Yetişkinler İçin Psikolog

Yetişkinler için psikoterapinin önemi

Her birey, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren kendi hikayesini yazar. Bazı bireyler ise kendi hayatlarının bir döneminde kendi hikayelerini yazmayı bırakır ve başkaları tarafından kendisi için yazılmış hikayede kendi üzerine düşen rolünü oynar. Gerek hikayesini yazarken gerek ise kendisine verilen rolü oynarken işler her zaman yetişkin bireyin istediği gibi gitmeyebilmektedir. Bazı yetişkinler için hayat çocukluktan itibaren çok zordur, bazıları için ise evlilikle beraber zor bir
hayat başlamıştır. Bazılarını iş hayatı çok zorlarken, çoğu kişi içinse hayatın birçok evresi zaten hiç kolay olmamıştır. İşte bu hayatın zorluklarını göğüslerken güzelliklerini de görebilmek, dünyanın sadece cefasını değil, sefasının da olduğu bir açıya bakabilmek için her insanın hayatında psikoterapi süreci çok büyük bir rol oynamaktadır.

yetişkin psikolog terapist

Yetişkinler en çok hangi sorunlar için destek alırlar?

Yetişkinlerin hayatlarında zorlandığı konular ne olursa olsun onları zorlayan her şey psikoterapi almaları için geçerli bir neden sayılmaktadır. Çünkü yetişkinler hayatlarında ne kadar çok konu ile ne kadar çok yıpranırlarsa yaşamlarındaki psikolojik dayanıklılıkları da aynı bağışık sisteminin zayıflaması gibi zayıflamaya başlar ve bu durum da birçok psikolojik rahatsızlığı beraberinde getirir. 

Bu rahatsızlıkların başında en fazla depresyon, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu, panik (atak) bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (Takıntılar) , uyku bozukluğu, yeme bozuklukları ve öfke kontrolsüzlüğü yer almaktadır. Ancak bu rahatsızlıklar bir yetişkinin hayatında hiçbir zaman iyileştirilmesi gereken tek bir sorun olarak kalmamaktadır. Bu sorunlar yetişkini ruhsal açıdan çökertirken, aynı zamanda onu sosyal çevresinden de uzaklaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra yetişkine aile içerisinde iletişim problemleri yaşatarak eşler arasında cinsel problemlere kadar uzanan ve iş hayatında da dikkat eksikliği motivasyon kaybı gibi problemlere yol açarak aslında bütün yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.

Yetişkinler ne zaman psikoterapi almaya başlamalılar?

Mesleki hayatımda gerek çocukların ebeveynleri gerek bireysel terapiler gerek çift terapileri sayesinde en çok yetişkinlerle görüşmüş ve en çok psikoterapi almayı ihmal edenlerinde yetişkinler olduğunu gözlemlemişimdir. Bu nedenle bir uzman olarak benim gözümde bu ihmalkarlık aslında bireyin kendini ihmal etmesi, kendini boş vermesi, kendini feda etmesi anlamına gelir.

 Peki neden?

Hayatın kanuna baktığımızda uçaklarda bile bir kriz anında oksijen maskesinin önce yetişkinin kendisine, sonra var ise yanındaki çocuğuna takması önerilir. Yani önce kendine yardım et, önce sen nefes al ki çevrene yardım edip çevrene de nefes aldıran kişi sen olabilesin!

 Ancak tüm bunlar yetişkin tarafından görmezden gelindiğinde sorunlar artık patalojik bir hal almaya başlar ve yetişkin için ruhsal yönden dayanması daha da zor bir hale gelir. Bu nedenle psikolojik sıkıntılar ilk hissedildiği andan itibaren erkenden müdahale edildiğinde kolaylıkla ve kısa süren terapilerle çözümlenebilmektedir. Sorun ne kadar ötelenirse yetişkinin hayatına da kuvvetli bir şekilde kök salmaya başlayacak ve bu kökler daha uzun terapilerle sökülmeye çalışılacaktır.

Yetişkinler neden Mutlu Yaşam'dan destek almalılar?

Yetişkinler hayatlarında en çok konuşamadıkları zaman, içine attıklarında ya da konuşsalar da dinlenilmediklerinde, dinlenilseler de anlaşılmadıklarında psikolojik açıdan yara alırlar. Bu nedenle bir yetişkinin içine attıkları üzerine konuşması bu yaranın iyileşmesinde %50 gibi büyük bir oranı karşılamaktadır. Psikoterapi sürecindeki kendini iyi hissetme oranının geri kalan %25 i karşısındaki kişi tarafından doğru anlaşılması ve öteki %25 i ise yetişkinin kendisini, neyi neden yaptığını ve bundan sonra ne yapmak istediğini doğru anlayabilmesi ile ilgilidir. 

Mutlu Yaşam Psikolojik Danışmanlık merkezinden terapi almaya karar verdiğinizde merkezimizde terapinin iyi gelen bu yüzdelik oranlarını yetişkin danışanlarımız için sağlamaya çok dikkat edilir. Yetişkin danışanlar için terapi saati kendi özelini rahatlıkla anlatabildiği güven veren kendisine ait özel bir zaman dilimi olarak hissetmesi sağlanır. Merkezimizde yetişkin danışanlarla yapılan terapi sürecinin sonuna gelindiğinde ise danışanın kendi sorununun kaynağını anlama ve kendi sorununu destek almadan kendi başına çözebilecek olgunluğa ulaşmasına da yardımcı olur.

İçerikler