önemlidir.

Wisc-4 Zeka Testi’ni Kimler Uygulayabilir?

Testi uygulayacak kişinin öncelikle psikoloji mezunu olması gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta ise, uygulayıcının Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-4 Uygulayıcı Sertifikası’na sahip olmasıdır.

Testin doğru değerlendirilmesi, puanların doğru saptanmasının yanı sıra, uygulayıcı psikolog kendi klinik gözlemini de testin başından sonuna kadar değerlendirmeye katarak çocuğu davranışsal açıdan gözlemler ve kapsamlı geribildirim verir. Bu geribildirim; teste tabi tutulan kişinin hangi yüzdelik dilimde yer aldığını, güçlü ve teşvik edilmesi gereken, zayıf ve geliştirilmesi gereken yanlarının neler olduğunu, uzmanın klinik gözlemlerini ve önerilerini içerir.

Wisc-4 Zeka Testi Birkaç Kez Uygulanabilir Mi?

Wisc-4’ün tekrar uygulanabilmesi için, ilk uygulamanın üzerinden minimum 1 yıl geçmesi önerilir. Testin arka arkaya veya aynı yıl içinde birden fazla kez uygulanması önerilmez.

Zeka Testi Sonuçları Kimlerle Paylaşılır?

Test sonuçları; ebeveynler, okul rehberlik servisi, öğretmenler, psikiyatrlar, RAM servisleri, özel eğitim kurumları gibi talep eden merciiler ile paylaşılabilir.

Amaç, çocuğa fayda sağlamak ve ailenin getirdiği problemlere çözüm sunmak olduğu için, test skorlarının yazdığı sayısal özet içeren bir belgenin herhangi özellikle ebeveynlerle ve okulla paylaşılması etik değildir.

Bu tarz verilerin paylaşımı çocuğun etiketlenmesine neden olabildiği için testin fayda sağlama amacına uygun olmayabilir. Ebeveynlerle ve okulla paylaşılan raporlarda ve geribildirimlerde esas; çocuğun performansı hakkında bilgi vermek, çocuğun performansını arttırmaya yönelik geliştirici ve destekleyici faaliyet önerisinde bulunmak ve gözlemleri aktarmaktır.

Çocuklarda Zeka Gelişimi ve Duygudurum Takibi yazımıza https://www.mutluyasam.com.tr/cocuklarda-zeka-gelisimi-ve-duygu-durum-takibi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir önceki yazımız için https://www.mutluyasam.com.tr/kendini-feda-etme-semasi/ linkine tıklayabilirsiniz.

Uzmanlarımızla Akademik Başarınızı ve Seçimlerinizi Tesadüfe Bırakmayın!

Alanındaki başarılı uzmanlarımızla sizlere hızlı ve güvenli hizmetler sunuyoruz.

Sıfır Sınav Kaygısı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

Aile Danışmanlığı Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Uzman Klinik Psikolog & Çocuk Gelişim Uzmanı & Aile Danışmanı
Sude ÇAKIR

Cinsel Terapi Paketi

Uzmanımızdan online ya da yüz yüze destek alarak, geleceğinize doğru adımlar atın.

Kurucu Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist & Yazar
Fonksiyonel Wellness Koçu
Burcu YARAPSANLI ZAYİM

İçerikler