Online Danışmanlık Bilgilendirilmiş Onam Formu & Seans Gizlilik Sözleşmesi

Sayın Danışan,

Web sitemiz üzerinden size danışmanlık hizmeti verecek olan uzmanlarımızdan psikolojik destek yardımı aldığınız sürece belirli hak ve sorumluluklarınız bulunmaktadır. Bu formda danışan ile danışmanların hak ve sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Aşağıda yapılan bilgilendirmelerde uzmana danışman, psikolojik danışmanlık almak isteyen bireye de danışan olarak hitap edilmiştir.

1. ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SÜRECİ NASIL İŞLER?
Online psikolojik danışmanlık süreci web sitemiz üzerinden randevunuz onaylandıktan sonra “WhatsApp, Zoom, Skype, Hangout” gibi danışanlarımızın da kendini rahat hissettiği online iletişim kanallarından biri üzerinden karşılıklı olarak görüntülü görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Danışan ile danışman arasında online yapılan her seans ortalama 45-55 dakika arası sürmektedir. Bu süre yüz yüze yapılan danışmanlık seansları ile aynıdır.

2. ONLINE BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEANSLARINDA GİZLİLİK ve SINIRLAR NASIL
KORUNUR?
Online psikolojik danışmanlık görüşmelerinde danışan veya danışman karşılıklı olarak online görüşme sürecini bilgisayara, telefona veya herhangi başka bir kayıt cihazına kayıt etmezler. Bu durum öncelikli olarak danışanın ve danışmanın özel bilgilerinin korunması açısından önemlidir. Web sitemiz üzerinden verilecek danışmanlık hizmeti psikolojik danışmanlık merkezimizde verdiğimiz her bir seans ile aynı kriterlere dayanmaktadır. Bu nedenle web sitemiz üzerinden görüştüğümüz her bir danışanımız bizim için ofisimizde ağırladığımız ve seans takibini yaptığımız danışanlarımızla aynı durumdadır. Online görüştüğümüz danışanlarımızın bilgileri de gizlilik ilkeleri doğrultusunda aynı
hassasiyetle saklanır ve üçüncü bir kişi ile paylaşılmaz. Danışman online seans sırasında danışanının seans içeriğinin takibini yapabilmede kendisine kolaylık sağlaması açısından danışanının aktardıklarını not tutabilir ve notları danışanın dışında herhangi bir 3. kişi ile de paylaşmamakla yükümlüdür. Eğer danışan seans içerisinde konuştuklarıyla ilgili danışman tarafından not alınmasını istemezse danışman buna uyar ve danışman danışanının kendisini bu konuda güvende, rahat hissetmesini sağlar.

3. ONLINE ÇOCUK-ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEANSLARINDA ÇOCUK ile ERGENLERİN
GİZLİLİK İLKELERİ ve SINIRLARI NASIL KORUNUR

