Kişisel Verilerinizin Korunması ve Gizlilik Politikamız

WWW.MUTLUYASAM.COM.TR               

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Sayın İlgili Kişi; “Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)” veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği Mutlu Yaşam Danışmanlık Merkezimiz için son derece önemlidir. Bu Politika ile www.mutluyasam.com.tr URL adresine erişiminiz ile başlayan süreçte, sitede yaptığınız işlemlere göre değişken olarak toplanan kişisel verilerinize ilişkindir.

www.mutluyasam.com.tr tarafından elektronik ortamda doğrudan sizden otomatik yollarla;

 1. Web sitemize erişim sağladığınızda,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a (Madde 7/2) istinaden; İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.) elde edilmektedir.

ÇEREZLER

Çerezler kullanıcı açısından işlemleri kolaylaştırıcı nitelikte faydalı küçük dosyalardır.  Web sitemizi ziyaret ettiğinizde siz müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla işlem güvenliği (oturum çerezi, kalıcı çerez (zorunlu çerezler)) elde edilmektedir. Ayrıca siz müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin, pazarlama analiz çalışmalarının ve performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanızın olması halinde işlem güvenliği (analitik-performans çerezleri), pazarlama (hedefleme-reklam çerezleri) verileri de elde edilmektedir. Çerez aydınlatma metnine/çerez politikamıza şu linkten ulaşabilirsiniz: www.mutluyasam.com.tr/cerezpolitikası

Çerezlerin kullanılmasına ilişkin kontrol web sitemizi ziyaret eden sizlerde olup istediğiniz takdirde tarayıcınızdaki ayarlarınızı değiştirerek çerez kullanımını kapatabilirsiniz. Ayrıca önceden kaydedilen çerezlerinizi silebilirsiniz. Buna ilişkin ayrıntılı bilgiler çerez aydınlatma metninde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 1. Web sitemiz üzerinden ürün/hizmet satın aldığınızda/mesafeli hizmet sözleşmesi akdedildiğinde, mal / hizmet satış süreçlerimizin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki Fatura ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu’na istinaden; kimlik (ad, soyad ve T.C. kimlik no) iletişim (telefon numarası, e-posta adresi ve faks numarası) işlem güvenliği (IP adresi), adres (adres, adres il, adres ilçe), müşteri işlem (sipariş no, sipariş tarihi, sipariş tutarı, ödeme tercihi, sipariş edilen ürün, vd.) finans (vergi dairesi, vergi kimlik no, kredi kart numarası, kredi kartı son kullanım tarihi, kredi kartı güvenlik numarası, vd.) verileriniz işlenebilmektedir. Nihai tüketici iseniz vergi mevzuatı uyarınca belirli bir limit üzerindeki alışverişlerinizde T.C. kimlik no zorunludur. Web sitemiz üzerinden satın alabileceğiniz hizmetleri 0850 307 5722 nolu telefon numarası üzerinden veya danışmanlık merkezimize bizzat gelerek de satın alabilirsiniz.

 

 1. Web sitemizde psikolojik ölçek/teste katılmanız halinde, Danışanın mevcut durumu hakkında bilgi edinilerek psikoterapi sürecinin planlanması ve terapi hedeflerinin belirlenmesi amacıyla açık rızanıza istinaden sağlık verileriniz, kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz işlenmektedir. Tavsiyemiz bizzat adresimize gelerek test süreçlerinin takip edilmesi olup zorunlu durumlarda online test ve ölçekler kullanılmalıdır.

 

 1. Web sitemizde yer alan iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçtiğinizde, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden kimlik (ad ve soyad) iletişim (e-posta adresi ve mesaj içeriği) verileriniz işlenmektedir.

Bu bilgileriniz kimlere aktarılmaktadır?

Mahremiyetiniz bizim için değerli. Bu sebeple kişisel verilerinizi yalnızca mevzuatlara uyum yükümlülüğümüz uyarınca ve/veya işimiz gereği faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla (örneğin lojistik faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, tahsilatın gerçekleştirilebilmesi vb.) gerekli olduğu ölçüde başta iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere diğer kişi kurum ve kuruluşlara aktarıyoruz. Şöyle ki web sitemizde ödeme işlemlerinize ilişkin verileriniz tarafımızca erişilmeden doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yetkili kuruluş olarak belirlenmiş ödeme alt yapısı sağlayan hizmet sağlayıcına (Iyzico), açık rızanız olması halinde pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla yurtdışından faaliyet sağlayan Google Analytics veya Meta Inc. Firmasına, Web Barındırma Hizmeti Sağlayan Şirket olmasına istinaden sunucuları yurt içinde bulunan Aerotek Bilişim San. ve Tic. A.Ş. (Turhost )’ye aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz aktarılabileceği firmaların ilgili politikalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Belirtmek gerekir ki; kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

 

 

            Bu kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?

5651 Sayılı Kanun gereğince web sitemize erişiminiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz İşlenme anından itibaren

2 yıl süre ile

Meşru menfaatimiz gereğince web sitemize erişiminiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz İşleme anından itibaren

1 yıl süre ile

Ürün/hizmet satın almanız halinde web sitemiz aracılığı ile elde edilen kişisel verileriniz Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince saklanıyorsa Sözleşme tarihinden itibaren

3 yıl süre ile

Ürün/Hizmet  satın almanız halinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticari evrakların saklanması gerektiğinden fatura vs. ticari evraklardaki kişisel verileriniz Takip eden yılın birinci gününden itibaren

10 yıl süre ile

Aldığınız danışmanlık hizmeti kapsamında sağlık verileriniz Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’teki Sağlık Meslek Mensuplarının Kişisel Verileri Muhafaza Yükümlülüğüne (5/1/ı) istinaden Sözleşme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile

saklanmaktadır.

            GÜVENLİ ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ

İnternet üzerinden güvenli bir alışveriş hizmeti sağlamak, sahtecilik ve kayıt dışılığın önüne geçmek amaçlarıyla siz değerli müşterilerimiz için ETBİS’e  (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne) kayıt olduk. Web sitemizi https://www.eticaret.gov.tr/sirketsorgula adresinden sorgulayabilirsiniz.

Ek olarak güvenlik amaçlı web sitemizde 256 bit şifrelemeli SSL kullanılmaktadır. SSL’in açılımı Güvenli Giriş Katmanı olup internet tarayıcısında işlenen verilerin şifrelenerek transfer edilmesini sağlayan güvenlik protokolüdür.

            ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Web sitemizde tarafınızdan özel nitelikli kişisel veriler (ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, adli geçmiş veya sendika üyelikleri gibi)  kural olarak talep edilmemekle birlikte psikolojik danışmanlık hizmetinin online ortamda verilmesine yönelik tarafınızca bir talep  oluşturulması online ön seans bilgi formu doldurmanız veya online ölçek/teste katılmanız halinde sağlık verileriniz veya paylaşacağınız diğer özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir. Lütfen web sitemizde yer alan iletişim formu üzerinden özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmayınız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

www.mutluyasam.com.tr web sitemiz aracılığı ile kişisel verisi işlenen siz değerli müşterilerimizin, kişisel verilerinizin güncel ve doğru tutulmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 sayılı İlke Kararı’nı uygulamakta ve tarafımız ile web sitemiz üzerinden paylaşılan verinin doğruluğunun teyit edilmesi için e-posta adresinize doğrulama linki göndermekteyiz. Kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde bilgilerinizi en kısa süre içerisinde güncellenmenizi dileriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

 • Cumhuriyet Mah. Dekanlar Sok. No:2 D:1 Suleymanpaşa-TEKİRDAĞ adresine yazılı olarak;
 • mutluyasam.psikolojikdanismanlik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@mutluyasam.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.

“Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi (Bundan sonra kısaca “Mutlu Yaşam” olarak adlandırılacaktır)”

 

Diğer Aydınlatma Metinlerimize ve Beyanlarımıza aşağıdaki adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Test/Ölçek Aydınlatma Metnihttps://www.mutluyasam.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-test-olcek-aydinlatma-metni/

Kişisel Verilerin Korunması Test/Ölçek Açık Rıza Metni ve Beyanıhttps://www.mutluyasam.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-test-olcek-acik-riza-metni-ve-beyani/

İletişim Formu Aydınlatma Metni | https://www.mutluyasam.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ziyaretci-internet-iletisim-formu-aydinlatma-metni/

Online Psikolojik Danışmanlık Bilgilendirilmiş Onam Formu & Seans Gizlilik Sözleşmesi | https://www.mutluyasam.com.tr/online-psikolojik-danismanlik-bilgilendirilmis-onam-formu-seans-gizlilik-sozlesmesi/

Kişisel Verilerin Korunması Danışan Yurtdışına Aktarım Açık Rıza Metni ve Beyanı | https://www.mutluyasam.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-danisan-yurtdisina-aktarim-acik-riza-metni-ve-beyani/

Online Psikolog Danışmanlık Bilgilendirilmiş Onam Formu | https://www.mutluyasam.com.tr/online-psikolojik-danismanlik-bilgilendirilmis-onam-formu-seans-gizlilik-sozlesmesi/