Çocuk ve ergen danışanların reşit yaşta olmamaları göz önünde bulundurarak online danışmanlık sürecinde randevu kaydının ebeveyni tarafından yaptırılmasının ve ön görüşme sırasında çocuk veya ergenin en az bir ebeveyninin ulaşılabilinir bir telefon numarasının olması çocuk ve ergenlerle internet ortamı üzerinden birbirimize karşı daha güven odaklı çalışmamıza yardımcı olur. Küçük yaş dönemi içerisinde olan çocuk danışanlar ile oyun terapisine yönelik online danışmanlık almak istenirse ilk görüşme sadece ebeveynlerden en az biri ile yapılarak çocuk hakkında detaylı bilgi alınır ve önce ebeveynle gerekli olan değerlendirmeler yapılır. Daha sonrasındaki online görüşmelerin içine aktif olarak çocuk dahil edilir ve sürecin nasıl işleyeceğine dair uzman online görüşme içerisinde ebeveyni ve çocuğu ne yapmaları gerektiğine dair yönlendirir. Danışman çocuk veya ergen ile yaptığı online danışmanlık sürecini daha sağlıklı yönetebilmek için çocuk veya ergenle yapacağı görüşmesinden önce 15 dakika ya da çocuk ve ergenle yapılmış olan danışmanlık süresinin son 15 dakikasında çocuk ve ergen danışanların ebeveynleri ile çocuk ya da ergenden izin istenerek ebeveyni ile online görüşebilir, ebeveyninden danışmanlık süreci ile ilgili geri bildirim alabilir veya danışmanlık süreci boyunca ebeveynlere düşen sorumluluklarla ilgili ebeveyne gerekli açıklamaları yapabilir. Eğer çocuk veya ergen danışan kendi danışmanlık seansının başında ya da sonunda danışanın ebeveyni ile görüşmesinden rahatsızlık duyar ise bu durumun danışmanlık sürecine zarar vermemesi ve çocuk ya da ergen danışanın danışmanı ile arasındaki güven ilişkisinin bozulmasına neden olmaması için ebeveynlerin geri bildirim seansı için kendilerine ayrı bir seans randevusu talep etmeleri önerilir. Çocuk ve ergen danışanlarla ilgili online psikolojik danışmanlık seans değerlendirmeleri sadece çocukların öz ebeveynleri veya çeşitli nedenlerden ötürü öz ebeveynleri olmadığında (ölüm, ayrı şehirde çalışma durumu, boşanma, terk edilme, evlat edinilmiş olma vb.) çocuğun veya ergenin kendisine bakım veren ve büyüten öz ebeveyni yerine geçen bir yakını ile yapılmaktadır. Diğer 3. kişilere online danışmanlık süreci ile ilgili bilgi verilmemektedir.

4. DANIŞMAN TARAFINDAN ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEANSLARI NE ZAMAN SÜRDÜRÜLEMEZ?

Danışman danışanı ile yaptığı online görüşme sırasında aşağıda belirtilmiş olan bazı istisnai durumlar söz konusu olduğunda online seans görüşmelerinin uygun olmadığını düşünerek online danışmanlığı sürdürmek yerine danışanını yüz yüze danışmanlık hizmeti almaya devam edebileceği bir uzmana yönlendirilebilir. Yetişkin danışanın psikotik bozukluk belirtileri var ise, danışanın kendinde hissettiği ve fark ettiği kendine veya başkasına zarar verme planları, canına kıyma girişimi ya da planları veya başını büyük bir derde sokma durumu vb. olumsuz davranışları düşünce boyutundan çıkıp uygulama aşamasına geldiyse bu danışanlarımız için online psikolojik danışmanlık almaları tavsiye edilmez. Bu durumda danışman danışanını yüz yüze destek almaya yönlendirirerek online olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etmeme hakkı vardır. Çocuk ve ergen danışanların da danışman ile yaptığı görüşmeler süresince aldığı danışmanlığın kendisine özel ve konuşulanların danışmanla arasında kalması gerekliliğine dair hakları vardır. Ancak danışanın kendinde hissettiği ve fark ettiği kendine veya başkasına zarar verme planları, canına kıyma girişimi ya da planları veya başını büyük bir derde sokma durumu vb. olumsuz davranışları düşünce boyutundan çıkıp uygulama aşamasına geldiyse bu danışanlarımız için online danışmanlık almaları tavsiye edilmez. Bu durumda danışman danışanını yüz yüze destek almaya yönlendirerek danışmanın online olarak danışmanlık hizmeti vermeye devam etmeme hakkı vardır. Bu yapıdaki çocuk-ergen ve yetişkin danışanlarımızın en kısa sürede yüz yüze görüşebileceği bir psikiyatrist veya bir klinik psikologla görüşmelerinin daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Sayın Danışan yukarıda belirtilmiş olan Online Psikolojik Danışmanlık Bilgilendirilmiş Onam Formu ve Seans Gizlilik Sözleşmesinin içerdiği maddeleri okuyup kabul ederek online danışmanlık almaya karar vermiş iseniz kabul ediyorum butonunu işaretleyiniz. Kabul etmediğiniz taktirde seansınızı başlatmak için bir sonraki aşamaya geçilemeyecektir.

Teşekkürler.